Loading...
Home2019-02-20T00:10:57+00:00

Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje téme občianskej participácie, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a medziľudskej empatii, vytváraniu nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.

Systematicky sa venujeme skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na ZŠ a SŠ, ďalšiemu vzdelávaniu, trénovaniu a mentoringu učiteľov a učiteliek občianskej náuky a ďalších spoločenskovedných predmetov v oblasti zážitkového a neformálneho vzdelávania a rozvoja mäkkých zručností, podpore demokratického prostredia školy a výskumu občianskych a ľudských kompetencií detí, mladých ľudí a dospelých. Sme členmi Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, kde vedieme pracovnú skupinu pre participáciu detí a mládeže… [viac o nás >>]

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Prvé spoločné školenie koordinátorov župných stredných škôl zapojených do participatívnych rozpočtov oživil praktický workshop

Pilotný projekt Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý do života uviedol prvú dotačnú schému na zavádzanie participatívnych rozpočtov v prostredí župných stredných škôl, sa opäť posúva [...]

PARTNERI

Sponzorvaný hosting od WebSupport.sk

Vlastný virtuálny server od 8,77 € od WebSupport.sk