Model každodenného hrdinstva (Heroic Imagination Project, skr. HIP), ktorý dáva „obyčajným ľuďom možnosť robiť neobyčajné veci“, smeruje na Slovensko. IPAO je pri tom!

Tréningovo-vzdelávací program „pripravujúci hrdinov na ich každodenné hrdinské činy„, ktorého zakladateľom je svetoznámy americký psychológ a profesor na Standford University, Dr. Philip Zimbardo, je založený na princípe rozvoja a podpory každodenného hrdinstva ako životného postoja. Hrdinom pritom môže byť každý a každá z nás, hrdinami a hrdinkami sme častokrát aj bez toho, aby sme si to explicitne uvedomili.

Na regionálnom stredoeurópskom stretnutí v Budapešti včera naši kolegovia spolu s kolegami z Maďarska, Českej republiky, Poľska a Slovenska a s Dr. Zimbardom hľadali spôsoby, ako priniesť projekt čo najbližšie k vám. Sme hrdí, že môžeme byť pri tom, buďte pri tom tiež!

Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke HIP.
(foto: HIP)