Ako vyzerá fungujúca žiacka rada – a ako na ňu,  ako by koordinátori žiackych školských rád popísali svoj ideálny deň v škole, ako motivovať pasívnych žiakov a kolegov? – týmto a mnohým ďalším otázkam sa účastníci venovali venovali počas troch dní strávených v malebnej Trnave.

Koordinátori žiackych školských rád a zástupcovia relevantných PRO Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa spolu, vďaka projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže, stretli už na druhom tréningu venujúcom sa participácii.

Účastníci si spolu s lektorským tímom vyhradili čas na dôležitú časť programu – reflexiu doteraz splnených čiastkových cieľov a nastavenie nových čiastkových cieľov, na ktorých budú pracovať do konca školského roka 2018/19.

Prečítajte si aj spätnú väzbu účastníkov na tréning:

“Ďakujem veľmi pekne za inšpiratívne dni a chvíle strávené spoločne pri tvorivej práci a spolupodieľaní sa. Vzájomná inšpirácia. Radosť. Chuť pre ďalšie stretnutie. Veľké ďakujem.”

“Odnášam si novú energiu, veľa inšpirácií, kontakty, pocit, že v tom nie som sama.”

“Emócia, ktorú ste vo mne vzbudili, radosť, tešenie na víkendovku, hoci iné víkendovky som vnímala v minulosti akoby boli za trest. (nie s vami).”

“Veľké plus za prácu, ktorú robíte, pretože je prínosom pre každého, možnosť meniť svet k lepšiemu, prepojiť energiu, nadšenie, lásku k dobrej práci.”

Projekt Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže realizuje Inštitút pre aktívne občianstvo v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti  a Radou mládeže Slovenska.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.