Miska

About Miška Lehrhaupt

This author has not yet filled in any details.
So far Miška Lehrhaupt has created 12 blog entries.

Participatívna škola od vízie k skutočnej zmene – otestujte svoju školu!

2020-05-27T10:38:32+01:00

Je vaša škola participatívna? Čo vlastne participácia znamená a aké sú jej výhody? A ako dosiahnuť spoluprácu žiakov, pedagogického zboru, rodičov či ďalších členov školskej komunity na jej podpore a rozvoji? Jediný správny návod, ako zaistiť na škole participatívnu a demokratickú klímu, samozrejme, neexistuje. To však neznamená, že by sme sa ju nemali pokúsiť dosiahnuť a následne spoločne so všetkými obyvateľmi školy udržiavať a rozvíjať.  Ak hovoríme o úrovni participácie na školách, musíme si uvedomiť predovšetkým to, že participatívnu atmosféru nemôžeme zabezpečiť sami. Hlavným predpokladom pre jej fungovanie je totiž kvalitná [...]

Participatívna škola od vízie k skutočnej zmene – otestujte svoju školu!2020-05-27T10:38:32+01:00

Staňte sa Školou, ktorá mení svet – prihlasovanie do 5. ročníka je otvorené!

2020-04-16T09:56:27+01:00

Už piatykrát sa otvárajú brány 2-ročného tréningovo-mentoringového programu Školy, ktoré menia svet. Program je určený predovšetkým pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, zameriava sa na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych a životných kompetencií a zručností ich žiakov a žiačok. Prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. Naším heslom je: Učíme, teda sme! Prečo sa stať [...]

Staňte sa Školou, ktorá mení svet – prihlasovanie do 5. ročníka je otvorené!2020-04-16T09:56:27+01:00

30 rokov po: Takmer 44% detí a mladých ľudí na Slovensku neverí, že na ich názore záleží

2020-03-20T13:31:00+01:00

Bratislava, 15. november 2019 – Kým v novembri 1989 to bola práve mladá generácia, ktorá bezprecedentne verila, že svojou odvahou dokážu zmeniť smerovanie celej krajiny, dnešná mládež len s ťažkosťami verí tomu, že ich názor je dôležitý. Podľa výskumu Inštitútu pre aktívne občianstvo takmer 44% dnešných detí a mladých ľudí, teda budúcich občanov, nie je presvedčených, že na ich názore záleží. Z ich vyjadrení cítiť nízku sebadôveru, ale aj celkový nezáujem spoločnosti a štátu. Podľa anonymného prieskumu názorov detí a mládeže vo veku 11-20 rokov [1], ktorý v rokoch 2017-2019 zrealizoval Inštitút pre aktívne občianstvo, zažíva mladá generácia na celom Slovensku pokles dôvery v to, že na ich [...]

30 rokov po: Takmer 44% detí a mladých ľudí na Slovensku neverí, že na ich názore záleží2020-03-20T13:31:00+01:00

Začal sa nový školský rok a spolu s ním aj 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet!

2020-03-20T13:24:18+01:00

V septembri začína ďalší, už štvrtý, ročník intenzívneho tréningovo-mentoringového programu pre učiteľov humanitných predmetov a ich Školy, ktoré menia svet.   20 škôl a školských koordinátorov, Učiteľov a Učiteliek, ktorí a ktoré menia svet, z celého Slovenska sa v najbližšom školskom roku:  zapojí do tvorby novej, lepšej a najmä praktickejšej výučby občianskej náuky na rôznych typoch škôl,  absolvuje 3 zážitkové tréningy pre zapojených pedagógov,  zrealizuje pestrú škálu aktivít na hodinách aj mimo nich,  podporí žiacke školské rady, otestuje spoločensky prospešné spoločenské hry, ktoré niektorí z absolventov programu navrhovali počas Edu Games Hackatonu - Print & Play Edition, a [...]

Začal sa nový školský rok a spolu s ním aj 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet!2020-03-20T13:24:18+01:00

Ako vyzerá gamifikácia vo vzdelávaní?

2020-03-20T13:18:27+01:00

Počas 3 májových dní mali učitelia, herní dizajnéri a fanúšikovia hier možnosť vymýšľať a tvoriť nové spoločenské a spoločensky zodpovedné hry. Sledovať zapálenie účastníkov a proces, ktorým si od úvodného nápadu a prvotného pitchu až po testing prototypu prešli, bolo magické. Doslova z "ničoho" dokázali za 3 dni práce, konzultácií a príprav vytvoriť 3 prototypy úplne nových a jedinečných hier, z ktorých každá sa venuje inej problematike. Takto vyzeral Print & Play Edu Games Hackaton, ktorý sme organizovali spolu s výnimočnými ľuďmi z gamifikačného štúdia Luducrafts a ktorý bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis. [...]

Ako vyzerá gamifikácia vo vzdelávaní?2020-03-20T13:18:27+01:00

Šampióni školskej participácie

2020-03-20T13:15:22+01:00

Posledný krát sa  účastníci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže stretli v priestoroch popradského hotela Satel. Koordinátori žiackych školských rád a zástupcovia PRO počas tréningu porovnávali skúsenosti, ktoré vďaka účasti v projekte za tento školský rok získali. Ich práca na stanovených celoškolských ročných cieľoch im zaručila miesto v pomyselnej sieni slávy “Šampiónov školskej participácie". Prečítajte si aj spätnú väzbu, ktorú účastníci poskytli na posledný tréning:  “[odnášam si ...] odhodlanie a odvahu meniť veci k [...]

Šampióni školskej participácie2020-03-20T13:15:22+01:00

Ako môže vyzerať participácia na školách?

2020-03-20T13:13:48+01:00

Ako vyzerá fungujúca žiacka rada - a ako na ňu,  ako by koordinátori žiackych školských rád popísali svoj ideálny deň v škole, ako motivovať pasívnych žiakov a kolegov? - týmto a mnohým ďalším otázkam sa účastníci venovali venovali počas troch dní strávených v malebnej Trnave. Koordinátori žiackych školských rád a zástupcovia relevantných PRO Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa spolu, vďaka projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže, stretli už na druhom tréningu venujúcom sa participácii. Účastníci si [...]

Ako môže vyzerať participácia na školách?2020-03-20T13:13:48+01:00

Ako vyzerá participácia v školskom prostredí?

2020-03-20T12:53:13+01:00

Na túto otázku sa počas 3 dní v zvolenskom hoteli Poľana snažilo nájsť odpoveď 15 koordinátorov žiackych školských rád zo základných aj stredných škôl z celého Slovenska. Odpoveď im pomáhali nájsť aj zástupcovia kľúčových PRO Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Účastníci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže si v dňoch 27.-29.9.2018 zdieľali príklady dobrej praxe, ich pohľad na možnosti participácie v školskom prostredí a následne si, podľa zásad SMART cieľov, stanovili ročné ciele. Vďaka spätnej väzbe od lektorského tímu si nastavili aj nadväzujúce čiastkové ciele a [...]

Ako vyzerá participácia v školskom prostredí?2020-03-20T12:53:13+01:00

Panelová diskusia: Kriticky mysliace Slovensko

2020-03-25T16:43:16+01:00

Ako viesť študentov ku kritickému mysleniu a ako dosiahnuť reálnu zmenu v triedach, školskej klíme, systéme? Akými príkladmi dobrej praxe sa môžeme v praxi inšpirovať? Aj o tom diskutovala 28. februára 2018 naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová so spolurečníkmi Vladimírom Burjanom (vydavateľ a šéfredaktor mesačníka Dobrá škola, spoluautor dokumentu Učiace sa Slovensko, pedagóg) a Andrejom Schulczom (riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie a predseda Rady mládeže Slovenska) v after-work formáte v priestoroch kníhkupectva Martinus v Bratislave. Dynamická diskusia sa týkala mnohých kľúčových otázok od samotného občianskeho vzdelávania až po systém vzdelávania ako taký, skúsení panelisti a angažované publikum veľmi aktuálne [...]

Panelová diskusia: Kriticky mysliace Slovensko2020-03-25T16:43:16+01:00

Indícia Roadshow 2017: Občianstvo ako zážitok

2020-03-20T11:50:07+01:00

V dňoch 16.-24. októbra 2017 sme boli súčasťou motivačno-vzdelávacej putovnej konferencie, v rámci ktorej sme navštívili 7 miest na Slovensku: Nitru, Lučenec, Košice, Humenné, Martin, Prievidzu a Bratislavu. 7 stoviek učiteľov a učiteliek sme počas 7 dní trvajúcej Indícia Roadshow 2017 inšpirovali workshopom na tému Občianstvo ako zážitok.  Okrem prezentovania našej novej metodickej príručky a rôznych možností jej využitia naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová s učiteľmi diskutovala aj o našich najnovších výskumných zisteniach a o spôsoboch, akými možno túto veľmi aktuálnu tému pútavo, neformálne a zážitkovo zapracovať do vyučovania spoločenskovedných predmetov a ich prepojenia a do celkového života školy. Mimoriadne [...]

Indícia Roadshow 2017: Občianstvo ako zážitok2020-03-20T11:50:07+01:00