Zameriavame sa na posilňovanie a výskum občianskej angažovanosti a rozvoj demokratických občianskych kompetencií a hodnôt vrátane kritického myslenia, a to najmä prostredníctvom skvalitňovania občianskej výchovy a vzdelávania detí aj dospelých a systémových zlepšení na lokálnej, celoslovenskej aj európskej úrovni. Sme držiteľmi Ceny európskeho občana od Európskeho parlamentu za program Školy, ktoré menia svet a jeho mimoriadny prínos vo svojej oblasti. Vďaka nášmu komplexnému prístupu meníme potenciál aktívneho občianstva z teórie na prax.

Ako skupina profesionálov aj dobrovoľníkov pôsobíme na celom území Slovenskej republiky pod vedením spoluzakladateľky a riaditeľky Inštitútu pre aktívne občianstvo Jany Feherpataky-Kuzmovej, M.A., ktorá je autorkou programu Školy, ktoré menia svet a odborníčkou na občianske vzdelávanie. Na základe jej viac ako pätnásťročnej praxe, multisektorových odborných aj praktických skúseností a dlhodobej vízie dokážeme prinášať riešenia, v ktorých prepájame bottom-up a top-down prístup a flexibilne reagovať na aktuálne trendy. Spája nás nadšenie pre občianske vzdelávanie, ktoré naozaj vychováva (aktívnych) občanov.