Naša práca je pre nás nielen zmysluplnou sebarealizáciou, ale aj naším hobby. Hodnotami, ktoré vkladáme do každého jedného projektu, tak žijeme aj v našich každodenných životoch. Či už ide o vzdelávanie, prácu s komunitou alebo hľadanie odpovedí na celospoločenské otázky, našou konzistentnou víziou je vyspelá a udržateľná občianska spoločnosť, kde každý jeden občan je jej aktívnou, kriticky a slobodne mysliacou a nenahraditeľnou súčasťou a kde demokratické občianske hodnoty, kompetencie a postoje sú pevnou súčasťou identity každého a každej z nás. Naším snom je občianska spoločnosť a verejné inštitúcie, kde nie je potrebné vysvetľovať dôležitosť aktívneho občianstva, ale ani to, že nesmieme ustať v jeho kontinuálnom rozvíjaní a podpore.