Už piatykrát sa otvárajú brány 2-ročného tréningovo-mentoringového programu Školy, ktoré menia svet. Program je určený predovšetkým pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, zameriava sa na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych a životných kompetencií a zručností ich žiakov a žiačok.

Prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. Naším heslom je:

Učíme, teda sme!

Prečo sa stať Školou, ktorá mení svet? 

Program Školy, ktoré menia svet vám ponúka rôzne druhy podpory online aj offline. Účastníci sa pravidelne stretávajú na intenzívnych zážitkových tréningoch, pri skupinovom mentoringu a ďalších skupinových i školských podujatiach, ktoré pre vás priebežne pripravujeme. Okrem toho pre vás máme pravidelnú dávku inšpirácie vo forme mesačného newslettera a mnoho ďalšieho! Do realizácie programu je zapojené aj vedenie školy, a to prostredníctvom špeciálneho tréningu zameraného na líderské a manažérske zručnosti, fundraising či tvorbu vízie školy, či žiacka školská rada.

V spolupráci a podpore škôl tak volíme veľmi komplexný prístup a zameriavame sa nielen na vyučovací proces, ale aj na extrakurikulárne aktivity a školskú klímu. Žiadny účastník, resp. pedagóg, sa tak na svojej škole necíti osamotene a frustrovane, ale má dostatok podpory od kolegov a vedenia školy, čo je mimoriadne dôležitým aspektom udržateľnosti a prevencie vyhorenia. 

Ako bonus pre vás máme pripravený tréning podľa vlastného výberu, ktorý prídeme zrealizovať priamo na vašu školu!

Účastnícky poplatok na 1 školský rok je 300 € za školu.

Byť rýchlym sa oplatí! Pri prihlásení sa do 30.4.2020 (vrátane) pre vás máme 10 % zľavu z ceny ročného účastníckeho poplatku!

Staňte sa Školou, ktorá mení svet! 

Doprajte si v školskom roku 2020/2021 extra dávku podpory a pridajte sa medzi Školy, ktoré menia svet aj vy! Môžete tak spraviť do 15. mája 2020, stačí vyplniť tento jednoduchý prihlasovací formulár:

powered by Typeform

Viac informácií o programe nájdete na www.skms.sk.

Zaujal vás program, ale aktuálne nemáte možnosť zapojiť sa?

Nezúfajte, máme pre vás riešenie – pozrite si naše vzdelávania na mieru pre celé pedagogické zbory, žiacke školské rady a komunitu rodičov vašej školy, ktoré zrealizujeme priamo na vašej škole a v termíne, ktorý vám bude najviac vyhovovať.