Janka Feherpataky

About Jana Feherpataky-Kuzmova

This author has not yet filled in any details.
So far Jana Feherpataky-Kuzmova has created 48 blog entries.

Máte už našu novú metodickú príručku Škôl, ktoré menia svet?

2022-03-15T13:46:05+01:00

V januári 2022 sme po niekoľkých mesiacoch usilovnej práce vydali pokračovanie metodickej príručky Škôl, ktoré menia svet pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ. Príručka je určená predovšetkým učiteľom spoločenskovedných predmetov, no na svoje si určite prídu aj učitelia dejepisu, geografie, cudzích jazykov a slovenčiny, etickej, náboženskej či mediálnej výchovy. Upravené aktivity je možné využiť i v rámci triednických hodín. I keď sa prvá časť metodickej príručky, ktorú sme vydali v roku 2017, doteraz medzi učiteľmi po celom Slovensku teší veľkej obľube, spoločnosť a dianie v nej sú dynamické a vo vzdelávaní dochádza k neustálemu vývoju trendov, čo je [...]

Máte už našu novú metodickú príručku Škôl, ktoré menia svet?2022-03-15T13:46:05+01:00

Predstavujeme e-learning Škôl, ktoré menia svet

2022-03-15T13:38:55+01:00

Niet pochýb o tom, že celoživotné vzdelávanie učiteľov je nesmierne dôležité pre osobnostný i profesionálny rozvoj a schopnosť viesť hodiny s ohľadom na potreby žiakov 21. storočia, a to bez ohľadu na to, aký predmet vyučujeme. Ako však spraviť z takéhoto vzdelávania moderný a inšpiratívny zážitok, ktorý si učiteľ bude môcť dopriať kedykoľvek a kdekoľvek a prispôsobiť si ho podľa vlastných potrieb? Žijeme v čase, kedy je možností doplňujúceho vzdelávania pre učiteľov (našťastie) nespočetne veľa, no napriek tomu môže byť výzvou nájsť taký kurz či workshop, ktorý by spĺňal všetky naše potreby a očakávania. Pri ich absolvovaní môžeme [...]

Predstavujeme e-learning Škôl, ktoré menia svet2022-03-15T13:38:55+01:00

To najlepšie z diskusie na tému “Pristupujeme k zodpovednosti (budúcich) občanov zodpovedne?”

2021-11-03T17:15:49+01:00

Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov, 5. októbra 2021, sme sa opäť stretli v útulných priestoroch bratislavského Kalabu, kde prebiehala online diskusia na tému “Pristupujeme k zodpovednosti (budúcich) občanov zodpovedne?”. Konala sa pod hlavičkou Iniciatívy za občianske vzdelávanie, ktorá sa spolu s jej ďalším členmi venuje skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na Slovensku. Prečítajte si, kto boli naši hostia a aké pohľady na vec do diskusie priniesli. Koho názory a zaujímavé postrehy ste si na diskusii mohli vypočuť? Naše pozvanie prijali: riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), Miroslava Hapalová, výskumníčka a [...]

To najlepšie z diskusie na tému “Pristupujeme k zodpovednosti (budúcich) občanov zodpovedne?”2021-11-03T17:15:49+01:00

Aktuálny stav občianskeho vzdelávania na Slovensku

2021-05-20T14:06:43+01:00

V IPAO veríme, že občianske vzdelávanie je komplexný nástroj, ktorý má spomedzi všetkých foriem vzdelávania najlepšiu šancu pripraviť žiakov na život v demokratickej spoločnosti. Napriek tomu je verejnosťou nedocenené a v rámci samotného vzdelávacieho systému zanedbané: vyplýva to z rozhovorov s učiteľmi a vedením škôl, žiakmi či inými aktérmi občianskeho vzdelávania. IPAO v spolupráci s Radou mládeže Slovenska ich podnety zozbieralo v sérii neformálnych diskusných workshopov a online dotazníkov. Kde sa nachádzame a kam smerujeme? Pre lepšie a individuálnejšie porozumenie pohľadu jednotlivých aktérov sme účastníkov rozdelili do [...]

Aktuálny stav občianskeho vzdelávania na Slovensku2021-05-20T14:06:43+01:00

Otvárame 6. ročník programu Školy, ktoré menia svet!

2021-05-17T10:38:13+01:00

Sme presvedčení, že kvalitné vzdelávanie stojí na výnimočných učiteľoch, ktorí majú záujem a chuť neustále sa zlepšovať a meniť tak aj svoje hodiny a svet k lepšiemu. Preto tvoríme inšpiratívnu komunitu učiteľov, ktorí neúnavne hľadajú nové spôsoby, ako učiť inovatívne, atraktívne a zážitkovo. Mottom 6. ročníka programu Školy, ktoré menia svet preto je: Prečo je dôležité neustále sa učiť a ako v tom učiteľom pomáha účasť v programe Školy, ktoré menia svet? Pozrite si nasledujúce video a zistite viac: Čo je cieľom programu?  Dvojročný tréningovo-mentoringový program Školy, ktoré menia svet je určený predovšetkým  pre učiteľov a učiteľky [...]

Otvárame 6. ročník programu Školy, ktoré menia svet!2021-05-17T10:38:13+01:00

Chránime tých najzraniteľnejších

2021-02-03T16:28:32+01:00

Ak majú vzdelávacie projekty a aktivity skutočne pozitívne ovplyvňovať mladých ľudí a prispievať k ich rozvoju, potrebujú pevný základ. V našej práci je základom vytvoriť bezpečné prostredie pre deti, mladých ľudí, a tiež zraniteľných dospelých. Práve preto dôkladne analyzujeme možné riziká a formulujeme konkrétne kroky, ku ktorým sa ako organizácia zaväzujeme vo všetkých našich projektoch. Výsledkom bude Vnútorná smernica ochrany detí prispôsobená priamo pre aktivity IPAO. Momentálne tvoríme rámec pravidiel a postupov, ktorý zabezpečuje, že všetky prípady budú riešené citlivo, férovo, otvorene, s ohľadom na najlepší záujem detí a mladých. Do vytvárania smernice zapojíme aj samotné [...]

Chránime tých najzraniteľnejších2021-02-03T16:28:32+01:00

Bez medzipredmetovej spolupráce to nejde alebo Čo sme sa naučili v Nemecku

2021-01-17T20:20:40+01:00

Ako ste si už určite všimli, vzdelávaním doslova žijeme. Tešíme sa, keď môžeme zdieľať vlastné skúsenosti, no zároveň sa neustále usilujeme rozširovať si obzory a učiť sa od iných. Práve preto sme sa vybrali na študijnú cestu s cieľom preskúmať nemecký model občianskeho vzdelávania. Aktívny a zodpovedný postoj k občianskemu vzdelávaniu, v ktorom Nemecko už dlhodobo vyniká, posilňuje schopnosť žiakov reagovať na aktuálne spoločenské výzvy v podobe extrémizmu či xenofóbie, a prispieva tak k udržaniu demokracie, plurality a solidarity v spoločnosti. Čo sme sa vďaka slovensko-nemeckej spolupráci naučili a v čom sa môžete inšpirovať i vy? Ako tvoriť materiály [...]

Bez medzipredmetovej spolupráce to nejde alebo Čo sme sa naučili v Nemecku2021-01-17T20:20:40+01:00

Čo majú spoločné kolektívna múdrosť a občianske vzdelávanie?

2021-02-01T12:54:05+01:00

Poznáte bratranca Charlesa Darwina, Francisa Galtona? V roku 1907 sa na anglickom vidieku konala súťaž, v ktorej bolo cieľom čo najpresnejšie odhadnúť hmotnosť býka predávaného na trhu. Po súťaži si Galton s údivom uvedomil, že priemer celkových odhadov je nielen presnejší v porovnaní s väčšinou individuálnych úsudkov, ale aj v porovnaní s odhadmi účastníkov - expertov. Čo majú spoločné býčia hmotnosť a občianske vzdelávanie? V tomto príbehu sa ukrýva esencia kolektívnej múdrosti, v ktorú v Iniciatíve za občianske vzdelávanie veríme. Všetko začalo pred dvoma rokmi spoločnou víziou skupiny mimovládnych neziskových organizácií o kvalitnom občianskom vzdelávaní, [...]

Čo majú spoločné kolektívna múdrosť a občianske vzdelávanie?2021-02-01T12:54:05+01:00

Škola verzus zriaďovateľ: Spoločne k aktívnemu občianstvu žiakov

2020-10-16T08:46:42+01:00

Koncom septembra sme v Inštitúte pre aktívne občianstvo zorganizovali sériu webinárov s cieľom upriamiť konštruktívnu pozornosť na obecné a krajské samosprávy, ktoré na Slovensku pôsobia ako zriaďovatelia základných a stredných škôl, a teda sú neoddeliteľnou súčasťou školskej komunity.  V prvej časti webinára sme sa s profesorom Erichom Mistríkom, odborným garantom programu Školy, ktoré menia svet, ktorý na Pedagogickej fakulte UK pripravuje na výkon povolania budúcich učiteľov a učiteľky občianskej náuky, a Ľubicou Bezekovou, zástupkyňou riaditeľa, učiteľkou a koordinátorkou žiackej školskej rady na ZŠ s MŠ v Pliešovciach venovali tomu, prečo je občianske vzdelávanie dôležité a ako môžu [...]

Škola verzus zriaďovateľ: Spoločne k aktívnemu občianstvu žiakov2020-10-16T08:46:42+01:00

Septembrová diskusia v Kalabe: „Môže sa žena pochlapiť a muž byť zženštilý?“

2020-09-23T17:57:36+01:00

Dňa 9. septembra 2020 sa v útulných priestoroch „verejnej obývačky“ Kalab konala septembrová diskusia pod názvom „Môže sa žena pochlapiť a muž byť zženštilý?“, ktorej obsah sa zaoberal problematikou rodových stereotypov. Diskusia bola organizovaná ako súčasť tradičných podujatí v rámci programu Školy, ktoré menia svet. Diskusie sa zúčastnili 4 spíkri v zložení: Veronika Pizano, projektová manažérka Aj Ty v IT, Anton Šulík , režisér a programový riaditeľ RTVS, Henrieta Zezulová, absolventka SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií, ktorá pôsobí v Rade mládeže Bratislavského kraja, Jana Fúsková, výskumníčka, študijná poradkyňa a pedagogička Trnavskej univerzity v Trnave. Diskusným večerom sprevádzal účastníkov z odbornej verejnosti, školského a verejného sektora [...]

Septembrová diskusia v Kalabe: „Môže sa žena pochlapiť a muž byť zženštilý?“2020-09-23T17:57:36+01:00
Go to Top