V dňoch 16.-24. októbra 2017 sme boli súčasťou motivačno-vzdelávacej putovnej konferencie, v rámci ktorej sme navštívili 7 miest na Slovensku: Nitru, Lučenec, Košice, Humenné, Martin, Prievidzu a Bratislavu.

7 stoviek učiteľov a učiteliek sme počas 7 dní trvajúcej Indícia Roadshow 2017 inšpirovali workshopom na tému Občianstvo ako zážitok.  Okrem prezentovania našej novej metodickej príručky a rôznych možností jej využitia naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová s učiteľmi diskutovala aj o našich najnovších výskumných zisteniach a o spôsoboch, akými možno túto veľmi aktuálnu tému pútavo, neformálne a zážitkovo zapracovať do vyučovania spoločenskovedných predmetov a ich prepojenia a do celkového života školy.

Mimoriadne v nás zarezonovala myšlienka jednej z účastníčok, učiteľky občianskej náuky, ktorá na otázku, prečo je „občianka“ dôležitá, odpovedala: „Pretože lekármi, matematikmi či automechanikmi sa stanú iba niektoré z detí, ale občanmi budú v dospelosti všetci.“

Ak ste sa Indícia Roadshow nemohli osobne zúčastniť, môžete si videozáznam z jednej z prednášok pozrieť na tomto linku a prezentáciu na tomto linku.

Ďakujeme našim priateľom z Indície za túto príležitosť a účastníkom a účastníčkam za príjemnú diskusiu!
(foto: Indícia)