Sme presvedčení, že kvalitné vzdelávanie stojí na výnimočných učiteľoch, ktorí majú záujem a chuť neustále sa zlepšovať a meniť tak aj svoje hodiny a svet k lepšiemu. Už siedmy rok preto tvoríme inšpiratívnu komunitu učiteľov, ktorí neúnavne hľadajú nové spôsoby, ako učiť inovatívne, atraktívne a zážitkovo. Uvedomujeme si, že učiteľská profesia nie je len povolaním, ale celoživotným poslaním, presvedčením a mnohokrát i umením. Mottom 7. ročníka programu Školy, ktoré menia svet je preto:

V čom spočíva pomyselný učiteľský „kumšt“, prečo je dôležité neustále sa vzdelávať a ako v tom učiteľom a riaditeľom pomáha účasť v programe Školy, ktoré menia svet? To všetko a ešte viac sa dozviete vo videu nižšie:

Čo je cieľom programu?

Dvojročný tréningovo-mentoringový program Školy, ktoré menia svet je určený predovšetkým pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, ktorý sa zameriava na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych a životných kompetencií a zručností ich žiakov a žiačok.

Prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. Počas série zážitkových tréningov vedených skúsenými lektormi a expertmi na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, riešenie konfliktov, motivácie žiakov i kolegov, prevenciu vyhorenia, gamifikáciu, inklúziu či prepájanie predmetov účastníci na vlastnej koži zažívajú inovatívne formy vzdelávania, čím zavádzajú nové prvky vo svojej pedagogickej praxi prirodzenejšie a jednoduchšie.

Viac informácií nájdete na www.skms.sk.

Prečo sa prihlásiť?

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovanie do 7. ročníka programu Školy, ktoré menia svet je otvorené!

Prihlásiť sa do programu môžete do 15. mája 2022 vyplnením formulára po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Školy zapojené do programu sú povinné uhradiť účastnícky poplatok vo výške 340 € na jeden šk. rok. Suma je konečná a zahŕňa všetky vyššie uvedené služby. 

Chcem sa prihlásiť

O výsledkoch výberového konania vás budeme informovať najneskôr 1. júna 2022.

Zaujal vás program, ale nevyhovuje vám táto alternatíva?

Nezúfajte, máme pre vás riešenie – pozrite si ďalšie možnosti vzdelávania na mieru pre celé pedagogické zbory, žiacke školské rady a komunitu rodičov vašej školy, ktoré zrealizujeme priamo na vašej škole a v termíne, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na info@skolyktoremeniasvet.sk.