Bratislava, 15. november 2019 – Kým v novembri 1989 to bola práve mladá generácia, ktorá bezprecedentne verila, že svojou odvahou dokážu zmeniť smerovanie celej krajiny, dnešná mládež len s ťažkosťami verí tomu, že ich názor je dôležitý. Podľa výskumu Inštitútu pre aktívne občianstvo takmer 44% dnešných detí a mladých ľudí, teda budúcich občanov, nie je presvedčených, že na ich názore záleží. Z ich vyjadrení cítiť nízku sebadôveru, ale aj celkový nezáujem spoločnosti a štátu.

Podľa anonymného prieskumu názorov detí a mládeže vo veku 11-20 rokov [1], ktorý v rokoch 2017-2019 zrealizoval Inštitút pre aktívne občianstvo, zažíva mladá generácia na celom Slovensku pokles dôvery v to, že na ich názore záleží. Trend poklesu je alarmujúci – mladí si za 2 roky veria až o takmer 18% menej. V otázke dôležitosti vlastného názoru na svet skepsa mládeže za 2 roky vzrástla z pôvodných viac ako 25% až na necelých 44%. Takmer polovica občanov, ktorých predchodcovia pred 30 rokmi túžili prejaviť svoj názor na režim, ktorý im bránil byť súčasťou modernej Európy, si dnes neverí. Ak by takýto životný pocit prežívala mládež v roku 1989, mali by sme dnes čo oslavovať?

A prečo si deti a mladí ľudia myslia, že ich názor nie je dôležitý? Najčastejšie sa v odpovediach vyskytujú pochybnosti týkajúce sa nezáujmu spoločnosti a dospelých, pretože nemajú moc a peniaze či preto, že sú príliš mladí, dievčatá uvádzajú dôvody na pochybnosti v súvislosti s rodovou nerovnosťou:

„Dospelí, a hlavne tí, čo niečo môžu zmeniť, napr. politici, detský názor neberú vážne.“

„Lebo nikoho nezaujíma názor bezvýznamnej osoby ako som ja, radšej počúvajú slávnych ľudí alebo známych v médiách, čo sa len prezentujú múdro.“

„Môj názor nie je dôležitý, lebo nie som bohatý a nemám žiadny vplyv.“

„Na mojom názore nezáleží, lebo som žena.“

Nedôvera novej generácie, že na jej hlase záleží a že dokáže meniť veci okolo seba k lepšiemu, však nie je iba záležitosťou samotných mladých. Poukazuje na to, že samotná spoločnosť a „dospelácke“ inštitúcie mladú generáciu neberú celkom vážne. Dávajú im tak najavo, že o naša krajina o mladých nemá záujem a že tu mladí nemajú svoje miesto. V čase, keď čelíme veľkému odlivu mladých ľudí do zahraničia, je klesajúca angažovanosť a rastúca pasivita mladých ľudí zlou správou.

Aby sme aj s nadchádzajúcimi generáciami mladých ľudí mali nádej na pozitívne zmeny, či už malé alebo také veľké, ako mladí spustili práve v novembri 1989, pracujeme v rámci programu Školy, ktoré menia svet na rozvoji občianskych kompetencií a angažovanosti detí a mladých ľudí. Viac informácií nájdete na www.skms.skwww.ipao.sk. Vaše otázky radi zodpovieme na janka@ipao.sk alebo 0949 183 693.


[1] N = 1320, zber 09/2017 – 10/2019.