About Jana Feherpataky-Kuzmova

This author has not yet filled in any details.
So far Jana Feherpataky-Kuzmova has created 26 blog entries.

Nové zistenia o postojoch a názoroch mladých ľudí na aktuálne spoločenské dianie: koľko toho viete o mladých vy? Pozrite si výsledky výskumu.

2020-03-20T12:44:56+01:00

Bratislava, 26. september 2018 – Prečo chcú mladí odísť zo Slovenska? Je na školách počuť hlas mladých? Voči ktorým skupinám v spoločnosti majú mladí predsudky? A ako mladých zmenili udalosti tejto jari? Tieto a mnohé iné fenomény mapuje kontinuálny výskumný projekt Inštitútu pre aktívne občianstvo v rámci programu tzv. „Škôl, ktoré menia svet“, tzn. škôl, ktoré preukazujú aktívny záujem rozvíjať v školskom prostredí občianske a spoločenské témy. V obľúbenom programe je aktuálne zapojených viac ako 30 škôl po celom Slovensku, pričom anonymného výskumu sa zúčastnilo až 880 respondentov a respondentiek vo veku 10-18 rokov. Udalosti jari 2018 boli [...]

Nové zistenia o postojoch a názoroch mladých ľudí na aktuálne spoločenské dianie: koľko toho viete o mladých vy? Pozrite si výsledky výskumu.2020-03-20T12:44:56+01:00

Zážitkový tréning pre stredoškolákov: Skúsenosť, ktorá stála za to!

2020-03-20T12:42:28+01:00

Skutočne môže byť participácia zábavná? Môžete vďaka nej získať cenné skúsenosti? Cez víkend 21. - 23. septembra 2018 sa o tom presvedčila skupina aktívnych stredoškolákov a stredoškoláčok z Bratislavského a Trnavského kraja, ktorí(é) sa zúčastnili nášho tréningu Prakticky k participácii pripraveného na mieru pre IUVENTU - Slovenský inštitút mládeže. Na otázku, čo bola na tréningu najzábavnejšie a najužitočnejšie, sme dostali takéto anonymné odpovede: "Lepšia otázka by bola, čo tu zábavné nebolo!" či "Skúsenosť, ktorá stála za to!"  Počas dvoch dní sme spoznali fantastických mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajná ich škola a prostredie, v ktorom žijú, a ktorí [...]

Zážitkový tréning pre stredoškolákov: Skúsenosť, ktorá stála za to!2020-03-20T12:42:28+01:00

Matejov príbeh: Ako sa zo stážistu stal ďalší člen tímu IPAO

2020-03-25T16:42:17+01:00

Moja stáž v Inštitúte pre aktívne občianstvo (IPAO) sa začala veľmi rýchlo - jeden deň e-mail, druhý deň interview a o týždeň som už sedel v kancelárii a dostal rýchly úvod do všetkého, čo sa v IPAO deje. Žiadne otáľanie, hneď sme sa pustili do roboty, najprv rešerš, potom výskum a pomedzi to príprava tréningu. Ako študentovi humanitných vied mi prišlo veľmi vhod mať možnosť hneď v druhom mesiaci stáže spolupracovať na sociologickom výskume - predsalen, teória a prax sú dva úplne iné svety.  Účasť na jednom z tréningov bola pre mňa jasnou ukážkou toho, čo je možné, [...]

Matejov príbeh: Ako sa zo stážistu stal ďalší člen tímu IPAO2020-03-25T16:42:17+01:00

Program Školy, ktoré menia svet označený za príklad dobrej praxe

2020-03-20T12:37:59+01:00

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vo svojom najnovšom výskume o dobrovoľníctve detí a mládeže identifikovali modely a príklady dobrej praxe vo výchove a vzdelávaní detí a mladých ľudí k dobrovoľníctvu a program Školy, ktoré menia svet je jedným z nich! Výskumná publikácia, ktorá je súčasťou Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ponúka nové zistenia a príklady dobrej praxe. Prináša tiež množstvo inšpirácií, ako pripravovať a realizovať zážitkové dobrovoľnícke programy a aktivity pre mladých ľudí v školskom aj mimoškolskom prostredí, ako oslovovať a zapájať žiakov a žiačky do vlastných či sprostredkovaných [...]

Program Školy, ktoré menia svet označený za príklad dobrej praxe2020-03-20T12:37:59+01:00

Buďte Na hranici už budúci pondelok 28. mája

2020-03-25T16:42:30+01:00

"Prečo zo Slovenska unikajú mladé mozgy? Najmladší občania našej krajiny nevidia svoju perspektívu doma. Aj keď sa po pobyte v zahraničí vrátia, spoločnosť im nevie ponúknuť rovnocenné príležitosti ako zahraničie. Napriek negatívnym skúsenostiam, mnohí vnímajú, že sú tu potrební." Tak znie úvod k dokumentárnemu filmu Na hranici, ktorý je súčasťou série dokumentárnych filmov s názvom  Biele vrany a hrdinovia medzi nami. RTVS ho uvedie v televíznej premiére na Dvojke už v pondelok 28. mája 2018 o 21:20 hod. Sme hrdí, že Inštitút pre aktívne občianstvo má tú česť byť jeho súčasťou. Sedemdielny dokumentárny cyklus postupne ponúka sedem pohľadov na [...]

Buďte Na hranici už budúci pondelok 28. mája2020-03-25T16:42:30+01:00

10 dôvodov, pre ktoré sa budete chcieť stať Školou, ktorá mení svet

2020-03-20T12:27:00+01:00

Opäť otvárame nový ročník zážitkového tréningovo-mentoringového programu „Školy, ktoré menia svet“ a hľadáme pedagógov, ktorí sa chcú stať lídrami a inovátormi v občianskom vzdelávaní a chcú spolu so svojimi žiakmi a žiačkami meniť svet. Prečo hľadáme práve Vás a čo vďaka programu získate? 1. Budete stredobodom našej pozornosti! Sme presvedčení, že len vďaka vám je možné dosiahnuť multiplikačný efekt kvalitnej občianskej výchovy. Preto budete celé dva roky v centre našej pozornosti a získate kontinuálnu dvojročnú podporu pri realizácii vašich školských projektov. K tomu Vám pribalíme tie najlepšie vzdelávacie materiály, zdroje a zaujímavé kontakty pre Vás a Vašu školu. 2. Získate možnosť profesionálne rásť vďaka špičkovým lektorom a lektorkám! Zažijete [...]

10 dôvodov, pre ktoré sa budete chcieť stať Školou, ktorá mení svet2020-03-20T12:27:00+01:00

3-fázový tréning: O aktívnom občianstve neformálne

2020-03-20T12:22:12+01:00

O aktívnom občianstve a participácii, rastovom myslení a ľudských právach neformálne? Jasné! Tak ako 24 učiteľov a učiteliek ZŠ a SŠ, pre ktorých a ktoré sme v spolupráci s IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže pripravili interaktívny a zážitkový tréning neformálneho vzdelávania v oblasti občianskej angažovanosti, kritického myslenia, rastového myslenia a ľudských práv. Tréning ma 3 fázy: v prvej fáze účastníci a účastníčky absolvovali intenzívny 3-dňový tréning so skúsenými a inšpiratívnymi lektormi a lektorkami Klárou Bernátovou (Nadácia Zastavme korupciu), Paulom Kindjim (Gymnázium Jura Hronca, spoluautor metodickej príručky IPAO), Janou Feherpataky-Kuzmovou (IPAO) a Michaelou Beck-Lehrhauptovou (IPAO). Na jeho základe spolu so svojimi [...]

3-fázový tréning: O aktívnom občianstve neformálne2020-03-20T12:22:12+01:00

Múdre hlavy pre Otvorené školy

2020-03-20T12:31:57+01:00

Tešíme sa, že máme možnosť spolupodieľať sa na implementácii programu Otvorené školy. Cieľom programu je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád. V školskom roku 2017/2018 prebieha na 8 základných školách z Bratislavy, Prievidze, Žiliny, Zvolena, Veľkých Ripnian, Komárna a Chminianskych Jakubovian pilotný ročník programu. S každou školou počas celého školského roka systematicky spolupracuje 1 vyškolený dobrovoľník alebo dobrovoľníčka. Garantkou programu je PhDr. Dáša Vargová, CSc. (Štátny pedagogický ústav). Riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, Jana Feherpataky-Kuzmová, sa na programe spolu s Petrom Dráľom (riaditeľ Nového školstva) a Helenou [...]

Múdre hlavy pre Otvorené školy2020-03-20T12:31:57+01:00

OGP Week 2017: Projekt Školy, ktoré menia svet ako príklad dobrej praxe

2020-03-20T12:04:46+01:00

V rámci Týždňa Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017 (orig. Open Government Partnership Week 2017) sme prezentovali vzdelávaco-mentoringový projekt Školy, ktoré menia svet, ktorý bol označený ako príklad dobrej praxe. Začiatkom novembra 2017 zrealizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti týždňovú sériu jednodňových diskusných a prezentačných workshopov týkajúcich sa rôznych uhlov pohľadu na občiansku participáciu. Počas dní venovaných otvoreným vzdelávacím zdrojom a participácii sme sa s projektom Školy, ktoré menia svet ocitli v galérii príkladov dobrej praxe. Účastníci a účastníčky z radov odbornej aj laickej verejnosti sa tak mohli dozvedieť viac o inovatívnych prístupoch vo vzdelávaní, o [...]

OGP Week 2017: Projekt Školy, ktoré menia svet ako príklad dobrej praxe2020-03-20T12:04:46+01:00

Školy, ktoré menia svet: Pozrite si výber najlepších záberov z pilotného ročníka

2020-03-20T11:35:12+01:00

Pozrite si výber najlepších fotiek a videí z realizácie pilotného ročníka vzdelávaco-mentoringového programu Školy, ktoré menia svet, ktorý prebiehal počas celého šk. roka 2016/2017. Školy, ktoré menili svet v školskom roku 2016/2017 sú: Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave, Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach, Základná škola v Jedľových Kostoľanoch a Základná škola s materskou školou v Štiavnických Baniach. V priebehu školského roka sa im podarilo zorganizovať viac ako 90 aktivít priamo na vyučovacích hodinách a viac ako 55 extrakurikulárnych celoškolských alebo skupinových aktivít v rámci školy aj mimo nej, ktorých sa v rôznom rozsahu zúčastnilo celkom až [...]

Školy, ktoré menia svet: Pozrite si výber najlepších záberov z pilotného ročníka2020-03-20T11:35:12+01:00
Go to Top