Miska

About Miška Lehrhaupt

This author has not yet filled in any details.
So far Miška Lehrhaupt has created 10 blog entries.

30 rokov po: Takmer 44% detí a mladých ľudí na Slovensku neverí, že na ich názore záleží

2020-03-20T13:31:00+01:00

Bratislava, 15. november 2019 – Kým v novembri 1989 to bola práve mladá generácia, ktorá bezprecedentne verila, že svojou odvahou dokážu zmeniť smerovanie celej krajiny, dnešná mládež len s ťažkosťami verí tomu, že ich názor je dôležitý. Podľa výskumu Inštitútu pre aktívne občianstvo takmer 44% dnešných detí a mladých ľudí, teda budúcich občanov, nie je presvedčených, že na ich názore záleží. Z ich vyjadrení cítiť nízku sebadôveru, ale aj celkový nezáujem spoločnosti a štátu. Podľa anonymného prieskumu názorov detí a mládeže vo veku 11-20 rokov [1], ktorý v rokoch 2017-2019 zrealizoval Inštitút pre aktívne občianstvo, zažíva mladá generácia na celom Slovensku pokles dôvery v to, že na ich [...]

30 rokov po: Takmer 44% detí a mladých ľudí na Slovensku neverí, že na ich názore záleží2020-03-20T13:31:00+01:00

Začal sa nový školský rok a spolu s ním aj 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet!

2020-03-20T13:24:18+01:00

V septembri začína ďalší, už štvrtý, ročník intenzívneho tréningovo-mentoringového programu pre učiteľov humanitných predmetov a ich Školy, ktoré menia svet.   20 škôl a školských koordinátorov, Učiteľov a Učiteliek, ktorí a ktoré menia svet, z celého Slovenska sa v najbližšom školskom roku:  zapojí do tvorby novej, lepšej a najmä praktickejšej výučby občianskej náuky na rôznych typoch škôl,  absolvuje 3 zážitkové tréningy pre zapojených pedagógov,  zrealizuje pestrú škálu aktivít na hodinách aj mimo nich,  podporí žiacke školské rady, otestuje spoločensky prospešné spoločenské hry, ktoré niektorí z absolventov programu navrhovali počas Edu Games Hackatonu - Print & Play Edition, a [...]

Začal sa nový školský rok a spolu s ním aj 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet!2020-03-20T13:24:18+01:00

Ako vyzerá gamifikácia vo vzdelávaní?

2020-03-20T13:18:27+01:00

Počas 3 májových dní mali učitelia, herní dizajnéri a fanúšikovia hier možnosť vymýšľať a tvoriť nové spoločenské a spoločensky zodpovedné hry. Sledovať zapálenie účastníkov a proces, ktorým si od úvodného nápadu a prvotného pitchu až po testing prototypu prešli, bolo magické. Doslova z "ničoho" dokázali za 3 dni práce, konzultácií a príprav vytvoriť 3 prototypy úplne nových a jedinečných hier, z ktorých každá sa venuje inej problematike. Takto vyzeral Print & Play Edu Games Hackaton, ktorý sme organizovali spolu s výnimočnými ľuďmi z gamifikačného štúdia Luducrafts a ktorý bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis. [...]

Ako vyzerá gamifikácia vo vzdelávaní?2020-03-20T13:18:27+01:00

Šampióni školskej participácie

2020-03-20T13:15:22+01:00

Posledný krát sa  účastníci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže stretli v priestoroch popradského hotela Satel. Koordinátori žiackych školských rád a zástupcovia PRO počas tréningu porovnávali skúsenosti, ktoré vďaka účasti v projekte za tento školský rok získali. Ich práca na stanovených celoškolských ročných cieľoch im zaručila miesto v pomyselnej sieni slávy “Šampiónov školskej participácie". Prečítajte si aj spätnú väzbu, ktorú účastníci poskytli na posledný tréning:  “[odnášam si ...] odhodlanie a odvahu meniť veci k [...]

Šampióni školskej participácie2020-03-20T13:15:22+01:00

Ako môže vyzerať participácia na školách?

2020-03-20T13:13:48+01:00

Ako vyzerá fungujúca žiacka rada - a ako na ňu,  ako by koordinátori žiackych školských rád popísali svoj ideálny deň v škole, ako motivovať pasívnych žiakov a kolegov? - týmto a mnohým ďalším otázkam sa účastníci venovali venovali počas troch dní strávených v malebnej Trnave. Koordinátori žiackych školských rád a zástupcovia relevantných PRO Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa spolu, vďaka projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže, stretli už na druhom tréningu venujúcom sa participácii. Účastníci si [...]

Ako môže vyzerať participácia na školách?2020-03-20T13:13:48+01:00

Ako vyzerá participácia v školskom prostredí?

2020-03-20T12:53:13+01:00

Na túto otázku sa počas 3 dní v zvolenskom hoteli Poľana snažilo nájsť odpoveď 15 koordinátorov žiackych školských rád zo základných aj stredných škôl z celého Slovenska. Odpoveď im pomáhali nájsť aj zástupcovia kľúčových PRO Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Účastníci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže si v dňoch 27.-29.9.2018 zdieľali príklady dobrej praxe, ich pohľad na možnosti participácie v školskom prostredí a následne si, podľa zásad SMART cieľov, stanovili ročné ciele. Vďaka spätnej väzbe od lektorského tímu si nastavili aj nadväzujúce čiastkové ciele a [...]

Ako vyzerá participácia v školskom prostredí?2020-03-20T12:53:13+01:00

Panelová diskusia: Kriticky mysliace Slovensko

2020-03-25T16:43:16+01:00

Ako viesť študentov ku kritickému mysleniu a ako dosiahnuť reálnu zmenu v triedach, školskej klíme, systéme? Akými príkladmi dobrej praxe sa môžeme v praxi inšpirovať? Aj o tom diskutovala 28. februára 2018 naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová so spolurečníkmi Vladimírom Burjanom (vydavateľ a šéfredaktor mesačníka Dobrá škola, spoluautor dokumentu Učiace sa Slovensko, pedagóg) a Andrejom Schulczom (riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie a predseda Rady mládeže Slovenska) v after-work formáte v priestoroch kníhkupectva Martinus v Bratislave. Dynamická diskusia sa týkala mnohých kľúčových otázok od samotného občianskeho vzdelávania až po systém vzdelávania ako taký, skúsení panelisti a angažované publikum veľmi aktuálne [...]

Panelová diskusia: Kriticky mysliace Slovensko2020-03-25T16:43:16+01:00

Indícia Roadshow 2017: Občianstvo ako zážitok

2020-03-20T11:50:07+01:00

V dňoch 16.-24. októbra 2017 sme boli súčasťou motivačno-vzdelávacej putovnej konferencie, v rámci ktorej sme navštívili 7 miest na Slovensku: Nitru, Lučenec, Košice, Humenné, Martin, Prievidzu a Bratislavu. 7 stoviek učiteľov a učiteliek sme počas 7 dní trvajúcej Indícia Roadshow 2017 inšpirovali workshopom na tému Občianstvo ako zážitok.  Okrem prezentovania našej novej metodickej príručky a rôznych možností jej využitia naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová s učiteľmi diskutovala aj o našich najnovších výskumných zisteniach a o spôsoboch, akými možno túto veľmi aktuálnu tému pútavo, neformálne a zážitkovo zapracovať do vyučovania spoločenskovedných predmetov a ich prepojenia a do celkového života školy. Mimoriadne [...]

Indícia Roadshow 2017: Občianstvo ako zážitok2020-03-20T11:50:07+01:00

Neprehliadnite: Nová metodická príručka pre ZŠ a SŠ na stiahnutie!

2020-03-25T16:43:31+01:00

Vydali sme novú metodickú príručku na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre ZŠ a SŠ. Stiahnite si ju bezplatne aj pre Vašu školu! Na 83 stranách ponúka 41 originálnych aktivít rozvíjajúcich občianske povedomie o fungovaní štátu, kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, toleranciu a ohľaduplnosť u žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Metodickú príručku zostavil autorský tím v zložení Erich Mistrík (odborný garant, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty UK), Dávid Králik (bývalý učiteľ, mentor a tréner, Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU), LEAF), Filip Struhárik (novinár a odborník na sociálne médiá, Denník N), Paul Kindji (stredoškolský [...]

Neprehliadnite: Nová metodická príručka pre ZŠ a SŠ na stiahnutie!2020-03-25T16:43:31+01:00

Panelová diskusia: Vychováva občianska náuka občanov?

2020-03-25T16:43:40+01:00

6. septembra 2017 sa priestor bratislavskej Open Gallery naplnil účastníkmi a účastníčkami panelovej diskusie spojenej s tlačovou besedou na tému Vychováva občianska náuka občanov?. Naše pozvanie do diskusie prijali Peter Krajňák (štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Erich Mistrík (vysokoškolský pedagóg, Pedagogická fakulta UK), Juraj Droppa (zriaďovateľ, Škola u Filipa v Banskej Bystrici), Slávka Molnárová (učiteľka, Gymnázium Alberta Einsteinta v Bratislave) a Jana Feherpataky-Kuzmová (výkonná riaditeľka, IPAO). Diskusiu moderoval Ján Orlovský (výkonný riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti). Tlačovú správu, ktorej obsah bol počas večera prezentovaný, vrátane výsledkov celoročného výskumu realizovaného IPAO, si môžete prečítať TU. Účasť [...]

Panelová diskusia: Vychováva občianska náuka občanov?2020-03-25T16:43:40+01:00