Projekty

Otvárame 6. ročník programu Školy, ktoré menia svet!

2021-05-17T10:38:13+01:00

Sme presvedčení, že kvalitné vzdelávanie stojí na výnimočných učiteľoch, ktorí majú záujem a chuť neustále sa zlepšovať a meniť tak aj svoje hodiny a svet k lepšiemu. Preto tvoríme inšpiratívnu komunitu učiteľov, ktorí neúnavne hľadajú nové spôsoby, ako učiť inovatívne, atraktívne a zážitkovo. Mottom 6. ročníka programu Školy, ktoré menia svet preto je: Prečo je dôležité neustále sa učiť a ako v tom učiteľom pomáha účasť v programe Školy, ktoré menia svet? Pozrite si nasledujúce video a zistite viac: Čo je cieľom programu?  Dvojročný tréningovo-mentoringový program Školy, ktoré menia svet je určený predovšetkým  pre učiteľov a učiteľky [...]

Otvárame 6. ročník programu Školy, ktoré menia svet!2021-05-17T10:38:13+01:00

Pozrite si, ako vyzeral 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet

2020-08-10T13:30:44+01:00

Skončil sa ďalší, v poradí už štvrtý, ročník programu Školy, ktoré menia svet. Pozrite sa s nami na všetko, čo sme pre našich účastníkov v školskom roku 2019/2020 pripravili, a ako sme spoločnými silami menili svet! Zvykáme si na extrém?   V septembri sme sa počas našej tradičnej diskusie venovali tomu, či sa extrém a populizmus stáva bežnou súčasťou nášho života. O tejto problematike s nami diskutovala sr. Hermana, Andrej Findor, Juraj Smatana a Soňa Ondrejčáková. Večerom nás sprevádzal Jakub Goda. Záznam z diskusie nájdete TU. [...]

Pozrite si, ako vyzeral 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet2020-08-10T13:30:44+01:00

Efektívne zapájanie žiakov do života školy: ako na to?

2020-06-03T16:58:13+01:00

Počas uplynulých dvoch rokov sme sa intenzívne venovali výskumu foriem, dôležitosti a nástrojov podpory a rozvoja participácie žiakov v školskom prostredí základných a stredných škôl. Spolupracovali sme pritom so širokým spektrom aktérov, ktorí sú súčasťou komplexného procesu zapájania žiakov do života školy - od inšpiratívnych pedagógov a koordinátorov žiackych školských rád na základných aj stredných školách po celom Slovensku, cez odhodlané vedenia škôl, zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho príspevkových organizácií, zástupcov regionálnej samosprávy na úrovni VÚC aj jednotlivých miest a obcí, predstaviteľov regionálne aj celoslovensky pôsobiacich mimovládnych neziskových organizácií, ale aj  - a [...]

Efektívne zapájanie žiakov do života školy: ako na to?2020-06-03T16:58:13+01:00

Staňte sa Školou, ktorá mení svet – prihlasovanie do 5. ročníka je otvorené!

2020-04-16T09:56:27+01:00

Už piatykrát sa otvárajú brány 2-ročného tréningovo-mentoringového programu Školy, ktoré menia svet. Program je určený predovšetkým pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, zameriava sa na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych a životných kompetencií a zručností ich žiakov a žiačok. Prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. Naším heslom je: Učíme, teda sme! Prečo sa stať [...]

Staňte sa Školou, ktorá mení svet – prihlasovanie do 5. ročníka je otvorené!2020-04-16T09:56:27+01:00

Ako vyzerá gamifikácia vo vzdelávaní?

2020-03-20T13:18:27+01:00

Počas 3 májových dní mali učitelia, herní dizajnéri a fanúšikovia hier možnosť vymýšľať a tvoriť nové spoločenské a spoločensky zodpovedné hry. Sledovať zapálenie účastníkov a proces, ktorým si od úvodného nápadu a prvotného pitchu až po testing prototypu prešli, bolo magické. Doslova z "ničoho" dokázali za 3 dni práce, konzultácií a príprav vytvoriť 3 prototypy úplne nových a jedinečných hier, z ktorých každá sa venuje inej problematike. Takto vyzeral Print & Play Edu Games Hackaton, ktorý sme organizovali spolu s výnimočnými ľuďmi z gamifikačného štúdia Luducrafts a ktorý bol podporený Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis. [...]

Ako vyzerá gamifikácia vo vzdelávaní?2020-03-20T13:18:27+01:00

Prvé spoločné školenie koordinátorov župných stredných škôl zapojených do participatívnych rozpočtov oživil praktický workshop

2020-03-20T13:11:53+01:00

Pilotný projekt Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý do života uviedol prvú dotačnú schému na zavádzanie participatívnych rozpočtov v prostredí župných stredných škôl, sa opäť posúva o krok vpred. Balíček plný praktických, užitočných, technických i organizačných rád a tipov prinieslo spoločné školenie koordinátorov všetkých 16 škôl zapojených do projektu.  Školskí koordinátori zo 16 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí budú v nasledujúcich mesiacoch učiť svojich študentov participácii, sa stretli vôbec po prvýkrát na spoločnom školení. V školiacich priestoroch Úradu TSK v Trenčíne sa zoznámili s autorkou metodiky teoretickej časti z Inštitútu pre aktívne občianstvo, prostredníctvom zaujímavého workshopu získali inšpiráciu, [...]

Prvé spoločné školenie koordinátorov župných stredných škôl zapojených do participatívnych rozpočtov oživil praktický workshop2020-03-20T13:11:53+01:00

Deti a dobré skutky? Pozrite si výsledky evaluácie Detského činu roka 2017

2020-03-20T13:34:56+01:00

Dotazníkový výskum, zameraný na aktívny, nie deklaratórny, postoj respondentov a respondentiek, anonymne zapojil v období september až december 2017 celkovo až 2055 detí z 29 základných škôl (ZŠ) zo všetkých regiónov Slovenska. Napriek tomu, že ide o jeden z najznámejších a najobľúbenejších celoslovenských projektov neformálneho vzdelávania v oblasti etickej a občianskej výchovy, organizátori projektu sa rozhodli overiť jeho reálny dopad prostredníctvom výskumu realizovaného priamo na školách, ktoré s hrdinskými príbehmi detí pracujú. Sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou projektu a pomocou evaluácie 17. ročníka prispieť k jeho ďalšiemu skvalitneniu v budúcich ročníkoch. Ako to dopadlo, sa dočítate nižšie. [...]

Deti a dobré skutky? Pozrite si výsledky evaluácie Detského činu roka 20172020-03-20T13:34:56+01:00

LAST MINUTE: Pozvánka na bezplatný tréning Future Teacher Leaders v občianskom vzdelávaní!

2020-03-20T12:46:26+01:00

Ste učiteľom/kou spoločenskovedných predmetov na základnej alebo strednej škole kdekoľvek na Slovensku a nemáte ešte program na víkend? Výborne! Pridajte sa k nám a využite jedinečnú last minute príležitosť zúčastniť sa bezplatného 3-dňového tréningu Future Teacher Leaders v občianskom vzdelávaní! Tréning sa uskutoční v termíne 11.-14. októbra 2018 vo zvolenskom Hoteli Poľana a vďaka výnimočným hosťujúcim lektorom Arlene Benitez a Keithovi C. Bartonovi z americkej Indiana Univerzity Bloomington a našim trénerkám Jane Feherpataky-Kuzmovej a Michaele Beck-Lehrhauptovej počas neho: - spoznáte nové metódy tvorby demokratickej klímy vo svojej triede, - dozviete sa o stratégiách podpory diskusie vo svojej triede, - [...]

LAST MINUTE: Pozvánka na bezplatný tréning Future Teacher Leaders v občianskom vzdelávaní!2020-03-20T12:46:26+01:00

Zážitkový tréning pre stredoškolákov: Skúsenosť, ktorá stála za to!

2020-03-20T12:42:28+01:00

Skutočne môže byť participácia zábavná? Môžete vďaka nej získať cenné skúsenosti? Cez víkend 21. - 23. septembra 2018 sa o tom presvedčila skupina aktívnych stredoškolákov a stredoškoláčok z Bratislavského a Trnavského kraja, ktorí(é) sa zúčastnili nášho tréningu Prakticky k participácii pripraveného na mieru pre IUVENTU - Slovenský inštitút mládeže. Na otázku, čo bola na tréningu najzábavnejšie a najužitočnejšie, sme dostali takéto anonymné odpovede: "Lepšia otázka by bola, čo tu zábavné nebolo!" či "Skúsenosť, ktorá stála za to!"  Počas dvoch dní sme spoznali fantastických mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajná ich škola a prostredie, v ktorom žijú, a ktorí [...]

Zážitkový tréning pre stredoškolákov: Skúsenosť, ktorá stála za to!2020-03-20T12:42:28+01:00

3-fázový tréning: O aktívnom občianstve neformálne

2020-03-20T12:22:12+01:00

O aktívnom občianstve a participácii, rastovom myslení a ľudských právach neformálne? Jasné! Tak ako 24 učiteľov a učiteliek ZŠ a SŠ, pre ktorých a ktoré sme v spolupráci s IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže pripravili interaktívny a zážitkový tréning neformálneho vzdelávania v oblasti občianskej angažovanosti, kritického myslenia, rastového myslenia a ľudských práv. Tréning ma 3 fázy: v prvej fáze účastníci a účastníčky absolvovali intenzívny 3-dňový tréning so skúsenými a inšpiratívnymi lektormi a lektorkami Klárou Bernátovou (Nadácia Zastavme korupciu), Paulom Kindjim (Gymnázium Jura Hronca, spoluautor metodickej príručky IPAO), Janou Feherpataky-Kuzmovou (IPAO) a Michaelou Beck-Lehrhauptovou (IPAO). Na jeho základe spolu so svojimi [...]

3-fázový tréning: O aktívnom občianstve neformálne2020-03-20T12:22:12+01:00
Go to Top