O aktívnom občianstve a participácii, rastovom myslení a ľudských právach neformálne? Jasné!

Tak ako 24 učiteľov a učiteliek ZŠ a SŠ, pre ktorých a ktoré sme v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže pripravili interaktívny a zážitkový tréning neformálneho vzdelávania v oblasti občianskej angažovanosti, kritického myslenia, rastového myslenia a ľudských práv.

Tréning ma 3 fázy: v prvej fáze účastníci a účastníčky absolvovali intenzívny 3-dňový tréning so skúsenými a inšpiratívnymi lektormi a lektorkami Klárou Bernátovou (Nadácia Zastavme korupciu), Paulom Kindjim (Gymnázium Jura Hronca, spoluautor metodickej príručky IPAO), Janou Feherpataky-Kuzmovou (IPAO) a Michaelou Beck-Lehrhauptovou (IPAO). Na jeho základe spolu so svojimi žiakmi a žiačkami zrealizujú vlastný školský projekt na podporu demokratickej klímy na svojej škole. Tretiu fázu tréningu zatiaľ prezrádzať nebudeme, pretože je pripravená až na koniec školského roka 2017/2018.

Pedagógovia, predovšetkým základných a stredných odborných škôl, si z tréningu odniesli množstvo inšpirácie, nových námetov na vyučovanie aj mimo neho, know-how v oblasti podpory rastového myslenia žiakov a žiačok, gamifikácie, dramatizácie či prípravy vlastných extrakurikulárnych aktivít na svojej škole (samozrejme, s prenášaním slobody a zodpovednosti na svojich žiakov a žiačky). Mnohí si pri rozlúčke vymieňali kontakty a diskutovali o možnostiach spolupráce a prepájania svojich škôl, čo nás nesmierne teší!

Pozrite si fotoalbum z aprílového tréningu na tomto linku.