Pre médiá

Pre médiá2024-03-26T15:48:26+01:00

Press kit

Nižšie si môžete stiahnuť naše logo a logá našich projektov vo vysokom rozlíšení.

Stiahnuť
Stiahnuť
Stiahnuť

Krátko o nás

Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO): vznikol v roku 2015 s víziou prispievať k rozvoju vyspelej, funkčnej a udržateľnej občianskej spoločnosti, ktorá stojí na aktívnych, rešpektujúcich, pozorných a kriticky mysliacich občanoch. Cieľom IPAO je dosiahnuť systémové zmeny v občianskom vzdelávaní, v tejto súvislosti už prebieha na školách experimentálne overovanie našej podoby občianskej náuky pre ZŠ a SŠ. IPAO taktiež zastrešuje vzdelávací program pre učiteľov od materských až po stredné školy s názvom Školy, ktoré menia svet, ktorý prepája odborné vedomosti s princípmi zážitkového a neformálneho vzdelávania. V roku 2018 inicioval vznik Iniciatívy za občianske vzdelávanie, ktorá spája organizácie a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti občianskeho a globálneho vzdelávania so zámerom spoločne presadzovať systémovú zmenu vo vzdelávaní k aktívnemu občianstvu ako kľúčovému pilieru úspešnej demokracie.

Ocenenia

  • 2023 – Cena európskeho občana
  • 2023 – Návšteva holandského kráľovského páru a pani prezidentky Zuzany Čaputovej na jednej zo škôl zapojených v programe Školy, ktoré menia svet
  • 2019 – Generácia 3.0
  • 2018 – Srdce na dlani
Go to Top