„Prečo zo Slovenska unikajú mladé mozgy? Najmladší občania našej krajiny nevidia svoju perspektívu doma. Aj keď sa po pobyte v zahraničí vrátia, spoločnosť im nevie ponúknuť rovnocenné príležitosti ako zahraničie. Napriek negatívnym skúsenostiam, mnohí vnímajú, že sú tu potrební.“

Tak znie úvod k dokumentárnemu filmu Na hranici, ktorý je súčasťou série dokumentárnych filmov s názvom  Biele vrany a hrdinovia medzi nami. RTVS ho uvedie v televíznej premiére na Dvojke už v pondelok 28. mája 2018 o 21:20 hod. Sme hrdí, že Inštitút pre aktívne občianstvo má tú česť byť jeho súčasťou.

Sedemdielny dokumentárny cyklus postupne ponúka sedem pohľadov na slovenskú spoločnosť – reflektuje na aktuálne spoločenské fenomény, mapuje činnosť ľudí, ktorí voči nim nezostali ľahostajní a veľmi jasne pomenúva princípy zodpovednosti, solidarity, dôstojnosti, spoločenského dobra a jedinečnosti každej ľudskej osoby (zdroj: Aktuality.sk a HITCHHIKER Cinema). V dokumente Na hranici pritom režisér Dominik Jursa upozorňuje na alarmujúci rozsah odlivu mladých ľudí zo Slovenska a hľadá jeho príčiny, ale aj riešenia. Prečo mladí ľudia nechcú žiť na Slovensku alebo sa sem nechcú po ukončení vysokoškolského štúdia vrátiť? Akú motiváciu im môžeme ponúknuť? Ako by na to všetko mali reagovať inštitúcie štátnej správy, slovenské školstvo či my sami? Kto je za súčasný stav vlastne zodpovedný? Aj o tom hovorí naša výkonná riaditeľka, Jana Feherpataky-Kuzmová, ktorá je jednou z účinkujúcich.

Ďakujeme producentom a celému tímu za to, že im táto téma nie je ľahostajná a tešíme sa na vás 28. mája večer – buďte s nami Na hranici na Dvojke! 

Event na Facebooku k odvysielaniu dokumentu nájdete na tomto linku.

Pozrite si tiež, ako sériu dokumentárnych filmov predstavili samotní režiséri:

(autori titulnej fotografie aj videa: Biele vrany a hrdinovia medzi namiHITCHHIKER Cinema)

Produkcia: HITCHHIKER Cinema
Koprodukcia: Rozhlas a televízia Slovenska