Loading...
Home2020-11-11T14:19:38+01:00

Meníme potenciál aktívneho občianstva z teórie na prax.

Náš príbeh

Náš príbeh sa začal dávno pred naším vznikom, keď sme sa ako skupina nadšených mladých ľudí aktívne angažovali vo svojich mikrokomunitách a svojom okolí. Verili sme a stále veríme, že najväčšou slabinou demokracie je, že stojí na uvedomelom a aktívnom občanovi, na jednotlivcoch, a teda aj na nás samotných. Z viacerých úspešných iniciatív sa zrodila myšlienka rozvíjať potenciál občianskeho aktivizmu systematickejšie, a zároveň ambícia (a sen) založiť organizáciu, ktorá bude vychovávať deti a mladých ľudí k tomu, aby boli ohľaduplní a angažovaní, a podporovať to, aby bolo na Slovensku čo najviac malých i veľkých aktívnych občanov, ktorí budú angažovanými multiplikátormi v oblastiach, ktoré sami považujú za dôležité pre svoje komunity či pre nás všetkých. Usilujeme o to, aby bola u nás i vo svete vždy kritická masa aktívnych, zodpovedných a vzdelaných ľudí, ktorí potiahnu našu krajinu vpred. Naše nadšenie zo zlepšovania sveta okolo nás tak šírime ďalej. Pozrite si vybrané zaujímavé momenty našej činnosti na časovej osi:

Náš vznik

3. júla 2015

Náš vznik
Založili sme organizáciu, ktorá je pretavením sna o všímavých a aktívnych občanoch, ktorí sú k proaktívnemu občianskemu postoju systematicky vedení priamo v škole a je prirodzenou súčasťou ich života.

Pilotný ročník Škôl, ktoré menia svet

1. septembra 2016

Pilotný ročník Škôl, ktoré menia svet
V školskom roku 2016/2017 sme spustili pilotný ročník programu Školy, ktoré menia svet. Prebiehal na 5 ZŠ a SŠ v rôznych regiónoch Slovenska. Pedagógovia si ho rýchlo obľúbili.

Zážitková metodická príručka

1. septembra 2017

Zážitková metodická príručka
Vydali sme jedinečnú metodickú príručku pre občiansku, etickú a mediálnu výchovu na ZŠ a SŠ. Tá prepája odborné skúsenosti jej autorov a princípy zážitkového a neformálneho vzdelávania.

Vychováva občianska náuka občanov?

6. septembra 2017

Vychováva občianska náuka občanov?
Za účasti desiatok zástupcov odbornej verejnosti a expertných hostí sme zrealizovali prvú z tradičných septembrových diskusií na dôležité otázky občianskeho vzdelávania.

Detský čin roka

1. októbra 2017

Detský čin roka
V školskom roku 2017/2018 sme na mieru pripravili a zrealizovali evaluačný výskum projektu Detský čin roka. Vypracovali sme tiež odporúčania pre jeho ďalší rozvoj.

Prvý tréning Škôl, ktoré menia svet

20. októbra 2017

Prvý tréning Škôl, ktoré menia svet
V prostredí čarovnej Banskej Štiavnice sa v termíne 20.-22. októbra 2017 stretli účastníci programu Školy, ktoré menia svet, po prvýkrát. Spoločné tréningy sa stali nenahraditeľnou súčasťou komunity.

Podpora žiackych školských rád

3. septembra 2018

Podpora žiackych školských rád
Spustili sme viaceré formy podpory rozvoja žiackych školských rád na ZŠ a SŠ po celom Slovensku. Zahŕňajú metodickú podporu, sieťovanie či prácu s deťmi a mládežou.

Spolupráca so zahraničnou univerzitou

11. októbra 2018

Spolupráca so zahraničnou univerzitou
Na jeseň 2018 sme na Slovensku privítali expertov z Indiana University Bloomington (USA), s ktorými sme zrealizovali sériu stretnutí so všetkými typmi aktérov v oblasti občianskej výchovy.

Iniciatíva za občianske vzdelávanie

6. novembra 2018

Iniciatíva za občianske vzdelávanie
Boli sme jednými z iniciátorov a spoluzakladateľov Iniciatívy za občianske vzdelávanie, ktorá spája organizácie pôsobiace v oblasti občianskeho a globálneho vzdelávania.

Nie je občan ako občan

6. februára 2019

Nie je občan ako občan
Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sme poskytovali na mieru šitú konzultačnú a metodickú podporu pri príprave a realizácii projektu školských participatívnych rozpočtov.

Inovatívne vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ

18. marca 2019

Inovatívne vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ
V marci 2019 sme do programu Školy, ktoré menia svet zaviedli nový koncept vzdelávania vedenia ZŠ a SŠ na Slovensku. Je súčasťou komplexnej podpory škôl v procese zmeny.

Študijná cesta do Nemecka

30. júna 2019

Študijná cesta do Nemecka
V lete 2019 sme absolvovali študijnú cestu, počas ktorej sme sa stretli s predstaviteľmi kľúčových nemeckých inštitúcií zameriavajúcich sa na občianske vzdelávanie.

Školy, ktoré menia svet ako TOP 5 inovácia

19. septembra 2019

Školy, ktoré menia svet ako TOP 5 inovácia
Nadácia Pontis v rámci programu Generácia 3.0 zaradila program Školy, ktoré menia svet medzi TOP 5 inovatívnych vzdelávacích prístupov pre rok 2019. Ďakujeme!

Už 5. ročník Škôl, ktoré menia svet!

28. marca 2020

Už 5. ročník Škôl, ktoré menia svet!
Program Školy, ktoré menia svet oslavuje, už čoskoro spúšťame jeho už 5. ročník. Aktuálne spája 100+ účastníkov zo 40+ škôl, ktorí pracujú s 10 800+ žiakmi, ktorí spoločne menia svet po celom Slovensku.
Load More Posts

Go to Top