6. septembra 2017 sa priestor bratislavskej Open Gallery naplnil účastníkmi a účastníčkami panelovej diskusie spojenej s tlačovou besedou na tému Vychováva občianska náuka občanov?. Naše pozvanie do diskusie prijali Peter Krajňák (štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Erich Mistrík (vysokoškolský pedagóg, Pedagogická fakulta UK), Juraj Droppa (zriaďovateľ, Škola u Filipa v Banskej Bystrici), Slávka Molnárová (učiteľka, Gymnázium Alberta Einsteinta v Bratislave) a Jana Feherpataky-Kuzmová (výkonná riaditeľka, IPAO). Diskusiu moderoval Ján Orlovský (výkonný riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti). Tlačovú správu, ktorej obsah bol počas večera prezentovaný, vrátane výsledkov celoročného výskumu realizovaného IPAO, si môžete prečítať TU.

Účasť viac ako 60 zástupcov a zástupkýň odbornej školskej verejnosti nás veľmi teší, rovnako ako kvalitná a konštruktívna diskusia, ktorú rezonujúca téma otvorila. Neoficiálne debaty pokračovali následne aj počas krátkeho rautu.

Ďakujeme cteným hosťom a všetkým účastníkom a účastníčkam za to, že si vo svojich nabitých diároch našli čas a že veria, rovnako ako my, v obrovské možnosti a príležitosti, ktoré občianske vzdelávanie ponúka. Je na nás všetkých, aby sme sa ich kreatívne a konštruktívne chopili. Výber najlepších záberov z celého večera nájdete v tomto albume.