Miska

About Miška Lehrhaupt

This author has not yet filled in any details.
So far Miška Lehrhaupt has created 10 blog entries.

30 rokov po: Takmer 44% detí a mladých ľudí na Slovensku neverí, že na ich názore záleží

2019-11-17T18:24:49+01:00

Bratislava, 15. november 2019 – Kým v novembri 1989 to bola práve mladá generácia, ktorá bezprecedentne verila, že svojou odvahou dokážu zmeniť smerovanie celej krajiny, dnešná mládež len s ťažkosťami verí tomu, že ich názor je dôležitý. Podľa výskumu Inštitútu pre aktívne občianstvo takmer 44% dnešných detí a mladých ľudí, teda budúcich občanov, nie je presvedčených, že na ich názore záleží. Z ich vyjadrení cítiť nízku sebadôveru, ale aj celkový nezáujem spoločnosti a štátu. Podľa anonymného prieskumu názorov detí a mládeže vo veku 11-20 rokov [1], ktorý v rokoch 2017-2019 zrealizoval Inštitút pre aktívne občianstvo, zažíva mladá generácia na celom Slovensku pokles dôvery v to, že na ich názore [...]

30 rokov po: Takmer 44% detí a mladých ľudí na Slovensku neverí, že na ich názore záleží2019-11-17T18:24:49+01:00

Začal sa nový školský rok a spolu s ním aj 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet!

2019-09-30T19:43:54+01:00

V septembri začína ďalší, už štvrtý, ročník intenzívneho tréningovo-mentoringového programu pre učiteľov humanitných predmetov a ich Školy, ktoré menia svet.   20 škôl a školských koordinátorov, Učiteľov a Učiteliek, ktorí a ktoré menia svet, z celého Slovenska sa v najbližšom školskom roku:  zapojí do tvorby novej, lepšej a najmä praktickejšej výučby občianskej náuky na rôznych typoch škôl,  absolvuje 3 zážitkové tréningy pre zapojených pedagógov,  zrealizuje pestrú škálu aktivít na hodinách aj mimo nich,  podporí žiacke školské rady, otestuje spoločensky prospešné spoločenské hry, ktoré niektorí z absolventov programu navrhovali počas Edu Games Hackatonu - Print & Play Edition, [...]

Začal sa nový školský rok a spolu s ním aj 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet!2019-09-30T19:43:54+01:00

Ako vyzerá gamifikácia vo vzdelávaní?

2019-09-04T16:16:56+01:00

Počas 3 májových dní mali učitelia, herní dizajnéri a fanúšikovia hier možnosť vymýšľať a tvoriť nové spoločenské a spoločensky zodpovedné hry. Sledovať zapálenie účastníkov a proces, ktorým si od úvodného nápadu a prvotného pitchu až po testing prototypu prešli, bolo magické. Doslova z "ničoho" dokázali za 3 dni práce, konzultácií a príprav vytvoriť 3 prototypy úplne nových a jedinečných hier, z ktorých každá sa venuje inej problematike. Takto vyzeral Print & Play Edu Games Hackaton, ktorý sme organizovali spolu s výnimočnými ľuďmi z gamifikačného štúdia Luducrafts a ktorý bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis. [...]

Ako vyzerá gamifikácia vo vzdelávaní?2019-09-04T16:16:56+01:00

Šampióni školskej participácie

2019-08-21T15:27:42+01:00

Posledný krát sa  účastníci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže stretli v priestoroch popradského hotela Satel. Koordinátori žiackych školských rád a zástupcovia PRO počas tréningu porovnávali skúsenosti, ktoré vďaka účasti v projekte za tento školský rok získali. Ich práca na stanovených celoškolských ročných cieľoch im zaručila miesto v pomyselnej sieni slávy “Šampiónov školskej participácie". Prečítajte si aj spätnú väzbu, ktorú účastníci poskytli na posledný tréning:  “[odnášam si ...] odhodlanie a odvahu meniť [...]

Šampióni školskej participácie2019-08-21T15:27:42+01:00

Ako môže vyzerať participácia na školách?

2019-08-21T15:26:02+01:00

Ako vyzerá fungujúca žiacka rada - a ako na ňu,  ako by koordinátori žiackych školských rád popísali svoj ideálny deň v škole, ako motivovať pasívnych žiakov a kolegov? - týmto a mnohým ďalším otázkam sa účastníci venovali venovali počas troch dní strávených v malebnej Trnave. Koordinátori žiackych školských rád a zástupcovia relevantných PRO Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa spolu, vďaka projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže, stretli už na druhom tréningu venujúcom sa participácii. [...]

Ako môže vyzerať participácia na školách?2019-08-21T15:26:02+01:00

Ako vyzerá participácia v školskom prostredí?

2019-08-27T15:12:02+01:00

Na túto otázku sa počas 3 dní v zvolenskom hoteli Poľana snažilo nájsť odpoveď 15 koordinátorov žiackych školských rád zo základných aj stredných škôl z celého Slovenska. Odpoveď im pomáhali nájsť aj zástupcovia kľúčových PRO Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Účastníci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže si v dňoch 27.-29.9.2018 zdieľali príklady dobrej praxe, ich pohľad na možnosti participácie v školskom prostredí a následne si, podľa zásad SMART cieľov, stanovili ročné ciele. Vďaka spätnej väzbe od lektorského tímu si nastavili [...]

Ako vyzerá participácia v školskom prostredí?2019-08-27T15:12:02+01:00

Panelová diskusia: Kriticky mysliace Slovensko

2019-08-21T15:38:26+01:00

Ako viesť študentov ku kritickému mysleniu a ako dosiahnuť reálnu zmenu v triedach, školskej klíme, systéme? Akými príkladmi dobrej praxe sa môžeme v praxi inšpirovať? Aj o tom diskutovala 28. februára 2018 naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová so spolurečníkmi Vladimírom Burjanom (vydavateľ a šéfredaktor mesačníka Dobrá škola, spoluautor dokumentu Učiace sa Slovensko, pedagóg) a Andrejom Schulczom (riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie a predseda Rady mládeže Slovenska) v after-work formáte v priestoroch kníhkupectva Martinus v Bratislave. Dynamická diskusia sa týkala mnohých kľúčových otázok od samotného občianskeho vzdelávania až po systém vzdelávania ako taký, skúsení panelisti a angažované publikum veľmi aktuálne rámcovali [...]

Panelová diskusia: Kriticky mysliace Slovensko2019-08-21T15:38:26+01:00

Indícia Roadshow 2017: Občianstvo ako zážitok

2019-08-21T15:38:57+01:00

V dňoch 16.-24. októbra 2017 sme boli súčasťou motivačno-vzdelávacej putovnej konferencie, v rámci ktorej sme navštívili 7 miest na Slovensku: Nitru, Lučenec, Košice, Humenné, Martin, Prievidzu a Bratislavu. 7 stoviek učiteľov a učiteliek sme počas 7 dní trvajúcej Indícia Roadshow 2017 inšpirovali workshopom na tému Občianstvo ako zážitok.  Okrem prezentovania našej novej metodickej príručky a rôznych možností jej využitia naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová s učiteľmi diskutovala aj o našich najnovších výskumných zisteniach a o spôsoboch, akými možno túto veľmi aktuálnu tému pútavo, neformálne a zážitkovo zapracovať do vyučovania spoločenskovedných predmetov a ich prepojenia a do celkového života školy. Mimoriadne v [...]

Indícia Roadshow 2017: Občianstvo ako zážitok2019-08-21T15:38:57+01:00

Neprehliadnite: Nová metodická príručka pre ZŠ a SŠ na stiahnutie!

2019-08-21T15:39:31+01:00

Vydali sme novú metodickú príručku na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre ZŠ a SŠ. Stiahnite si ju bezplatne aj pre Vašu školu! Na 83 stranách ponúka 41 originálnych aktivít rozvíjajúcich občianske povedomie o fungovaní štátu, kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, toleranciu a ohľaduplnosť u žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Metodickú príručku zostavil autorský tím v zložení Erich Mistrík (odborný garant, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty UK), Dávid Králik (bývalý učiteľ, mentor a tréner, Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU), LEAF), Filip Struhárik (novinár a odborník na sociálne médiá, Denník N), Paul Kindji (stredoškolský učiteľ [...]

Neprehliadnite: Nová metodická príručka pre ZŠ a SŠ na stiahnutie!2019-08-21T15:39:31+01:00

Panelová diskusia: Vychováva občianska náuka občanov?

2019-08-21T15:39:38+01:00

Pozrite si najlepšie zábery zo včerajšej tlačovej konferencie a panelovej diskusie na tému "Vychováva občianska náuka občanov?". Máme veľkú radosť, že téma diskusie u odbornej verejnosti silno a konštruktívne zarezonovala. 6. septembra 2017 sa priestor bratislavskej Open Gallery naplnil účastníkmi a účastníčkami panelovej diskusie spojenej s tlačovou besedou na tému Vychováva občianska náuka občanov?. Naše pozvanie do diskusie prijali Peter Krajňák (štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Erich Mistrík (vysokoškolský pedagóg, Pedagogická fakulta UK), Juraj Droppa (zriaďovateľ, Škola u Filipa v Banskej Bystrici), Slávka Molnárová (učiteľka, Gymnázium Alberta Einsteinta v Bratislave) a Jana Feherpataky-Kuzmová (výkonná riaditeľka, [...]

Panelová diskusia: Vychováva občianska náuka občanov?2019-08-21T15:39:38+01:00