Pilotný projekt Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý do života uviedol prvú dotačnú schému na zavádzanie participatívnych rozpočtov v prostredí župných stredných škôl, sa opäť posúva o krok vpred. Balíček plný praktických, užitočných, technických i organizačných rád a tipov prinieslo spoločné školenie koordinátorov všetkých 16 škôl zapojených do projektu. 

Školskí koordinátori zo 16 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí budú v nasledujúcich mesiacoch učiť svojich študentov participácii, sa stretli vôbec po prvýkrát na spoločnom školení. V školiacich priestoroch Úradu TSK v Trenčíne sa zoznámili s autorkou metodiky teoretickej časti z Inštitútu pre aktívne občianstvo, prostredníctvom zaujímavého workshopu získali inšpiráciu, ako jednoducho a zábavne je možné túto tému zapracovať do vyučovacieho procesu či množstvo cenných rád, ako správne nastaviť proces a pravidlá participatívneho rozpočtu na svojich školách.

Program, ktorý bol vyváženou kombináciou teórie a praktických ukážok, otvorila garantka projektu Barbara Gindlová z Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti spolu s riaditeľkou úradu Skarlet Ondrejčákovou. „V celom tomto procese je veľmi dôležité nastaviť pravidlá čo najjasnejšie, najzrozumiteľnejšie a najtransparentnejšie. No predovšetkým, pracovať so študentmi tak, aby cítili dôveru a vedeli, že ich názor má rovnakú váhu a silu, ako názor vedenia školy,“ vysvetlila v úvode riaditeľka ÚSV ROS.

Metodiku teoretickej časti s názvom Nie je občan ako občan, ktorá školám pomôže v procese zavádzania participatívnych rozpočtov, pripravil Inštitút pre aktívne občianstvo v spolupráci s ÚSV ROS. Priblížiť jej obsah hravou formou prišla koordinátorom na župný úrad jedna z jej autoriek Jana Feherpataky Kuzmová. „Koordinátori si na workshope vyskúšali metódy, s ktorými budú pracovať, čo im uľahčí proces zrealizovať aj na svojich školách. Naša metodika pracuje so všetkými tromi oblasťami vzdelávania, rozvíja poznatky a vedomosti, ale tiež hodnoty a postoje či zručnosti a kompetencie. Participácia nie je bežná téma, nie je každodenná a ani jednoduchá. Preto v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pracujeme na tom, aby sa témy, ktoré sú dôležité, dostali aj do školských osnov,“ povedala Jana Feherpataky Kuzmová.

Najlepšou pomôckou, ktorá bude koordinátorov sprevádzať počas celého procesu, je elektronická aplikácia D21. Ako s týmto pomocníkom, ktorý výrazne uľahčí prácu i rozhodovanie v neistých situáciách, pracovať, si koordinátori vyskúšali na vlastnej koži. Interaktívna forma školenia opäť vytvorila priestor aj na osobné konzultácie či vzájomné zdieľanie doterajších skúseností na jednotlivých školách. Okrem aplikácie bude každej škole zapojenej do pilotného projektu pomáhať aj  vlastný tzv. „adoptívny rodič“, teda zamestnanec ÚSV ROS, na ktorého sa v prípade otázok či nejasností môže škola obrátiť. Zoznámiť sa so svojimi „adoptívnymi rodičmi“ mohli koordinátori priamo počas školenia. Jednotlivé školy najbližšie čaká dôležitá úloha, a to čo najlepšie nastaviť proces a pravidlá, ktorými sa bude participatívny rozpočet na škole riadiť.

Participatívne rozpočty na stredných školách sú prvou dotačnou schémou na Slovensku, ktorá je zameraná na podporu presadzovania princípov participatívneho rozpočtovania či vzdelávania mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a participácii na veciach verejných. Študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK budú prvými, ktorí v zmysle princípov otvoreného vládnutia túto možnosť dostanú.

autor: lk
foto: ÚSV ROS
Fotogalériu z workshopu aj celého seminára nájdete tu.