3-fázový tréning: O aktívnom občianstve neformálne

2024-03-24T17:07:37+01:00

O aktívnom občianstve a participácii, rastovom myslení a ľudských právach neformálne? Jasné! Tak ako 24 učiteľov a učiteliek ZŠ a SŠ, pre ktorých a ktoré sme v spolupráci s IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže pripravili interaktívny a zážitkový tréning neformálneho vzdelávania v oblasti občianskej angažovanosti, kritického myslenia, rastového myslenia a ľudských práv. Tréning ma 3 fázy: v prvej fáze účastníci a účastníčky absolvovali intenzívny 3-dňový tréning so skúsenými a inšpiratívnymi lektormi a lektorkami Klárou Bernátovou (Nadácia Zastavme korupciu), Paulom Kindjim (Gymnázium Jura Hronca, spoluautor metodickej príručky IPAO), Janou Feherpataky-Kuzmovou (IPAO) a Michaelou Beck-Lehrhauptovou (IPAO). Na jeho základe spolu so [...]