Prosíme o trpezlivosť.
Usilovne pracujeme na novej webstránke.

Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z.

office: Hraničná 18, 821 05 Bratislava (Areál BRS)
korešpondenčná adresa: Vyšehradská 16, 851 06 Bratislava

tel.: +421 949 183 693
e-mail: info@ipao.sk