Šampióni školskej participácie

/Šampióni školskej participácie

Šampióni školskej participácie

Staňte sa šampiónmi školskej participácie – hľadáme 15 škôl, ktoré chcú zlepšiť svoju školskú samosprávu!

Získajte počas šk.r. 2018/2019 podporu a zázemie na zlepšenie fungovania žiackej školskej rady na vašej škole úplne zadarmo. Objavte spôsoby, ako efektívne riadiť žiacku školskú radu na svojej škole, zabavte sa na 3 zážitkových tréningoch vedených skúseným mentorom a inšpirujte sa komunitou výnimočných, aktívnych pedagógov!

 

Čo získate?

Projekt bude prebiehať v školskom roku 2018/19 a počas neho Vy a Vaša škola bezplatne získate:

  • 3 trojdňové inšpiratívne tréningy pre koordinátorov a koordinátorky žiackych školských rád (ŽŠR)  zamerané na zručnosti v oblasti činnosti ŽŠR a tvorby demokratickej a participatívnej klímy na škole, vedené skúseným trénerom a mentorom Dávidom Králikom,
  • cenné individuálne odporúčania pre podporu participácie žiakov na vašej škole a ich záujem zapájať sa do aktivít na škole, v komunite či spoločnosti,
  • možnosť zorganizovať Študentské voľby na svojej škole,
  • možnosť spolutvoriť s tímom expertov návrh stratégie pre podporu participácie detí a mládeže,
  • možnosť zapojiť sa do celoslovenského výskumu a získať tak diagnostiku ŽŠR na vašej škole,
  • ale najmä možnosť byť súčasťou komunity koordinátorov a koordinátoriek ŽŠR  s výnimočným prístupom k rozvoju občianskych kompetencií svojich žiakov. 

 

Koho hľadáme?

Hľadáme školy, koordinátorov a koordinátorky ŽŠR na základných a stredných školách po celom Slovensku, ktorí a ktoré majú záujem:

  • vytvoriť alebo skvalitňovať činnosť ŽŠR a tým podporovať participatívne a demokratické prostredie na svojej škole,
  • rozvíjať svoje zručnosti v oblasti koordinácie ŽŠR,
  • byť príkladom dobrej praxe aj pre ďalšie školy,
  • prispieť k pozitívnej zmene v školstve na Slovensku.

Nie je podmienkou, aby mala prihlásená škola už fungujúcu ŽŠR.

 

Ako sa môžete prihlásiť?

Prihláste sa čo najskôr – uzávierka prihlášok je 31. augusta 2018!

Ďakujeme za váš záujem, prihlasovanie do projektu Šampióni školskej participácie v šk.r. 2018/2019 bolo uzatvorené.

Kedy sa dozviete, či sme Vašu školu vybrali?

Informácie o výsledkoch vám zašleme e-mailom najneskôr do 7. septembra 2018.

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na info@ipao.sk.

Tešíme sa na vás!

 

Projekt Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže je realizovaný vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu. Viac informácií o projekte nájdete tu. 

 

 

2018-09-01T08:29:42+00:00