Je to už 5 rokov, čo spoločne s vami meníme sen o vyspelej, funkčnej a udržateľnej spoločnosti na realitu. Práve vďaka výnimočným ľuďom, ako ste vy, a vašej neustálej podpore, sa nám darí budovať občiansku spoločnosť, v ktorej sú aktívni občania a občianky samozrejmosťou, a kde uplatňovanie občianskych kompetencií je bežnou súčasťou každodenného života detí i dospelých.

Pri príležitosti našich 5. narodenín ste nám venovali množstvo krásnych prianí. A čo teda prajete Inštitútu pre aktívne občianstvo a samotnému aktívnemu občianstvu na najbližších 5 rokov?

„Svet, v ktorom dnes žijeme, je veľmi zložitý, plný protikladov a problémov. Mnohí  sa strácame v zložitosti každodennej reality,  v množstve informácií, či dezinformácií.  Pred školami a učiteľmi dnes stojí obrovská výzva a zároveň aj veľká zodpovednosť, vychovať v tejto zložitej dobe, plnej nevídaných a rýchlych zmien, generáciu mladých ľudí, ktorá sa bude vedieť v tomto svete nielen presadiť, orientovať, ale aj prevziať osobnú  a morálnu zodpovednosť nielen za seba, ale aj za spoločnosť, v ktorej bude žiť.

Mnohí učitelia si túto zodpovednosť uvedomujú, chcú sa s touto výzvou popasovať a snažia sa robiť svoju prácu najlepšie ako vedia. Často sa však stane, že sa na tejto cesto stratia, v dôsledku rôznych okolností – vonkajších, či vnútorných, skončia v slepej uličke a nevedia, ako ďalej. Hľadajú navigáciu, ktorá by im pomohla úspešne sa k tomuto cieľu približovať. Jedným z výborných navigačných systémov je IPAO so svojím originálnym konceptom rozvoja občianskych a životných kompetencií – Školy, ktoré menia svet. Meniť svet je obrovská výzva a mnohí z nás si povedia, čo už ja sám môžem zmeniť. Absolvovanie rozvojového programu  IPAO presvedčilo nielen mňa, ale za 5 rokov existencie aj mnohých ďalších učiteľov na Slovensku, že aj jednotlivec toho môže dokázať a zmeniť veľa.

Matka Tereza raz povedala, že „ja sama nedokážem zmeniť svet, ale môžem hodiť kameň do vody, aby som vytvorila veľa vlniek.“ Preto prajem pracovníkom IPAO do ďalších rokov práce veľa tvorivých síl, inšpirácie, chuti, šťastie na výnimočných lektorov a spolupracovníkov. Prajem im, aby našli v slovenských školách mnoho ďalších vlniek – učiteľov, ktorých môžu svojím programom inšpirovať, učiteľov, ktorí potom inšpirujú svojich žiakov a z jednotlivých kameňov hodených do vody sa vytvorí more vĺn, ktoré prinesie zmenu. Všetko najlepšie!

Martina Szilágyiová
Gymnázium Trebišovská 12 v Košiciach

Všetko najlepšie k 5. výročiu zo srdca prajem! ☺ a čo pre mňa znamená IPAO a kým je?

I    P    A    O 

Inšpiruje ľudí, ktorí chcú meniť svet,

Posúva hranice tolerancie a úcty mužov i žien,

Aktivizuje k činom – slobodu, právo a zodpovednosť vkladá do viet,

Otázky sú povolené, pridať sa môžeš hneď.

I keď byť aktívnym občanom nie je ľahká vec,

Pošli to ďalej, nech sa tu nedeje, čo nechceme,

Angažuj deti a mládež, aby z nich neboli ďalšie „ovce“,

Odpovede nájdeš, len maj otvorenú myseľ a srdce!

Milé IPAO, prajem Ti k 5. narodeninám, aby si naďalej bolo:

Iniciatívne vo vyhľadávaní ľudí, ktorí chcú meniť svet, 

Perspektívne hľadelo do budúcna a posúvalo ľudí v ich angažovanosti vpred, 

Aby bolo naďalej atraktívne nielen svojim personálnym obsadením ☺ ale aj obsahom, 

Optimistické vo svojich víziách, pretože je výsadou byť občanom!

Miroslava Mrázová
Spojená škola internátna, Kremnica

Pochybujem, teda myslím; myslím, teda som; som, teda aktívne participujem.

Nech sa Vám naďalej darí vytvárať projekty, podstata ktorých spočíva v aktívnej činnosti občanov odhodlaných meniť svet k lepšiemu.

Dáša Vargová

Ja by som prial Inštitútu pre aktívne občianstvo, aby vytrvalo vo svojom úspešnom a hodnotnom úsilí, pretože idey, na ktorých je založené, sú piliermi demokracie a zdravého vývoja spoločnosti. Iba v prípade, že ľudia všetkých vekových kategórií, počnúc najmladšími žiakmi, pochopia význam participácie na veciach verejných od elementárnej po celoštátnu úroveň, môžeme pomýšľať na budovanie kľúčových občianskych kompetencií, bez aplikácie ktorých by boli občania (spoločnosť) spolkom otrokov štátu a nie jeho aktívnymi  spoluvytvárateľmi. 

Happy birthday. :- ) 

Marek Bubeník

Všetkým by sme vám chceli ešte raz poďakovať. Vaša energia a presvedčenie, že usilovať sa o vybudovanie funkčnej občianskej spoločnosti má zmysel, nás posúvaju vpred.

Ďakujeme!