Posledný krát sa  účastníci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže stretli v priestoroch popradského hotela Satel. Koordinátori žiackych školských rád a zástupcovia PRO počas tréningu porovnávali skúsenosti, ktoré vďaka účasti v projekte za tento školský rok získali. Ich práca na stanovených celoškolských ročných cieľoch im zaručila miesto v pomyselnej sieni slávy “Šampiónov školskej participácie“.

Prečítajte si aj spätnú väzbu, ktorú účastníci poskytli na posledný tréning: 

“[odnášam si …] odhodlanie a odvahu meniť veci k lepšiemu.”

“Téma participácie sa aj vďaka IPAO stala pre mňa jednou z nosných s ohľadom na aktualizáciu ŠVP.”

“V najlepšom „končíme“, ale! naďalej zdieľajme pozitívne kroky ŽŠR na svojich školách.”

“Absolvovanie programu ma osobnostne, kariérne posunulo smerom dopredu.”

Ďakujeme všetkým účastníkom projektu. Sme veľmi šťastní, že práve táto 15-tka škôl sa spolu s nami venovala počas celého školského roka 2018/19 téme participácie v školskom prostredí. Nevieme si ani predstaviť lepšiu kombináciu zapojených škôl a aktívnejších a odhodlanejších koordinátorov žiackych školských rád, ani ochotnejších a vnímavejších zástupcov PRO Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Projekt Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže realizuje Inštitút pre aktívne občianstvo v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti  a Radou mládeže Slovenska.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.