Aktuálne projekty

Školy, ktoré menia svet

Vzdelávací program pre všetkých učiteľov, zameraný na ich profesionálny rozvoj a na rozvoj občianskych a životných kompetencií a zručností žiakov v MŠ, ZŠ a vo všetkých typoch SŠ.

Zistite viac

Iniciatíva za občianske vzdelávanie

Platforma, ktorá prepája rôzne skupiny aktérov a ponúka im priestor pre vzájomnú komunikáciu, metodickú, materiálnu i ľudskú podporu na ceste za skvalitnením občianskeho vzdelávania.

Zistite viac

Nová podoba občianskej náuky

Experimentálne overovanie metód realizácie a vzdelávacích prostriedkov v predmete občianska náuka na 2. stupni ZŠ a na SŠ s dôrazom na občianske kompetencie žiakov a žiačok.

Zistite viac

Platformy

Partneri

Ocenenia

O nás v médiách

Ďakujeme za vašu podporu a dôveru!

Ak, rovnako ako my, veríte, že demokracia stojí na angažovaných a kriticky mysliacich občanoch, podporte ich aj vy – ďakujeme!