Rýchla správa s videom: Human Forum – medzinárodné diskusné fórum o demokracii a ľudských právach – každoročne poukazuje na dôležité spoločenské témy, ktorými žije Slovensko, Európa a svet. Tento rok, s podtitulom Demokracia v ohrození?, upriamilo svoju pozornosť na občiansky aktivizmus a občiansku náuku.

Dňa 29. novembra 2018 sa naša výkonná riaditeľka Jana Feherpataky-Kuzmová zúčastnila expertného diskusného panelu Ako vyučujeme občiansku náuku?. V Banskej Bystrici diskutovala spolu s Alžbetou Brozmanovou Gregorovou, vysokoškolskou pedagogičkou, Mironom Breznoščákom, učiteľom dejepisu na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, ktoré je zároveň Školou, ktorá mení svet, Laurou Ursínyovou, študentkou, a Romanom Švarcom, učiteľom občianskej náuky na Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade.

Pozrite si videozáznam z výbornej diskusie o východiskách, stave, riešeniach aj dilemách vo výchove budúcich občanov:

AKO VYUČUJEME OBČIANSKU NÁUKUHostia:Alžbeta Brozmanová Gregorová, vysokoškolská pedagogička, metóda „servis learning“Jana Feherpataky-Kuzmová, výkonná riaditeľka, Inštitút pre aktívne občianstvoRoman Švarc, učiteľ občianskej náuky, Spojená škola Dominika Tatarku v PopradeMiron Breznoščák, učiteľ dejepisu, Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej ŠtiavniciLaura Ursínyová, študentka Evanjelického gymnázia v Banskej BystriciModerátor: Ivan Chorvát

Uverejnil používateľ NIE V NAŠOM MESTE Štvrtok 29. novembra 2018

video: Human Forum.