Loading...
Home2021-04-06T17:43:52+01:00

Meníme potenciál aktívneho občianstva z teórie na prax.

Náš príbeh

Náš príbeh sa začal dávno pred naším vznikom, keď sme sa ako skupina nadšených mladých ľudí aktívne angažovali vo svojich mikrokomunitách a svojom okolí. Verili sme a stále veríme, že najväčšou slabinou demokracie je, že stojí na uvedomelom a aktívnom občanovi, na jednotlivcoch, a teda aj na nás samotných.

Z viacerých úspešných iniciatív sa zrodila myšlienka rozvíjať potenciál občianskeho aktivizmu systematickejšie, a zároveň ambícia (a sen) založiť organizáciu, ktorá bude vychovávať deti a mladých ľudí k tomu, aby boli ohľaduplní a angažovaní, a podporovať to, aby bolo na Slovensku čo najviac malých i veľkých aktívnych občanov, ktorí budú angažovanými multiplikátormi v oblastiach, ktoré sami považujú za dôležité pre svoje komunity či pre nás všetkých. Usilujeme o to, aby bola u nás i vo svete vždy kritická masa aktívnych, zodpovedných a vzdelaných ľudí, ktorí potiahnu našu krajinu vpred. Naše nadšenie zo zlepšovania sveta okolo nás tak šírime ďalej. Pozrite si vybrané zaujímavé momenty našej činnosti na časovej osi:

Novinky

Ďakujeme našim partneromGo to Top