Život v IPAO

Buďte Na hranici už budúci pondelok 28. mája

2024-03-24T17:10:12+01:00

"Prečo zo Slovenska unikajú mladé mozgy? Najmladší občania našej krajiny nevidia svoju perspektívu doma. Aj keď sa po pobyte v zahraničí vrátia, spoločnosť im nevie ponúknuť rovnocenné príležitosti ako zahraničie. Napriek negatívnym skúsenostiam, mnohí vnímajú, že sú tu potrební." Tak znie úvod k dokumentárnemu filmu Na hranici, ktorý je súčasťou série dokumentárnych filmov s názvom  Biele vrany a hrdinovia medzi nami. RTVS ho uvedie v televíznej premiére na Dvojke už v pondelok 28. mája 2018 o 21:20 hod. Sme hrdí, že Inštitút pre aktívne občianstvo má tú česť byť jeho súčasťou. Sedemdielny dokumentárny cyklus postupne ponúka sedem pohľadov [...]

Buďte Na hranici už budúci pondelok 28. mája2024-03-24T17:10:12+01:00

3-fázový tréning: O aktívnom občianstve neformálne

2024-03-24T17:07:37+01:00

O aktívnom občianstve a participácii, rastovom myslení a ľudských právach neformálne? Jasné! Tak ako 24 učiteľov a učiteliek ZŠ a SŠ, pre ktorých a ktoré sme v spolupráci s IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže pripravili interaktívny a zážitkový tréning neformálneho vzdelávania v oblasti občianskej angažovanosti, kritického myslenia, rastového myslenia a ľudských práv. Tréning ma 3 fázy: v prvej fáze účastníci a účastníčky absolvovali intenzívny 3-dňový tréning so skúsenými a inšpiratívnymi lektormi a lektorkami Klárou Bernátovou (Nadácia Zastavme korupciu), Paulom Kindjim (Gymnázium Jura Hronca, spoluautor metodickej príručky IPAO), Janou Feherpataky-Kuzmovou (IPAO) a Michaelou Beck-Lehrhauptovou (IPAO). Na jeho základe spolu so [...]

3-fázový tréning: O aktívnom občianstve neformálne2024-03-24T17:07:37+01:00

Múdre hlavy pre Otvorené školy

2024-03-24T17:08:00+01:00

Tešíme sa, že máme možnosť spolupodieľať sa na implementácii programu Otvorené školy. Cieľom programu je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád. V školskom roku 2017/2018 prebieha na 8 základných školách z Bratislavy, Prievidze, Žiliny, Zvolena, Veľkých Ripnian, Komárna a Chminianskych Jakubovian pilotný ročník programu. S každou školou počas celého školského roka systematicky spolupracuje 1 vyškolený dobrovoľník alebo dobrovoľníčka. Garantkou programu je PhDr. Dáša Vargová, CSc. (Štátny pedagogický ústav). Riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, Jana Feherpataky-Kuzmová, sa na programe spolu s Petrom Dráľom (riaditeľ Nového školstva) a [...]

Múdre hlavy pre Otvorené školy2024-03-24T17:08:00+01:00

Panelová diskusia: Kriticky mysliace Slovensko

2024-03-24T17:04:05+01:00

Ako viesť študentov ku kritickému mysleniu a ako dosiahnuť reálnu zmenu v triedach, školskej klíme, systéme? Akými príkladmi dobrej praxe sa môžeme v praxi inšpirovať? Aj o tom diskutovala 28. februára 2018 naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová so spolurečníkmi Vladimírom Burjanom (vydavateľ a šéfredaktor mesačníka Dobrá škola, spoluautor dokumentu Učiace sa Slovensko, pedagóg) a Andrejom Schulczom (riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie a predseda Rady mládeže Slovenska) v after-work formáte v priestoroch kníhkupectva Martinus v Bratislave. Dynamická diskusia sa týkala mnohých kľúčových otázok od samotného občianskeho vzdelávania až po systém vzdelávania ako taký, skúsení panelisti a angažované publikum veľmi [...]

Panelová diskusia: Kriticky mysliace Slovensko2024-03-24T17:04:05+01:00

OGP Week 2017: Projekt Školy, ktoré menia svet ako príklad dobrej praxe

2024-03-24T17:04:22+01:00

V rámci Týždňa Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017 (orig. Open Government Partnership Week 2017) sme prezentovali vzdelávaco-mentoringový projekt Školy, ktoré menia svet, ktorý bol označený ako príklad dobrej praxe. Začiatkom novembra 2017 zrealizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti týždňovú sériu jednodňových diskusných a prezentačných workshopov týkajúcich sa rôznych uhlov pohľadu na občiansku participáciu. Počas dní venovaných otvoreným vzdelávacím zdrojom a participácii sme sa s projektom Školy, ktoré menia svet ocitli v galérii príkladov dobrej praxe. Účastníci a účastníčky z radov odbornej aj laickej verejnosti sa tak mohli dozvedieť viac o inovatívnych prístupoch vo vzdelávaní, [...]

OGP Week 2017: Projekt Školy, ktoré menia svet ako príklad dobrej praxe2024-03-24T17:04:22+01:00

Indícia Roadshow 2017: Občianstvo ako zážitok

2024-03-24T17:01:36+01:00

V dňoch 16.-24. októbra 2017 sme boli súčasťou motivačno-vzdelávacej putovnej konferencie, v rámci ktorej sme navštívili 7 miest na Slovensku: Nitru, Lučenec, Košice, Humenné, Martin, Prievidzu a Bratislavu. 7 stoviek učiteľov a učiteliek sme počas 7 dní trvajúcej Indícia Roadshow 2017 inšpirovali workshopom na tému Občianstvo ako zážitok.  Okrem prezentovania našej novej metodickej príručky a rôznych možností jej využitia naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová s učiteľmi diskutovala aj o našich najnovších výskumných zisteniach a o spôsoboch, akými možno túto veľmi aktuálnu tému pútavo, neformálne a zážitkovo zapracovať do vyučovania spoločenskovedných predmetov a ich prepojenia a do celkového života školy. [...]

Indícia Roadshow 2017: Občianstvo ako zážitok2024-03-24T17:01:36+01:00

Panelová diskusia: Vychováva občianska náuka občanov?

2024-03-24T16:59:05+01:00

6. septembra 2017 sa priestor bratislavskej Open Gallery naplnil účastníkmi a účastníčkami panelovej diskusie spojenej s tlačovou besedou na tému Vychováva občianska náuka občanov?. Naše pozvanie do diskusie prijali Peter Krajňák (štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Erich Mistrík (vysokoškolský pedagóg, Pedagogická fakulta UK), Juraj Droppa (zriaďovateľ, Škola u Filipa v Banskej Bystrici), Slávka Molnárová (učiteľka, Gymnázium Alberta Einsteinta v Bratislave) a Jana Feherpataky-Kuzmová (výkonná riaditeľka, IPAO). Diskusiu moderoval Ján Orlovský (výkonný riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti). Tlačovú správu, ktorej obsah bol počas večera prezentovaný, vrátane výsledkov celoročného výskumu realizovaného IPAO, si môžete prečítať TU. [...]

Panelová diskusia: Vychováva občianska náuka občanov?2024-03-24T16:59:05+01:00

Heroic Imagination Project: Stredoeurópske stretnutie v Budapešti

2024-03-24T16:49:43+01:00

Model každodenného hrdinstva (Heroic Imagination Project, skr. HIP), ktorý dáva "obyčajným ľuďom možnosť robiť neobyčajné veci", smeruje na Slovensko. IPAO je pri tom! Tréningovo-vzdelávací program "pripravujúci hrdinov na ich každodenné hrdinské činy", ktorého zakladateľom je svetoznámy americký psychológ a profesor na Standford University, Dr. Philip Zimbardo, je založený na princípe rozvoja a podpory každodenného hrdinstva ako životného postoja. Hrdinom pritom môže byť každý a každá z nás, hrdinami a hrdinkami sme častokrát aj bez toho, aby sme si to explicitne uvedomili. Na regionálnom stredoeurópskom stretnutí v Budapešti včera naši kolegovia spolu s kolegami z Maďarska, Českej republiky, [...]

Heroic Imagination Project: Stredoeurópske stretnutie v Budapešti2024-03-24T16:49:43+01:00

Inšpiratívna konferencia pre mladých: Z nuly na štvrté

2024-03-24T16:47:37+01:00

Občianske združenie ID Space Team zorganizovalo v nedeľu 26. februára 2017 v priestoroch KC Dunaj ďalší ročník inšpiratívnej konferencie pre mladých ľudí Z nuly na štvrté. Konferencia organizovaná v štýle "mladí mladým" je každoročne večerom plným inšpiratívnych príbehov a inovatívnych projektov z dielne mladých úspešných firiem a organizácií. Aj tento rok predstavila niekoľko úspešných ľudí, ktorí sa vlastnou prácou a tým, čo robia, posunuli smerom hore (z nuly, napríklad, na štvrté, kde sídla známe Quickkancle aj združenie ID Space Team). Medzi nimi predstavila Inštitút pre aktívne občianstvo naša výkonná riaditeľka, Jana Feherpataky-Kuzmová, ktorá rozprávala o svojom osobnom životnom [...]

Inšpiratívna konferencia pre mladých: Z nuly na štvrté2024-03-24T16:47:37+01:00

Srdce na dlani 2016

2024-03-24T16:44:37+01:00

Sme hrdí, že sme sa stali súčasťou hodnotiacej komisie, ktorej úlohou bolo rozhodnúť, kto tento rok získa krásne ocenenie Srdce na dlani od Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Ocenenie Srdce na dlani je každoročne udeľované dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam za činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod., koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, a tiež jednotlivcom či organizáciám za ich výnimočný čin a prejav solidarity s druhými. Z 27 nominácií hodnotiaca komisia, ktorej členkou bola aj výkonná riaditeľka Inštitútu pre aktívne [...]

Srdce na dlani 20162024-03-24T16:44:37+01:00
Go to Top