Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vo svojom najnovšom výskume o dobrovoľníctve detí a mládeže identifikovali modely a príklady dobrej praxe vo výchove a vzdelávaní detí a mladých ľudí k dobrovoľníctvu a program Školy, ktoré menia svet je jedným z nich!

Výskumná publikácia, ktorá je súčasťou Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ponúka nové zistenia a príklady dobrej praxe. Prináša tiež množstvo inšpirácií, ako pripravovať a realizovať zážitkové dobrovoľnícke programy a aktivity pre mladých ľudí v školskom aj mimoškolskom prostredí, ako oslovovať a zapájať žiakov a žiačky do vlastných či sprostredkovaných dobrovoľníckych aktivít či ako môžu dobrovoľníctvo na školách rozvíjať samotní učitelia a učiteľky, koordinátori a koordinátorky žiackych školských rád či mladí ľudia samotní.

Máme radosť, že náš zážitkový vzdelávaco-mentoringový program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ Školy, ktoré menia svet získal označenie príklad dobrej praxe vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorý tieto prepája priamo vo formálnom aj neformálnom prostredí školy. Publikácia odporúča zapojiť sa do projektu, nakoľko vďaka nemu môžu učitelia získať pomoc a podporu pri príprave a motivácii žiakov a kolegov a mentoring či pomoc so samotnou realizáciou aktivít. Zároveň majú slobodu a priestor realizovať aktivity tak, ako to vyhovuje im, žiakom a škole. Pozrite si kompletné informácie o našom programe a zistite viac o tom, prečo ho autorky publikácie s názvom Dobrovoľníctvo mládeže na Slovensku – aktuálny stav a trendy odporúčajú aj Vašej škole na tomto linku.

Ak Vás program zaujal, výbornou správou pre Vás je, že máme práve v týchto dňoch otvorené prihlasovanie do jeho nového ročníka! Pozrite si 10 dôvodov, pre ktoré sa budete chcieť stať Školou, ktorá mení svet a prihláste sa prostredníctvom formulára nižšie ešte dnes! Prihlasovanie uzatvárame už čoskoro, v piatok 1. júna 2018.

powered by Typeform