Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov, 5. októbra 2021, sme sa opäť stretli v útulných priestoroch bratislavského Kalabu, kde prebiehala online diskusia na tému Pristupujeme k zodpovednosti (budúcich) občanov zodpovedne?”. Konala sa pod hlavičkou Iniciatívy za občianske vzdelávanie, ktorá sa spolu s jej ďalším členmi venuje skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na Slovensku. Prečítajte si, kto boli naši hostia a aké pohľady na vec do diskusie priniesli.

Koho názory a zaujímavé postrehy ste si na diskusii mohli vypočuť? Naše pozvanie prijali: riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), Miroslava Hapalová, výskumníčka a analytička Rady mládeže Slovenska (RmS), Katarína Čavojská či občiansky aktivista, filmár a spoluorganizátor Za slušné Slovensko, ale najnovšie i moderátor podcastu Pomáhať znamená rozumieť, Jakub Kratochvíl. Najmladším hosťom našej diskusie bol Marek Mach, ktorý je predsedom občianskeho združenia Mladí, o.z., zakladateľom Iniciatívy Mladí proti fašizmu, občianskym aktivistom a laureátom niekoľkých ocenení. Diskusným večerom nás sprevádzala výkonná riaditeľka Nadácie Pontis, Martina Kolesárová

Venovali sme sa spoločne dôležitej téme – občianskej zodpovednosti v oblasti občianskej výchovy a vzdelávania. Máme v tejto oblasti dostatočnú zodpovednosť ako občania i ako spoločnosť? Naši hostia sa spoločne zamýšlali nad tým, čo je občianska angažovanosť, prečo je pre našu spoločnosť dôležitá a koho môžeme považovať za aktívneho občana. V ďalšej časti diskusie sme sa zas rozprávali o tom, akú rolu v jej rozvíjaní zohráva formálne a neformálne vzdelávanie. V závere diskusie sme načrtli otázku spoločných vízii a toho, čo dokážeme spolu urobiť pre vyššiu kvalitu a efektívnosť občianskeho vzdelávania na Slovensku. 

Hlavným posolstvom diskusie, s ktorým odchádzali naši ctení hostia aj online účastníci, je, že musíme spoločne ťahať za jedno “občianske lano”. Obraz našej spoločnosti, jej hodnôt a vzdelanostnej úrovne je obrazom nás všetkých. A preto, nezatvárajme oči pred vecami, ktoré sa dejú okolo nás, ale pristupujme k nim so záujmom o spoluprácu a so spoluzodpovednosťou.

Na záver patrí jedno veľké ďakujem všetkým tým, vďaka ktorým sa mohla diskusia stať skutočnosťou za dodržania bezpečnostných a hygienických opatrení a taktiež jej online publiku, ktoré sa k nám pridalo z pohodlia svojich domovov.

Ak ste si diskusiu ešte nestihli pozrieť, celý záznam z nej nájdete na tomto odkaze.

Foto: archív IPAO.