Školy, ktoré menia svet

Začal sa nový školský rok a spolu s ním aj 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet!

2020-03-20T13:24:18+01:00

V septembri začína ďalší, už štvrtý, ročník intenzívneho tréningovo-mentoringového programu pre učiteľov humanitných predmetov a ich Školy, ktoré menia svet.   20 škôl a školských koordinátorov, Učiteľov a Učiteliek, ktorí a ktoré menia svet, z celého Slovenska sa v najbližšom školskom roku:  zapojí do tvorby novej, lepšej a najmä praktickejšej výučby občianskej náuky na rôznych typoch škôl,  absolvuje 3 zážitkové tréningy pre zapojených pedagógov,  zrealizuje pestrú škálu aktivít na hodinách aj mimo nich,  podporí žiacke školské rady, otestuje spoločensky prospešné spoločenské hry, ktoré niektorí z absolventov programu navrhovali počas Edu Games Hackatonu - Print & Play Edition, a [...]

Začal sa nový školský rok a spolu s ním aj 4. ročník programu Školy, ktoré menia svet!2020-03-20T13:24:18+01:00

Učitelia, ktorí menia svet, získali ocenenie Srdce na dlani 2018!

2020-03-20T13:04:03+01:00

Počas včerajšieho slávnostného galavečera v Koncertnej sieni VŠMU Dvorana v Bratislave boli v kategórii "Dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania" ocenení Učitelia, ktorí menia svet! Toto najvyššie ocenenie vyzdvihuje obrovskú hodnotu kvality a profesionality vo vzdelávaní, ktorú Učitelia, ktorí menia svet, prinášajú na základné a stredné školy po celom Slovensku. Majú totiž Srdce na dlani. Učitelia, ktorí menia svet, sú celoslovenská komunita 74 učiteľov a učiteliek občianskej náuky, dejepisu a príbuzných predmetov, ktorým záleží na zmene vo výchove a vzdelávaní detí smerom ku podpore občianskych kompetencií, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, tolerancie, ohľaduplnosti a hodnôt otvorenej spoločnosti. Títo učitelia sa dobrovoľne, bez [...]

Učitelia, ktorí menia svet, získali ocenenie Srdce na dlani 2018!2020-03-20T13:04:03+01:00

Učitelia, ktorí menia svet, nominovaní na cenu Srdce na dlani

2020-03-20T12:58:44+01:00

S radosťou a hrdosťou vám oznamujeme, že celoslovenská komunita a sieť výnimočných učiteľov spoločenskovedných predmetov, tzv. Učiteľov, ktorí menia svet, bola nominovaná na ocenenie Srdce na dlani 2018. Ocenenie každoročne udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Učitelia, ktorí menia svet, sú učitelia a učiteľky predovšetkým občianskej náuky, dejepisu, cudzích jazykov, mediálnej výchovy, etickej výchovy a príbuzných predmetov, ktorí/é sú zároveň absolventmi/kami a účastníkmi/čkami zážitkového vzdelávacieho programu Školy, ktoré menia svet. Ide o celoslovenskú komunitu a sieť 74 učiteľov a učiteliek, ktorým záleží na zmene vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže smerom ku skvalitneniu občianskej výchovy a vzdelávania na celoštátnej úrovni, [...]

Učitelia, ktorí menia svet, nominovaní na cenu Srdce na dlani2020-03-20T12:58:44+01:00

Patrí politika do škôl? Diskutujú Blaščák, Vargová, Strigačová a Karlubík

2020-03-25T16:42:03+01:00

Mali by byť spoločenské a politické témy súčasťou bežného života školy alebo je možné, či dokonca žiaduce, školské prostredie a politiku striktne oddeľovať? Čo to vlastne tá "politika" je? Ako u žiakov budovať občianske kompetencie a zodpovednosť? Ak má škola pripravovať „na život“, nemala by pripravovať aj na politický a občiansky život? Nepodporujeme ignorovaním spoločenských tém, ktoré hýbu verejným priestorom, to, aby sa budúci občania o to, čo sa okolo nich deje, vôbec nezaujímali? Chcú sa žiaci a študenti o politike rozprávať alebo ich skutočne nezaujíma? Ako s politickými témami pracovať v prostredí školy? Alebo politika do škôl [...]

Patrí politika do škôl? Diskutujú Blaščák, Vargová, Strigačová a Karlubík2020-03-25T16:42:03+01:00

Nové zistenia o postojoch a názoroch mladých ľudí na aktuálne spoločenské dianie: koľko toho viete o mladých vy? Pozrite si výsledky výskumu.

2020-03-20T12:44:56+01:00

Bratislava, 26. september 2018 – Prečo chcú mladí odísť zo Slovenska? Je na školách počuť hlas mladých? Voči ktorým skupinám v spoločnosti majú mladí predsudky? A ako mladých zmenili udalosti tejto jari? Tieto a mnohé iné fenomény mapuje kontinuálny výskumný projekt Inštitútu pre aktívne občianstvo v rámci programu tzv. „Škôl, ktoré menia svet“, tzn. škôl, ktoré preukazujú aktívny záujem rozvíjať v školskom prostredí občianske a spoločenské témy. V obľúbenom programe je aktuálne zapojených viac ako 30 škôl po celom Slovensku, pričom anonymného výskumu sa zúčastnilo až 880 respondentov a respondentiek vo veku 10-18 rokov. Udalosti jari 2018 boli [...]

Nové zistenia o postojoch a názoroch mladých ľudí na aktuálne spoločenské dianie: koľko toho viete o mladých vy? Pozrite si výsledky výskumu.2020-03-20T12:44:56+01:00

Program Školy, ktoré menia svet označený za príklad dobrej praxe

2020-03-20T12:37:59+01:00

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vo svojom najnovšom výskume o dobrovoľníctve detí a mládeže identifikovali modely a príklady dobrej praxe vo výchove a vzdelávaní detí a mladých ľudí k dobrovoľníctvu a program Školy, ktoré menia svet je jedným z nich! Výskumná publikácia, ktorá je súčasťou Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ponúka nové zistenia a príklady dobrej praxe. Prináša tiež množstvo inšpirácií, ako pripravovať a realizovať zážitkové dobrovoľnícke programy a aktivity pre mladých ľudí v školskom aj mimoškolskom prostredí, ako oslovovať a zapájať žiakov a žiačky do vlastných či sprostredkovaných [...]

Program Školy, ktoré menia svet označený za príklad dobrej praxe2020-03-20T12:37:59+01:00

10 dôvodov, pre ktoré sa budete chcieť stať Školou, ktorá mení svet

2020-03-20T12:27:00+01:00

Opäť otvárame nový ročník zážitkového tréningovo-mentoringového programu „Školy, ktoré menia svet“ a hľadáme pedagógov, ktorí sa chcú stať lídrami a inovátormi v občianskom vzdelávaní a chcú spolu so svojimi žiakmi a žiačkami meniť svet. Prečo hľadáme práve Vás a čo vďaka programu získate? 1. Budete stredobodom našej pozornosti! Sme presvedčení, že len vďaka vám je možné dosiahnuť multiplikačný efekt kvalitnej občianskej výchovy. Preto budete celé dva roky v centre našej pozornosti a získate kontinuálnu dvojročnú podporu pri realizácii vašich školských projektov. K tomu Vám pribalíme tie najlepšie vzdelávacie materiály, zdroje a zaujímavé kontakty pre Vás a Vašu školu. 2. Získate možnosť profesionálne rásť vďaka špičkovým lektorom a lektorkám! Zažijete [...]

10 dôvodov, pre ktoré sa budete chcieť stať Školou, ktorá mení svet2020-03-20T12:27:00+01:00

OGP Week 2017: Projekt Školy, ktoré menia svet ako príklad dobrej praxe

2020-03-20T12:04:46+01:00

V rámci Týždňa Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017 (orig. Open Government Partnership Week 2017) sme prezentovali vzdelávaco-mentoringový projekt Školy, ktoré menia svet, ktorý bol označený ako príklad dobrej praxe. Začiatkom novembra 2017 zrealizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti týždňovú sériu jednodňových diskusných a prezentačných workshopov týkajúcich sa rôznych uhlov pohľadu na občiansku participáciu. Počas dní venovaných otvoreným vzdelávacím zdrojom a participácii sme sa s projektom Školy, ktoré menia svet ocitli v galérii príkladov dobrej praxe. Účastníci a účastníčky z radov odbornej aj laickej verejnosti sa tak mohli dozvedieť viac o inovatívnych prístupoch vo vzdelávaní, o [...]

OGP Week 2017: Projekt Školy, ktoré menia svet ako príklad dobrej praxe2020-03-20T12:04:46+01:00

Neprehliadnite: Nová metodická príručka pre ZŠ a SŠ na stiahnutie!

2020-03-25T16:43:31+01:00

Vydali sme novú metodickú príručku na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre ZŠ a SŠ. Stiahnite si ju bezplatne aj pre Vašu školu! Na 83 stranách ponúka 41 originálnych aktivít rozvíjajúcich občianske povedomie o fungovaní štátu, kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, toleranciu a ohľaduplnosť u žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Metodickú príručku zostavil autorský tím v zložení Erich Mistrík (odborný garant, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty UK), Dávid Králik (bývalý učiteľ, mentor a tréner, Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU), LEAF), Filip Struhárik (novinár a odborník na sociálne médiá, Denník N), Paul Kindji (stredoškolský [...]

Neprehliadnite: Nová metodická príručka pre ZŠ a SŠ na stiahnutie!2020-03-25T16:43:31+01:00

Panelová diskusia: Vychováva občianska náuka občanov?

2020-03-25T16:43:40+01:00

6. septembra 2017 sa priestor bratislavskej Open Gallery naplnil účastníkmi a účastníčkami panelovej diskusie spojenej s tlačovou besedou na tému Vychováva občianska náuka občanov?. Naše pozvanie do diskusie prijali Peter Krajňák (štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Erich Mistrík (vysokoškolský pedagóg, Pedagogická fakulta UK), Juraj Droppa (zriaďovateľ, Škola u Filipa v Banskej Bystrici), Slávka Molnárová (učiteľka, Gymnázium Alberta Einsteinta v Bratislave) a Jana Feherpataky-Kuzmová (výkonná riaditeľka, IPAO). Diskusiu moderoval Ján Orlovský (výkonný riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti). Tlačovú správu, ktorej obsah bol počas večera prezentovaný, vrátane výsledkov celoročného výskumu realizovaného IPAO, si môžete prečítať TU. Účasť [...]

Panelová diskusia: Vychováva občianska náuka občanov?2020-03-25T16:43:40+01:00
Go to Top