Veríme v otvorenosť a transparentnosť a tak pristupujeme aj k našej práci a jej výsledkom.
Preto vám predstavujeme naše s láskou a hrdosťou pripravované výročné správy:

Tu nájdete naše vnútorné smernice, v zmysle ktorých riadime kvalitu našej práce:

Spracúvanie a ochrana osobných údajov

Pravidlá zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi a kontaktmi nájdete tu.

Poskytovanie inovačného vzdelávania

Potvrdenia o oprávnení na poskytovanie vzdelávania nájdete tu a tu. Viac tu.

Štandardy ochrany detí a zraniteľných dospelých

Zásady práce s ohrozenými skupinami detí aj dospelých sa dozviete tu.