Pre verejnosť

Výsledky experimentálneho overovania inovatívneho vyučovacieho prístupu k občianskej náuke: Funguje to!

2024-03-24T15:55:40+01:00

S hrdosťou vám predstavujeme výsledky trojročného experimentálneho overovania vzdelávacích metód a prostriedkov v predmete občianska náuka (OBN) na 2. stupni ZŠ a SŠ, a to s dôrazom na rozvoj občianskych kompetencií zapojených žiakov a žiačok. V nasledujúcom texte vám prinášame zhrnutie najdôležitejších zistení z nášho výskumu a praxe. Experiment prebiehal v školských rokoch 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023 na troch experimentálnych (súkromná ZŠ, gymnázium, stredná priemyselná škola) a troch kontrolných školách s rovnakým socio-demografickým zložením (verejná ZŠ, bilingválne gymnázium, stredná odborná škola), pričom jedna z experimentálnych škôl sa sústredila aj na zmeny v činnosti školského parlamentu. Nakoľko priebeh výskumu poznačila pandémia COVID-19, tak [...]

Výsledky experimentálneho overovania inovatívneho vyučovacieho prístupu k občianskej náuke: Funguje to!2024-03-24T15:55:40+01:00

Bez medzipredmetovej spolupráce to nejde alebo Čo sme sa naučili v Nemecku

2021-01-17T20:20:40+01:00

Ako ste si už určite všimli, vzdelávaním doslova žijeme. Tešíme sa, keď môžeme zdieľať vlastné skúsenosti, no zároveň sa neustále usilujeme rozširovať si obzory a učiť sa od iných. Práve preto sme sa vybrali na študijnú cestu s cieľom preskúmať nemecký model občianskeho vzdelávania. Aktívny a zodpovedný postoj k občianskemu vzdelávaniu, v ktorom Nemecko už dlhodobo vyniká, posilňuje schopnosť žiakov reagovať na aktuálne spoločenské výzvy v podobe extrémizmu či xenofóbie, a prispieva tak k udržaniu demokracie, plurality a solidarity v spoločnosti. Čo sme sa vďaka slovensko-nemeckej spolupráci naučili a v čom sa môžete inšpirovať i vy? Ako tvoriť materiály [...]

Bez medzipredmetovej spolupráce to nejde alebo Čo sme sa naučili v Nemecku2021-01-17T20:20:40+01:00

Škola verzus zriaďovateľ: Spoločne k aktívnemu občianstvu žiakov

2020-10-16T08:46:42+01:00

Koncom septembra sme v Inštitúte pre aktívne občianstvo zorganizovali sériu webinárov s cieľom upriamiť konštruktívnu pozornosť na obecné a krajské samosprávy, ktoré na Slovensku pôsobia ako zriaďovatelia základných a stredných škôl, a teda sú neoddeliteľnou súčasťou školskej komunity.  V prvej časti webinára sme sa s profesorom Erichom Mistríkom, odborným garantom programu Školy, ktoré menia svet, ktorý na Pedagogickej fakulte UK pripravuje na výkon povolania budúcich učiteľov a učiteľky občianskej náuky, a Ľubicou Bezekovou, zástupkyňou riaditeľa, učiteľkou a koordinátorkou žiackej školskej rady na ZŠ s MŠ v Pliešovciach venovali tomu, prečo je občianske vzdelávanie dôležité a ako môžu [...]

Škola verzus zriaďovateľ: Spoločne k aktívnemu občianstvu žiakov2020-10-16T08:46:42+01:00

Septembrová diskusia v Kalabe: „Môže sa žena pochlapiť a muž byť zženštilý?“

2020-09-23T17:57:36+01:00

Dňa 9. septembra 2020 sa v útulných priestoroch „verejnej obývačky“ Kalab konala septembrová diskusia pod názvom „Môže sa žena pochlapiť a muž byť zženštilý?“, ktorej obsah sa zaoberal problematikou rodových stereotypov. Diskusia bola organizovaná ako súčasť tradičných podujatí v rámci programu Školy, ktoré menia svet. Diskusie sa zúčastnili 4 spíkri v zložení: Veronika Pizano, projektová manažérka Aj Ty v IT, Anton Šulík , režisér a programový riaditeľ RTVS, Henrieta Zezulová, absolventka SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií, ktorá pôsobí v Rade mládeže Bratislavského kraja, Jana Fúsková, výskumníčka, študijná poradkyňa a pedagogička Trnavskej univerzity v Trnave. Diskusným večerom sprevádzal účastníkov z odbornej verejnosti, školského a verejného sektora [...]

Septembrová diskusia v Kalabe: „Môže sa žena pochlapiť a muž byť zženštilý?“2020-09-23T17:57:36+01:00

Pozývame vás na webinár Zaostrené na samosprávy: Podpora občianskych kompetencií žiakov

2020-09-10T11:36:14+01:00

Ste zástupca alebo zástupkyňa samosprávy a zaujíma vás participácia v školskom prostredí? Srdečne vás pozývame na 3-dielny odborný webinár určený pre zriaďovateľov všetkých typov základných a stredných škôl na Slovensku! Webinár sa bude konať 22. - 24. septembra 2020 prostredníctvom platformy Zoom. Webinár bude pozostávať z 3 častí, a to: Zaostrené na dôležitosť občianskeho vzdelávania 22. september 2020, 14:00 - 16:00 Pozvanie na prvú časť webinára prijali profesor Erich Mistrík z Pedagogickej fakulty UK, vysokoškolský pedagóg a odborný garant programu Školy, ktoré menia svet, a Ľubica Bezeková, ktorá pôsobí ako [...]

Pozývame vás na webinár Zaostrené na samosprávy: Podpora občianskych kompetencií žiakov2020-09-10T11:36:14+01:00

Už 5 rokov s vami – ďakujeme!

2020-07-21T13:50:18+01:00

Je to už 5 rokov, čo spoločne s vami meníme sen o vyspelej, funkčnej a udržateľnej spoločnosti na realitu. Práve vďaka výnimočným ľuďom, ako ste vy, a vašej neustálej podpore, sa nám darí budovať občiansku spoločnosť, v ktorej sú aktívni občania a občianky samozrejmosťou, a kde uplatňovanie občianskych kompetencií je bežnou súčasťou každodenného života detí i dospelých. Pri príležitosti našich 5. narodenín ste nám venovali množstvo krásnych prianí. A čo teda prajete Inštitútu pre aktívne občianstvo a samotnému aktívnemu občianstvu na najbližších 5 rokov? [...]

Už 5 rokov s vami – ďakujeme!2020-07-21T13:50:18+01:00

Pozrite si video: Human Forum 2018: Ako vyučujeme občiansku náuku?

2024-03-24T17:41:43+01:00

Rýchla správa s videom: Human Forum - medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach - každoročne poukazuje na dôležité spoločenské témy, ktorými žije Slovensko, Európa a svet. Tento rok, s podtitulom Demokracia v ohrození?, upriamilo svoju pozornosť na občiansky aktivizmus a občiansku náuku. Dňa 29. novembra 2018 sa naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová zúčastnila expertného diskusného panelu Ako vyučujeme občiansku náuku?. V Banskej Bystrici diskutovala spolu s Alžbetou Brozmanovou Gregorovou, vysokoškolskou pedagogičkou, Mironom Breznoščákom, učiteľom dejepisu na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, ktoré je zároveň Školou, ktorá mení svet, Laurou Ursínyovou, študentkou, a Romanom Švarcom, učiteľom občianskej náuky [...]

Pozrite si video: Human Forum 2018: Ako vyučujeme občiansku náuku?2024-03-24T17:41:43+01:00

Aktuálne: Spúšťame Iniciatívu za občianske vzdelávanie

2024-03-24T17:36:33+01:00

Rýchla aktualita: Inštitút pre aktívne občianstvo a ďalších 12 organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú občianskemu vzdelávaniu, zakladajú neformálne zoskupenie s názvom Iniciatíva za občianske vzdelávanie. Cieľom Iniciatívy je presadzovať kvalitné a zmysluplné občianske vzdelávanie, ktoré deti a mladých ľudí vedie k formovaniu vlastného názoru na základe overených faktov a učeniu sa v kontexte. Spájame sa, aby sme uskutočnili konkrétne kroky k lepšej príprave detí a mladých ľudí na občiansky život, prispeli k verejnej diskusii aj strategickému prístupu k nemu, podobne ako v iných krajinách s nedemokratickou historickou skúsenosťou. Členskými organizáciami Iniciatívy sú: - Inštitút pre aktívne občianstvo ako [...]

Aktuálne: Spúšťame Iniciatívu za občianske vzdelávanie2024-03-24T17:36:33+01:00

Patrí politika do škôl? Diskutujú Blaščák, Vargová, Strigačová a Karlubík

2024-03-24T17:32:23+01:00

Mali by byť spoločenské a politické témy súčasťou bežného života školy alebo je možné, či dokonca žiaduce, školské prostredie a politiku striktne oddeľovať? Čo to vlastne tá "politika" je? Ako u žiakov budovať občianske kompetencie a zodpovednosť? Ak má škola pripravovať „na život“, nemala by pripravovať aj na politický a občiansky život? Nepodporujeme ignorovaním spoločenských tém, ktoré hýbu verejným priestorom, to, aby sa budúci občania o to, čo sa okolo nich deje, vôbec nezaujímali? Chcú sa žiaci a študenti o politike rozprávať alebo ich skutočne nezaujíma? Ako s politickými témami pracovať v prostredí školy? Alebo politika do [...]

Patrí politika do škôl? Diskutujú Blaščák, Vargová, Strigačová a Karlubík2024-03-24T17:32:23+01:00

Matejov príbeh: Ako sa zo stážistu stal ďalší člen tímu IPAO

2024-03-24T17:12:29+01:00

Moja stáž v Inštitúte pre aktívne občianstvo (IPAO) sa začala veľmi rýchlo - jeden deň e-mail, druhý deň interview a o týždeň som už sedel v kancelárii a dostal rýchly úvod do všetkého, čo sa v IPAO deje. Žiadne otáľanie, hneď sme sa pustili do roboty, najprv rešerš, potom výskum a pomedzi to príprava tréningu. Ako študentovi humanitných vied mi prišlo veľmi vhod mať možnosť hneď v druhom mesiaci stáže spolupracovať na sociologickom výskume - predsalen, teória a prax sú dva úplne iné svety.  Účasť na jednom z tréningov bola pre mňa jasnou ukážkou toho, čo je [...]

Matejov príbeh: Ako sa zo stážistu stal ďalší člen tímu IPAO2024-03-24T17:12:29+01:00
Go to Top