Môžu sa školy zlepšovať v tom, ako podporujú svojich žiakov v spolurozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú či v tom, aká atmosféra a „klíma“ prevláda v prostredí školy? Áno! Z akých príkladov dobrej praxe môžeme čerpať pri neformálnom rozvíjaní stále potrebnejších občianskych kompetencií a kritického myslenia, tímovej spolupráce či komunikačných a organizačných zručností žiakov? Na to sme sa opýtali na slovo vzatých profesionálov.

Autormi rád a nápadov, ktoré sme zozbierali do praktickej inšpiratívnej publikácie, sú koordinátori a koordinátorky žiackych školských rád po celom Slovensku. Ide pritom o pedagógov zo základných aj stredných škôl rôznych zameraní, ktorí okrem klasického vyučovania vedú žiacke školské rady či školské kluby, ale aj mentorujú a inak podporujú svojich aktívnych žiakov.

Čo potrebuje škola na to, aby sa stala participatívnou? Ľudí, ktorí chcú svoj čas a priestor venovať zmene.

Ak máte okolo seba ľudí, s ktorými zdieľate spoločnú víziu otvorenej a participatívnej školskej klímy alebo ak hľadáte nové spôsoby, ako svojich kolegov motivovať k experimentovaniu a novým aktivitám, ste na správnej adrese.

Ako podporovať participáciu na škole? Vpustiť do nej reálne životné situácie!

Ak už dlho premýšľate, ako motivovať žiakov k aktívnej participácii v žiackej školskej rade či by ste radi rozšírili portfólio jej aktivít, stačí sa rozhliadnuť okolo – žiaci budú mať isto množstvo nápadov a tém, ktoré ich trápia a do ktorých riešenia sa ochotne zapoja.

A čo participácii v škole vlastne bráni? Nič!

Vytvorte si spoločnú školskú víziu a vykročte zo zaužívaných postupov a každoročných stereotypov a vyskúšajte niečo nové. Odmenou vám bude pozitívna a otvorená školská atmosféra, aktívni žiaci či motivovaní kolegovia. Ak by ste si nevedeli rady, kedykoľvek sa na nás obráťte, radi vám poradíme.

Konkrétne tipy, nápady a inšpiráciu nájdete v našej publikácii s názvom Príklady dobrej (a zlej) praxe, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť na tomto linku.

Všetkým zapojeným pedagógom ďakujeme za ich zdieľanie a všetkým jej čitateľom a čitateľkám prajeme veľa úspechov a zábavy pri ich implementácii do každodenného života školy!

Projekt Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže realizuje Inštitút pre aktívne občianstvo v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti  a Radou mládeže Slovenska.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.