Janka Feherpataky

About Jana Feherpataky-Kuzmova

This author has not yet filled in any details.
So far Jana Feherpataky-Kuzmova has created 27 blog entries.

Stáž v IPAO: Poď s nami zlepšovať vzdelávanie aj svoje skills!

2022-04-29T13:52:16+01:00

Nemáš ešte plán na leto? Hľadáš príležitosť, kde sa môžeš naučiť nové veci, vycibriť si svoje praktické skills, a zároveň makať na niečom zmysluplnom? Nechceš „len tak“ chodiť na brigádu, ale byť súčasťou zmeny a skvalitňovania vzdelávania na Slovensku? Rád/a riešiš a diskutuješ o komplexných spoločenských otázkach, máš dobré nápady a rád/a by si ich niekde uplatnil/a a videl/a ich rásť? Poď na stáž do IPAO! Hľadáme šikovného kolegu alebo kolegyňu, ktorý/á bude spolu s nami napríklad: organizovať najväčšiu konferenciu o občianskom vzdelávaní na Slovensku, tvoriť novinky v portfóliu projektov pre tisícky škôl, učiteľov a žiakov, napomáhať systémovej zmene [...]

Stáž v IPAO: Poď s nami zlepšovať vzdelávanie aj svoje skills!2022-04-29T13:52:16+01:00

Septembrová diskusia v Kalabe: „Môže sa žena pochlapiť a muž byť zženštilý?“

2020-09-23T17:57:36+01:00

Dňa 9. septembra 2020 sa v útulných priestoroch „verejnej obývačky“ Kalab konala septembrová diskusia pod názvom „Môže sa žena pochlapiť a muž byť zženštilý?“, ktorej obsah sa zaoberal problematikou rodových stereotypov. Diskusia bola organizovaná ako súčasť tradičných podujatí v rámci programu Školy, ktoré menia svet. Diskusie sa zúčastnili 4 spíkri v zložení: Veronika Pizano, projektová manažérka Aj Ty v IT, Anton Šulík , režisér a programový riaditeľ RTVS, Henrieta Zezulová, absolventka SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií, ktorá pôsobí v Rade mládeže Bratislavského kraja, Jana Fúsková, výskumníčka, študijná poradkyňa a pedagogička Trnavskej univerzity v Trnave. Diskusným večerom sprevádzal účastníkov z odbornej verejnosti, školského a verejného sektora [...]

Septembrová diskusia v Kalabe: „Môže sa žena pochlapiť a muž byť zženštilý?“2020-09-23T17:57:36+01:00

Kde je viac ľudí, tam je úspech – ako na participatívnu školu?

2020-03-20T13:25:56+01:00

Môžu sa školy zlepšovať v tom, ako podporujú svojich žiakov v spolurozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú či v tom, aká atmosféra a "klíma" prevláda v prostredí školy? Áno! Z akých príkladov dobrej praxe môžeme čerpať pri neformálnom rozvíjaní stále potrebnejších občianskych kompetencií a kritického myslenia, tímovej spolupráce či komunikačných a organizačných zručností žiakov? Na to sme sa opýtali na slovo vzatých profesionálov. Autormi rád a nápadov, ktoré sme zozbierali do praktickej inšpiratívnej publikácie, sú koordinátori a koordinátorky žiackych školských rád po celom Slovensku. Ide pritom o pedagógov zo základných aj stredných škôl rôznych zameraní, ktorí okrem [...]

Kde je viac ľudí, tam je úspech – ako na participatívnu školu?2020-03-20T13:25:56+01:00

Prvé spoločné školenie koordinátorov župných stredných škôl zapojených do participatívnych rozpočtov oživil praktický workshop

2020-03-20T13:11:53+01:00

Pilotný projekt Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý do života uviedol prvú dotačnú schému na zavádzanie participatívnych rozpočtov v prostredí župných stredných škôl, sa opäť posúva o krok vpred. Balíček plný praktických, užitočných, technických i organizačných rád a tipov prinieslo spoločné školenie koordinátorov všetkých 16 škôl zapojených do projektu.  Školskí koordinátori zo 16 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí budú v nasledujúcich mesiacoch učiť svojich študentov participácii, sa stretli vôbec po prvýkrát na spoločnom školení. V školiacich priestoroch Úradu TSK v Trenčíne sa zoznámili s autorkou metodiky teoretickej časti z Inštitútu pre aktívne občianstvo, prostredníctvom zaujímavého workshopu získali inšpiráciu, [...]

Prvé spoločné školenie koordinátorov župných stredných škôl zapojených do participatívnych rozpočtov oživil praktický workshop2020-03-20T13:11:53+01:00

Deti a dobré skutky? Pozrite si výsledky evaluácie Detského činu roka 2017

2020-03-20T13:34:56+01:00

Dotazníkový výskum, zameraný na aktívny, nie deklaratórny, postoj respondentov a respondentiek, anonymne zapojil v období september až december 2017 celkovo až 2055 detí z 29 základných škôl (ZŠ) zo všetkých regiónov Slovenska. Napriek tomu, že ide o jeden z najznámejších a najobľúbenejších celoslovenských projektov neformálneho vzdelávania v oblasti etickej a občianskej výchovy, organizátori projektu sa rozhodli overiť jeho reálny dopad prostredníctvom výskumu realizovaného priamo na školách, ktoré s hrdinskými príbehmi detí pracujú. Sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou projektu a pomocou evaluácie 17. ročníka prispieť k jeho ďalšiemu skvalitneniu v budúcich ročníkoch. Ako to dopadlo, sa dočítate nižšie. [...]

Deti a dobré skutky? Pozrite si výsledky evaluácie Detského činu roka 20172020-03-20T13:34:56+01:00

Učitelia, ktorí menia svet, získali ocenenie Srdce na dlani 2018!

2020-03-20T13:04:03+01:00

Počas včerajšieho slávnostného galavečera v Koncertnej sieni VŠMU Dvorana v Bratislave boli v kategórii "Dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania" ocenení Učitelia, ktorí menia svet! Toto najvyššie ocenenie vyzdvihuje obrovskú hodnotu kvality a profesionality vo vzdelávaní, ktorú Učitelia, ktorí menia svet, prinášajú na základné a stredné školy po celom Slovensku. Majú totiž Srdce na dlani. Učitelia, ktorí menia svet, sú celoslovenská komunita 74 učiteľov a učiteliek občianskej náuky, dejepisu a príbuzných predmetov, ktorým záleží na zmene vo výchove a vzdelávaní detí smerom ku podpore občianskych kompetencií, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, tolerancie, ohľaduplnosti a hodnôt otvorenej spoločnosti. Títo učitelia sa dobrovoľne, bez [...]

Učitelia, ktorí menia svet, získali ocenenie Srdce na dlani 2018!2020-03-20T13:04:03+01:00

Pozrite si video: Human Forum 2018: Ako vyučujeme občiansku náuku?

2020-03-25T16:41:31+01:00

Rýchla správa s videom: Human Forum - medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach - každoročne poukazuje na dôležité spoločenské témy, ktorými žije Slovensko, Európa a svet. Tento rok, s podtitulom Demokracia v ohrození?, upriamilo svoju pozornosť na občiansky aktivizmus a občiansku náuku. Dňa 29. novembra 2018 sa naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová zúčastnila expertného diskusného panelu Ako vyučujeme občiansku náuku?. V Banskej Bystrici diskutovala spolu s Alžbetou Brozmanovou Gregorovou, vysokoškolskou pedagogičkou, Mironom Breznoščákom, učiteľom dejepisu na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, ktoré je zároveň Školou, ktorá mení svet, Laurou Ursínyovou, študentkou, a Romanom Švarcom, učiteľom občianskej náuky na Spojenej [...]

Pozrite si video: Human Forum 2018: Ako vyučujeme občiansku náuku?2020-03-25T16:41:31+01:00

Učitelia, ktorí menia svet, nominovaní na cenu Srdce na dlani

2020-03-20T12:58:44+01:00

S radosťou a hrdosťou vám oznamujeme, že celoslovenská komunita a sieť výnimočných učiteľov spoločenskovedných predmetov, tzv. Učiteľov, ktorí menia svet, bola nominovaná na ocenenie Srdce na dlani 2018. Ocenenie každoročne udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Učitelia, ktorí menia svet, sú učitelia a učiteľky predovšetkým občianskej náuky, dejepisu, cudzích jazykov, mediálnej výchovy, etickej výchovy a príbuzných predmetov, ktorí/é sú zároveň absolventmi/kami a účastníkmi/čkami zážitkového vzdelávacieho programu Školy, ktoré menia svet. Ide o celoslovenskú komunitu a sieť 74 učiteľov a učiteliek, ktorým záleží na zmene vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže smerom ku skvalitneniu občianskej výchovy a vzdelávania na celoštátnej úrovni, [...]

Učitelia, ktorí menia svet, nominovaní na cenu Srdce na dlani2020-03-20T12:58:44+01:00

Aktuálne: Spúšťame Iniciatívu za občianske vzdelávanie

2020-03-25T16:41:42+01:00

Rýchla aktualita: Inštitút pre aktívne občianstvo a ďalších 12 organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú občianskemu vzdelávaniu, zakladajú neformálne zoskupenie s názvom Iniciatíva za občianske vzdelávanie. Cieľom Iniciatívy je presadzovať kvalitné a zmysluplné občianske vzdelávanie, ktoré deti a mladých ľudí vedie k formovaniu vlastného názoru na základe overených faktov a učeniu sa v kontexte. Spájame sa, aby sme uskutočnili konkrétne kroky k lepšej príprave detí a mladých ľudí na občiansky život, prispeli k verejnej diskusii aj strategickému prístupu k nemu, podobne ako v iných krajinách s nedemokratickou historickou skúsenosťou. Členskými organizáciami Iniciatívy sú: - Inštitút pre aktívne občianstvo ako líder pracovnej [...]

Aktuálne: Spúšťame Iniciatívu za občianske vzdelávanie2020-03-25T16:41:42+01:00

Patrí politika do škôl? Diskutujú Blaščák, Vargová, Strigačová a Karlubík

2020-03-25T16:42:03+01:00

Mali by byť spoločenské a politické témy súčasťou bežného života školy alebo je možné, či dokonca žiaduce, školské prostredie a politiku striktne oddeľovať? Čo to vlastne tá "politika" je? Ako u žiakov budovať občianske kompetencie a zodpovednosť? Ak má škola pripravovať „na život“, nemala by pripravovať aj na politický a občiansky život? Nepodporujeme ignorovaním spoločenských tém, ktoré hýbu verejným priestorom, to, aby sa budúci občania o to, čo sa okolo nich deje, vôbec nezaujímali? Chcú sa žiaci a študenti o politike rozprávať alebo ich skutočne nezaujíma? Ako s politickými témami pracovať v prostredí školy? Alebo politika do škôl [...]

Patrí politika do škôl? Diskutujú Blaščák, Vargová, Strigačová a Karlubík2020-03-25T16:42:03+01:00
Go to Top