Tešíme sa, že máme možnosť spolupodieľať sa na implementácii programu Otvorené školy. Cieľom programu je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád. V školskom roku 2017/2018 prebieha na 8 základných školách z Bratislavy, Prievidze, Žiliny, Zvolena, Veľkých Ripnian, Komárna a Chminianskych Jakubovian pilotný ročník programu. S každou školou počas celého školského roka systematicky spolupracuje 1 vyškolený dobrovoľník alebo dobrovoľníčka.

Garantkou programu je PhDr. Dáša Vargová, CSc. (Štátny pedagogický ústav). Riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, Jana Feherpataky-Kuzmová, sa na programe spolu s Petrom Dráľom (riaditeľ Nového školstva) a Helenou Tužinskou (etnologička) podieľa ako konzultantka, tzv. „Múdra hlava“. Počas workshopov dobrovoľníci využívajú metodickú príručku Školy, ktoré menia svet. Viac informácií o programe nájdete na oficiálnej stránke Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá projekt realizuje. Ďakujeme našim partnerom z NOS-OSF za veľmi dôležitú iniciatívu!