Janka Feherpataky

About Jana Feherpataky-Kuzmova

This author has not yet filled in any details.
So far Jana Feherpataky-Kuzmova has created 25 blog entries.

Kde je viac ľudí, tam je úspech – ako na participatívnu školu?

2020-01-22T18:55:45+01:00

Môžu sa školy zlepšovať v tom, ako podporujú svojich žiakov v spolurozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú či v tom, aká atmosféra a "klíma" prevláda v prostredí školy? Áno! Z akých príkladov dobrej praxe môžeme čerpať pri neformálnom rozvíjaní stále potrebnejších občianskych kompetencií a kritického myslenia, tímovej spolupráce či komunikačných a organizačných zručností žiakov? Na to sme sa opýtali na slovo vzatých profesionálov. Autormi rád a nápadov, ktoré sme zozbierali do praktickej inšpiratívnej publikácie, sú koordinátori a koordinátorky žiackych školských rád po celom Slovensku. Ide pritom o pedagógov zo základných aj [...]

Kde je viac ľudí, tam je úspech – ako na participatívnu školu?2020-01-22T18:55:45+01:00

Prvé spoločné školenie koordinátorov župných stredných škôl zapojených do participatívnych rozpočtov oživil praktický workshop

2019-08-21T15:26:14+01:00

Pilotný projekt Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý do života uviedol prvú dotačnú schému na zavádzanie participatívnych rozpočtov v prostredí župných stredných škôl, sa opäť posúva o krok vpred. Balíček plný praktických, užitočných, technických i organizačných rád a tipov prinieslo spoločné školenie koordinátorov všetkých 16 škôl zapojených do projektu.  Školskí koordinátori zo 16 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí budú v nasledujúcich mesiacoch učiť svojich študentov participácii, sa stretli vôbec po prvýkrát na spoločnom školení. V školiacich priestoroch Úradu TSK v Trenčíne sa zoznámili s autorkou metodiky teoretickej časti z Inštitútu pre aktívne občianstvo, prostredníctvom zaujímavého workshopu získali inšpiráciu, ako [...]

Prvé spoločné školenie koordinátorov župných stredných škôl zapojených do participatívnych rozpočtov oživil praktický workshop2019-08-21T15:26:14+01:00

Deti a dobré skutky? Pozrite si výsledky evaluácie Detského činu roka 2017

2019-08-27T15:14:10+01:00

Dotazníkový výskum, zameraný na aktívny, nie deklaratórny, postoj respondentov a respondentiek, anonymne zapojil v období september až december 2017 celkovo až 2055 detí z 29 základných škôl (ZŠ) zo všetkých regiónov Slovenska. Napriek tomu, že ide o jeden z najznámejších a najobľúbenejších celoslovenských projektov neformálneho vzdelávania v oblasti etickej a občianskej výchovy, organizátori projektu sa rozhodli overiť jeho reálny dopad prostredníctvom výskumu realizovaného priamo na školách, ktoré s hrdinskými príbehmi detí pracujú. Sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou projektu a pomocou evaluácie 17. ročníka prispieť k jeho ďalšiemu skvalitneniu v budúcich ročníkoch. Ako to dopadlo, sa dočítate nižšie. Ako [...]

Deti a dobré skutky? Pozrite si výsledky evaluácie Detského činu roka 20172019-08-27T15:14:10+01:00

Učitelia, ktorí menia svet, získali ocenenie Srdce na dlani 2018!

2019-08-21T15:26:59+01:00

Počas včerajšieho slávnostného galavečera v Koncertnej sieni VŠMU Dvorana v Bratislave boli v kategórii "Dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania" ocenení Učitelia, ktorí menia svet! Toto najvyššie ocenenie vyzdvihuje obrovskú hodnotu kvality a profesionality vo vzdelávaní, ktorú Učitelia, ktorí menia svet, prinášajú na základné a stredné školy po celom Slovensku. Majú totiž Srdce na dlani. Učitelia, ktorí menia svet, sú celoslovenská komunita 74 učiteľov a učiteliek občianskej náuky, dejepisu a príbuzných predmetov, ktorým záleží na zmene vo výchove a vzdelávaní detí smerom ku podpore občianskych kompetencií, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, tolerancie, ohľaduplnosti a hodnôt otvorenej spoločnosti. Títo učitelia sa dobrovoľne, bez nároku [...]

Učitelia, ktorí menia svet, získali ocenenie Srdce na dlani 2018!2019-08-21T15:26:59+01:00

Pozrite si video: Human Forum 2018: Ako vyučujeme občiansku náuku?

2019-08-21T15:27:07+01:00

Rýchla správa s videom: Human Forum - medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach - každoročne poukazuje na dôležité spoločenské témy, ktorými žije Slovensko, Európa a svet. Tento rok, s podtitulom Demokracia v ohrození?, upriamilo svoju pozornosť na občiansky aktivizmus a občiansku náuku. Dňa 29. novembra 2018 sa naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová zúčastnila expertného diskusného panelu Ako vyučujeme občiansku náuku?. V Banskej Bystrici diskutovala spolu s Alžbetou Brozmanovou Gregorovou, vysokoškolskou pedagogičkou, Mironom Breznoščákom, učiteľom dejepisu na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, ktoré je zároveň Školou, ktorá mení svet, Laurou Ursínyovou, študentkou, a Romanom Švarcom, učiteľom občianskej náuky na Spojenej škole [...]

Pozrite si video: Human Forum 2018: Ako vyučujeme občiansku náuku?2019-08-21T15:27:07+01:00

Učitelia, ktorí menia svet, nominovaní na cenu Srdce na dlani

2019-08-21T15:27:16+01:00

S radosťou a hrdosťou vám oznamujeme, že celoslovenská komunita a sieť výnimočných učiteľov spoločenskovedných predmetov, tzv. Učiteľov, ktorí menia svet, bola nominovaná na ocenenie Srdce na dlani 2018. Ocenenie každoročne udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Učitelia, ktorí menia svet, sú učitelia a učiteľky predovšetkým občianskej náuky, dejepisu, cudzích jazykov, mediálnej výchovy, etickej výchovy a príbuzných predmetov, ktorí/é sú zároveň absolventmi/kami a účastníkmi/čkami zážitkového vzdelávacieho programu Školy, ktoré menia svet. Ide o celoslovenskú komunitu a sieť 74 učiteľov a učiteliek, ktorým záleží na zmene vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže smerom ku skvalitneniu občianskej výchovy a vzdelávania na celoštátnej úrovni, podpore [...]

Učitelia, ktorí menia svet, nominovaní na cenu Srdce na dlani2019-08-21T15:27:16+01:00

Aktuálne: Spúšťame Iniciatívu za občianske vzdelávanie

2019-08-21T15:27:24+01:00

Rýchla aktualita: Inštitút pre aktívne občianstvo a ďalších 12 organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú občianskemu vzdelávaniu, zakladajú neformálne zoskupenie s názvom Iniciatíva za občianske vzdelávanie. Cieľom Iniciatívy je presadzovať kvalitné a zmysluplné občianske vzdelávanie, ktoré deti a mladých ľudí vedie k formovaniu vlastného názoru na základe overených faktov a učeniu sa v kontexte. Spájame sa, aby sme uskutočnili konkrétne kroky k lepšej príprave detí a mladých ľudí na občiansky život, prispeli k verejnej diskusii aj strategickému prístupu k nemu, podobne ako v iných krajinách s nedemokratickou historickou skúsenosťou. Členskými organizáciami Iniciatívy sú: - Inštitút pre aktívne občianstvo ako líder pracovnej skupiny [...]

Aktuálne: Spúšťame Iniciatívu za občianske vzdelávanie2019-08-21T15:27:24+01:00

Patrí politika do škôl? Diskutujú Blaščák, Vargová, Strigačová a Karlubík

2019-08-21T15:29:06+01:00

Mali by byť spoločenské a politické témy súčasťou bežného života školy alebo je možné, či dokonca žiaduce, školské prostredie a politiku striktne oddeľovať? Čo to vlastne tá "politika" je? Ako u žiakov budovať občianske kompetencie a zodpovednosť? Ak má škola pripravovať „na život“, nemala by pripravovať aj na politický a občiansky život? Nepodporujeme ignorovaním spoločenských tém, ktoré hýbu verejným priestorom, to, aby sa budúci občania o to, čo sa okolo nich deje, vôbec nezaujímali? Chcú sa žiaci a študenti o politike rozprávať alebo ich skutočne nezaujíma? Ako s politickými témami pracovať v prostredí školy? Alebo politika do škôl vôbec [...]

Patrí politika do škôl? Diskutujú Blaščák, Vargová, Strigačová a Karlubík2019-08-21T15:29:06+01:00

LAST MINUTE: Pozvánka na bezplatný tréning Future Teacher Leaders v občianskom vzdelávaní!

2019-08-21T15:29:20+01:00

Ste učiteľom/kou spoločenskovedných predmetov na základnej alebo strednej škole kdekoľvek na Slovensku a nemáte ešte program na víkend? Výborne! Pridajte sa k nám a využite jedinečnú last minute príležitosť zúčastniť sa bezplatného 3-dňového tréningu Future Teacher Leaders v občianskom vzdelávaní! Tréning sa uskutoční v termíne 11.-14. októbra 2018 vo zvolenskom Hoteli Poľana a vďaka výnimočným hosťujúcim lektorom Arlene Benitez a Keithovi C. Bartonovi z americkej Indiana Univerzity Bloomington a našim trénerkám Jane Feherpataky-Kuzmovej a Michaele Beck-Lehrhauptovej počas neho: - spoznáte nové metódy tvorby demokratickej klímy vo svojej triede, - dozviete sa o stratégiách podpory diskusie vo svojej triede, - porozumiete [...]

LAST MINUTE: Pozvánka na bezplatný tréning Future Teacher Leaders v občianskom vzdelávaní!2019-08-21T15:29:20+01:00

Nové zistenia o postojoch a názoroch mladých ľudí na aktuálne spoločenské dianie: koľko toho viete o mladých vy? Pozrite si výsledky výskumu.

2019-08-21T15:29:36+01:00

Bratislava, 26. september 2018 – Prečo chcú mladí odísť zo Slovenska? Je na školách počuť hlas mladých? Voči ktorým skupinám v spoločnosti majú mladí predsudky? A ako mladých zmenili udalosti tejto jari? Tieto a mnohé iné fenomény mapuje kontinuálny výskumný projekt Inštitútu pre aktívne občianstvo v rámci programu tzv. „Škôl, ktoré menia svet“, tzn. škôl, ktoré preukazujú aktívny záujem rozvíjať v školskom prostredí občianske a spoločenské témy. V obľúbenom programe je aktuálne zapojených viac ako 30 škôl po celom Slovensku, pričom anonymného výskumu sa zúčastnilo až 880 respondentov a respondentiek vo veku 10-18 rokov. Udalosti jari 2018 boli úderom [...]

Nové zistenia o postojoch a názoroch mladých ľudí na aktuálne spoločenské dianie: koľko toho viete o mladých vy? Pozrite si výsledky výskumu.2019-08-21T15:29:36+01:00