Skončil sa ďalší, v poradí už štvrtý, ročník programu Školy, ktoré menia svet. Pozrite sa s nami na všetko, čo sme pre našich účastníkov v školskom roku 2019/2020 pripravili, a ako sme spoločnými silami menili svet!

Zvykáme si na extrém?  

V septembri sme sa počas našej tradičnej diskusie venovali tomu, či sa extrém a populizmus stáva bežnou súčasťou nášho života. O tejto problematike s nami diskutovala sr. Hermana, Andrej Findor, Juraj Smatana a Soňa Ondrejčáková. Večerom nás sprevádzal Jakub Goda. Záznam z diskusie nájdete TU.

Jesenný tréning 

Na prvom tréningu v šk. roku 2019/2020 sa na 3 dni vo Zvolene stretli 14 noví koordinátori a koordinátorky Škôl, ktoré menia svet. Spolu s Erichom Mistríkom a Oliverom Šimkom sa venovali zavádzaniu inovatívnych metód a foriem vzdelávania, gamifikácii a prepájaniu (nielen humanitných) predmetov.

TOP 5 inovatívnych vzdelávacích prístupov na Slovensku

Nadácia Pontis zaradila vo svojom elitnom programe Generácia 3.0 náš program medzi TOP 5 inovatívnych vzdelávacích prístupov na Slovensku pre rok 2019. Ďakujeme za množstvo inšpirácie, podpory a nových podnetov pre našu prácu, nesmierne si túto možnosť vážime!

Jesenný tréning 

Na prvom tréningu v šk. roku 2019/2020 sa na 3 dni vo Zvolene stretli 14 noví koordinátori a koordinátorky Škôl, ktoré menia svet. Spolu s Erichom Mistríkom a Oliverom Šimkom sa venovali zavádzaniu inovatívnych metód a foriem vzdelávania, gamifikácii a prepájaniu (nielen humanitných) predmetov.

Spoločná vízia školy!
Dôležitou súčasťou programu Školy, ktoré menia svet je aj tvorba spoločnej vízie jednotlivých škôl. Do tohoto participatívneho procesu je zapojené vedenie školy, celé pedagogické zbory, rodičia i samotní žiaci. Neúnavne spoločne pracujú na definovaní profilu žiaka ako spoločného výchovno-vzdelávacieho cieľa, budovaní otvorenej a demokratickej klímy na škole či kvalitnejšej vzájomnej komunikácii. Pozrite si milé video vyššie a zistite, ako stretnutie prebiehalo na ZŠ v Trstenej!

Kriticky mysliaci rodičia 

Rodičia zo SZŠ v Senci vedia, že na to, aby vychovali zo svojich detí kriticky mysliacich občanov, musia informácie prijímať kriticky aj oni sami. Práve preto sme spolu strávili neformálny večer plný hier a odporúčaní na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti aj mimo školy. Viac sa dozviete TU.

150+ aktívnych žiakov a žiačok

Na Školách, ktoré menia svet sa v tomto školskom roku našlo viac ako 150 aktívnych žiakov a žiačok pracujúcich na zlepšení fungovania svojich žiackych školských rád a budujúcich svoje občianske aj životné zručnosti. Žiaci si naplánovali a zrealizovali aktivity, ktoré spríjemňujú ich život na škole.

Prechod do online formátu vyučovania  

Druhý polrok šk. r. 2019/2020 nebol jednoduchý. Práve preto sme hrdí na všetky naše školy, ktoré hravo prešli z klasického prezenčného vzdelávania do jeho dištančnej formy a sme vďační za to, že využili tento priestor na rozvoj mäkkých zručností a občianskych kompetencií žiakov.

(Ne)pracovné online stretnutia 

Komunita Škôl a Pedagógov, ktorí menia svet sa nenechala odradiť ani koronou – vaša podpora, záujem a ochota pomôcť sa prejavili na našich spoločných pracovných aj nepracovných videohovoroch, ktoré boli pre nás v IPAO, a dúfame, že rovnako aj pre všetkých účastníkov zdrojom radosti a motivácie.

Prechod do online formátu vyučovania  

Druhý polrok šk. r. 2019/2020 nebol jednoduchý. Práve preto sme hrdí na všetky naše školy, ktoré hravo prešli z klasického prezenčného vzdelávania do jeho dištančnej formy a sme vďační za to, že využili tento priestor na rozvoj mäkkých zručností a občianskych kompetencií žiakov.

Nové Učiteľky a Učitelia, ktorí menia svet

Sme veľmi hrdí, že medzi absolventmi programu Školy, ktoré menia svet môžeme privítať ďalších 6 škôl z celého Slovenska! Jediné, čo nám je v tejto chvíli ľúto, je to, že sme tieto certifikáty nemohli našim koordinátorom a koordinátorkám a vedeniam Škôl, ktoré menia svet odovzdať osobne, ale sme museli tieto milé povinnosti nahradiť videohovormi. Veríme však, že im to čoskoro vynahradíme osobnými návštevami priamo na školách. Zatiaľ všetkým ešte raz srdečne gratulujeme a prajeme si, aby sa na ich školách podarilo udržať všetky rozbehnuté pozitívne zmeny. ??

Prstom (Zoomom) po mape 

Školský rok sme ukončili výberom a virtuálnymi návštevami nových Škôl, ktoré s nami budú meniť svet. Tešíme sa na ich prvé úspechy už od septembra 2020!

Ďakujeme, že s nami meníte svet!