Ak majú vzdelávacie projekty a aktivity skutočne pozitívne ovplyvňovať mladých ľudí a prispievať k ich rozvoju, potrebujú pevný základ. V našej práci je základom vytvoriť bezpečné prostredie pre deti, mladých ľudí, a tiež zraniteľných dospelých. Práve preto dôkladne analyzujeme možné riziká a formulujeme konkrétne kroky, ku ktorým sa ako organizácia zaväzujeme vo všetkých našich projektoch. Výsledkom bude Vnútorná smernica ochrany detí prispôsobená priamo pre aktivity IPAO.

Momentálne tvoríme rámec pravidiel a postupov, ktorý zabezpečuje, že všetky prípady budú riešené citlivo, férovo, otvorene, s ohľadom na najlepší záujem detí a mladých.

Do vytvárania smernice zapojíme aj samotné zraniteľné skupiny a aj vďaka ich skúsenostiam a pripomienkam pripravíme kvalitné mechanizmy nielen na efektívne riešenie už vzniknutých situácií, ale aj konzistentného zabezpečovania základných práv a slobôd a prevenciu diskriminácie, šikany alebo prípadnej fyzickej, psychologickej a emocionálnej ujmy.

Naša smernica ochrany detí, mladých ľudí a zraniteľných dospelých zahŕňa:

  • jasne formulovanú nutnosť zabezpečenia vhodného prostredia pre zraniteľné skupiny, v ktorom sa cítia bezpečne a neohrozene,
  • analýzu potenciálnych rizík,
  • preventívne kroky,
  • jednotlivé mechanizmy, ktoré nám umožňujú efektívne identifikovať, reagovať a riešiť rizikové situácie,
  • špecifiká prijímania zamestnancov aj dobrovoľníckych pracovníkov s ohľadom na kvalitu ochrany detí a mladých ľudí.

Pri ochrane tých najzraniteľnejších sa snažíme o vnímavý, no zároveň profesionálny prístup, a tak na tvorbe našej smernice spolupracujeme aj s odborníkmi z ECPAT Austria. Kompletné znenie zverejníme už čokoro!