Veríme v otvorenosť a transparentnosť a tak pristupujeme aj k našej práci a jej výsledkom.
Preto vám predstavujeme naše s láskou a hrdosťou pripravované výročné správy:

Tu nájdete naše vnútorné smernice, v zmysle ktorých riadime kvalitu našej práce:

GDPR IPAO

O spracúvaní a ochrane osobných údajov vás informujeme TU

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania

Viac informácií o tomto oprávnení a samotnom inovačnom vzdelávaní nájdete TU.

Štandardy ochrany detí a zraniteľných dospelých

Štandardy, ktorými sa pri našej práci riadime, si môžete prečítať TU.