Ste zástupca alebo zástupkyňa samosprávy a zaujíma vás participácia v školskom prostredí?

Srdečne vás pozývame na 3-dielny odborný webinár určený pre zriaďovateľov všetkých typov základných a stredných škôl na Slovensku! Webinár sa bude konať 22. – 24. septembra 2020 prostredníctvom platformy Zoom.

Webinár bude pozostávať z 3 častí, a to:

Zaostrené na dôležitosť občianskeho vzdelávania
22. september 2020, 14:00 – 16:00

Pozvanie na prvú časť webinára prijali profesor Erich Mistrík z Pedagogickej fakulty UK, vysokoškolský pedagóg a odborný garant programu Školy, ktoré menia svet, a Ľubica Bezeková, ktorá pôsobí ako zástupkyňa riaditeľa, učiteľka a koordinátorka žiackej školskej rady na ZŠ s MŠ v Pliešovciach. Diskutovať budú o tom, prečo je občianske vzdelávanie dôležité, akú úlohu v ňom zohráva prepájanie školských predmetov, ale aj to, či a ako sa o jeho inováciu a skvalitnenie môžu pričiniť práve samosprávy.

Zaostrené na kompetencie zriaďovateľov
23. september 2020, 14:00 – 16:00

V druhej časti webinára sa stretnete s Mirkom Hřebeckým, programovým riaditeľom EDUin, ktorý sa dlhodobo venuje podpore zriaďovateľov škôl v Českej republike a Zuzanou Almáši Koreňovou, ktorá je vedúcou odboru školstva Mesto Zvolen a aktívne podporuje participatívny prístup na školách. Medzi témy, ktorým sa budú venovať, patrí mapovanie kompetencií samospráv ako zriaďovateľov škôl, dôležitosť školskej vízie a posilnenie konštruktívneho dialógu medzi zriaďovateľmi a školami.

Zaostrené na možnosti participácie
24. september 2020, 14:00 – 16:00

V poslednej časti webinára budú diskutovať Dominika Halienová, odborná metodička a analytička z Úradu Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý realizuje projekt participatívnych rozpočtov na školách, Zuzana Peternai, riaditeľka Pázmány Péter Gimnázium v Nových Zámkoch a Tamás Csanda, študent gymnázia a člen jeho žiackej školskej rady. Rozprávať budú o tom, akými spôsobmi sa do života školy a miestnej komunity môžu zapojiť žiaci a čo môže aktívna participácia na budovaní školskej klímy priniesť žiakom i samospráve samotnej.

Účasť na webinári je bezplatná, no jeho kapacita je obmedzená, preto sa v prípade vášho záujmu, prosím, zaregistrujte kliknutím na tento odkaz: https://bit.ly/registracia-samospravy.

Registrácia je možná najneskôr do 14. septembra. Bez predchádzajúcej registrácie nebude možné sa webinára zúčastniť. Ak je to možné, účastníkom odporúčame absolvovať všetky 3 časti webinára, nakoľko ich obsah bude na seba nadväzovať.

Registrovaným účastníkom bude pred začiatkom webinára zaslaný prístupový link, prihlasovacie údaje a detailné inštrukcie.

Webinár vznikol vďaka podpore Nadácie Pontis v rámci programu Generácia 3.0.

Tešíme sa na vás!