Miska

About Miška Lehrhaupt

This author has not yet filled in any details.
So far Miška Lehrhaupt has created 14 blog entries.

Pozrite si, ako vyzeral 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet

2020-08-10T13:30:44+01:00

Skončil sa ďalší, v poradí už štvrtý, ročník programu Školy, ktoré menia svet. Pozrite sa s nami na všetko, čo sme pre našich účastníkov v školskom roku 2019/2020 pripravili, a ako sme spoločnými silami menili svet! Zvykáme si na extrém?   V septembri sme sa počas našej tradičnej diskusie venovali tomu, či sa extrém a populizmus stáva bežnou súčasťou nášho života. O tejto problematike s nami diskutovala sr. Hermana, Andrej Findor, Juraj Smatana a Soňa Ondrejčáková. Večerom nás sprevádzal Jakub Goda. Záznam z diskusie nájdete TU. [...]

Pozrite si, ako vyzeral 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet2020-08-10T13:30:44+01:00

Efektívne zapájanie žiakov do života školy: ako na to?

2020-06-03T16:58:13+01:00

Počas uplynulých dvoch rokov sme sa intenzívne venovali výskumu foriem, dôležitosti a nástrojov podpory a rozvoja participácie žiakov v školskom prostredí základných a stredných škôl. Spolupracovali sme pritom so širokým spektrom aktérov, ktorí sú súčasťou komplexného procesu zapájania žiakov do života školy - od inšpiratívnych pedagógov a koordinátorov žiackych školských rád na základných aj stredných školách po celom Slovensku, cez odhodlané vedenia škôl, zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho príspevkových organizácií, zástupcov regionálnej samosprávy na úrovni VÚC aj jednotlivých miest a obcí, predstaviteľov regionálne aj celoslovensky pôsobiacich mimovládnych neziskových organizácií, ale aj  - a [...]

Efektívne zapájanie žiakov do života školy: ako na to?2020-06-03T16:58:13+01:00

Participatívna škola od vízie k skutočnej zmene – otestujte svoju školu!

2020-06-10T13:34:58+01:00

Je vaša škola participatívna? Čo vlastne participácia znamená a aké sú jej výhody? A ako dosiahnuť spoluprácu žiakov, pedagogického zboru, rodičov či ďalších členov školskej komunity na jej podpore a rozvoji? Jediný správny návod, ako zaistiť na škole participatívnu a demokratickú klímu, samozrejme, neexistuje. To však neznamená, že by sme sa ju nemali pokúsiť dosiahnuť a následne spoločne so všetkými obyvateľmi školy udržiavať a rozvíjať.  Ak hovoríme o úrovni participácie na školách, musíme si uvedomiť predovšetkým to, že participatívnu atmosféru nemôžeme zabezpečiť sami. Hlavným predpokladom pre jej fungovanie je totiž kvalitná [...]

Participatívna škola od vízie k skutočnej zmene – otestujte svoju školu!2020-06-10T13:34:58+01:00

Staňte sa Školou, ktorá mení svet – prihlasovanie do 5. ročníka je otvorené!

2020-04-16T09:56:27+01:00

Už piatykrát sa otvárajú brány 2-ročného tréningovo-mentoringového programu Školy, ktoré menia svet. Program je určený predovšetkým pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, zameriava sa na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych a životných kompetencií a zručností ich žiakov a žiačok. Prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. Naším heslom je: Učíme, teda sme! Prečo sa stať [...]

Staňte sa Školou, ktorá mení svet – prihlasovanie do 5. ročníka je otvorené!2020-04-16T09:56:27+01:00

30 rokov po: Takmer 44% detí a mladých ľudí na Slovensku neverí, že na ich názore záleží

2024-03-24T17:55:04+01:00

Bratislava, 15. november 2019 – Kým v novembri 1989 to bola práve mladá generácia, ktorá bezprecedentne verila, že svojou odvahou dokážu zmeniť smerovanie celej krajiny, dnešná mládež len s ťažkosťami verí tomu, že ich názor je dôležitý. Podľa výskumu Inštitútu pre aktívne občianstvo takmer 44% dnešných detí a mladých ľudí, teda budúcich občanov, nie je presvedčených, že na ich názore záleží. Z ich vyjadrení cítiť nízku sebadôveru, ale aj celkový nezáujem spoločnosti a štátu. Podľa anonymného prieskumu názorov detí a mládeže vo veku 11-20 rokov [1], ktorý v rokoch 2017-2019 zrealizoval Inštitút pre aktívne občianstvo, zažíva mladá generácia na celom Slovensku pokles dôvery v to, že na ich názore [...]

30 rokov po: Takmer 44% detí a mladých ľudí na Slovensku neverí, že na ich názore záleží2024-03-24T17:55:04+01:00

Začal sa nový školský rok a spolu s ním aj 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet!

2024-03-24T17:49:34+01:00

V septembri začína ďalší, už štvrtý, ročník intenzívneho tréningovo-mentoringového programu pre učiteľov humanitných predmetov a ich Školy, ktoré menia svet.   20 škôl a školských koordinátorov, Učiteľov a Učiteliek, ktorí a ktoré menia svet, z celého Slovenska sa v najbližšom školskom roku:  zapojí do tvorby novej, lepšej a najmä praktickejšej výučby občianskej náuky na rôznych typoch škôl,  absolvuje 3 zážitkové tréningy pre zapojených pedagógov,  zrealizuje pestrú škálu aktivít na hodinách aj mimo nich,  podporí žiacke školské rady, otestuje spoločensky prospešné spoločenské hry, ktoré niektorí z absolventov programu navrhovali počas Edu Games Hackatonu - Print & Play Edition, [...]

Začal sa nový školský rok a spolu s ním aj 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet!2024-03-24T17:49:34+01:00

Ako vyzerá gamifikácia vo vzdelávaní?

2024-03-24T17:49:39+01:00

Počas 3 májových dní mali učitelia, herní dizajnéri a fanúšikovia hier možnosť vymýšľať a tvoriť nové spoločenské a spoločensky zodpovedné hry. Sledovať zapálenie účastníkov a proces, ktorým si od úvodného nápadu a prvotného pitchu až po testing prototypu prešli, bolo magické. Doslova z "ničoho" dokázali za 3 dni práce, konzultácií a príprav vytvoriť 3 prototypy úplne nových a jedinečných hier, z ktorých každá sa venuje inej problematike. Takto vyzeral Print & Play Edu Games Hackaton, ktorý sme organizovali spolu s výnimočnými ľuďmi z gamifikačného štúdia Luducrafts a ktorý bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis. [...]

Ako vyzerá gamifikácia vo vzdelávaní?2024-03-24T17:49:39+01:00

Šampióni školskej participácie

2024-03-24T17:49:37+01:00

Posledný krát sa  účastníci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže stretli v priestoroch popradského hotela Satel. Koordinátori žiackych školských rád a zástupcovia PRO počas tréningu porovnávali skúsenosti, ktoré vďaka účasti v projekte za tento školský rok získali. Ich práca na stanovených celoškolských ročných cieľoch im zaručila miesto v pomyselnej sieni slávy “Šampiónov školskej participácie". Prečítajte si aj spätnú väzbu, ktorú účastníci poskytli na posledný tréning:  “[odnášam si ...] odhodlanie a odvahu meniť veci k [...]

Šampióni školskej participácie2024-03-24T17:49:37+01:00

Ako môže vyzerať participácia na školách?

2024-03-24T17:44:04+01:00

Ako vyzerá fungujúca žiacka rada - a ako na ňu,  ako by koordinátori žiackych školských rád popísali svoj ideálny deň v škole, ako motivovať pasívnych žiakov a kolegov? - týmto a mnohým ďalším otázkam sa účastníci venovali venovali počas troch dní strávených v malebnej Trnave. Koordinátori žiackych školských rád a zástupcovia relevantných PRO Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa spolu, vďaka projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže, stretli už na druhom tréningu venujúcom sa participácii. Účastníci [...]

Ako môže vyzerať participácia na školách?2024-03-24T17:44:04+01:00

Ako vyzerá participácia v školskom prostredí?

2024-03-24T17:36:39+01:00

Na túto otázku sa počas 3 dní v zvolenskom hoteli Poľana snažilo nájsť odpoveď 15 koordinátorov žiackych školských rád zo základných aj stredných škôl z celého Slovenska. Odpoveď im pomáhali nájsť aj zástupcovia kľúčových PRO Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Účastníci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže si v dňoch 27.-29.9.2018 zdieľali príklady dobrej praxe, ich pohľad na možnosti participácie v školskom prostredí a následne si, podľa zásad SMART cieľov, stanovili ročné ciele. Vďaka spätnej väzbe od lektorského tímu si nastavili aj nadväzujúce čiastkové ciele [...]

Ako vyzerá participácia v školskom prostredí?2024-03-24T17:36:39+01:00
Go to Top