Vďaka IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže sme mali príležitosť stretnúť úžasnú skupinu mládežníkov, ktorí viedli žiacke školské rady na svojich stredných školách v Bratislavskom a Trnavskom Kraji. Spolu sme sa počas 3-dňového workshopu venovali rôznym modelom fungovania žiackych školských rád, nastavovaniu participatívnej vízie ŽŠR, priebehu volieb a predvolebných kampaní, sieťovaniu a výmene príkladov dobrej praxe medzi jednotlivými školami.

„Tréning prakticky k participácii bol pre mňa veľmi zaujímavým, naučil som sa množstvo vecí, získal som veľa rôznych nápadov, ako niečo zorganizovať.“

účastník tréningu

Chcete vedieť viac o priebehu nášho tréningu? Zaujíma vás diskusia 59 minút po 13? Neprehliadnite ani blog, v ktorom sa dozviete všetky zaujímavosti o tomto vzdelávaní.

Aktívnemu občianstvu, participácii, rastovému a fixnému mysleniu a ľudským právam sme sa vďaka IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže venovali s učiteľmi a učiteľkami zo základných a stredných škôl patriacich do siete Deutsch – Slowakische Akademien. Na našom prvom spoločnom stretnutí sa okrem nás, Jany Feherpataky-Kuzmovej a Michaely Lehrhauptovej, mohli účastníci stretnúť aj s Klárou Bernátovou (Nadácia Zastavme korupciu) a Paulom Kindjim (Gymnázium Jura Hronca v Bratislave).

Z Nitrianskeho tréningu odchádzali učitelia s „domácou úlohou“, za 2 mesiace si navrhli a zrealizovali vlastný školský projekt na podporu demokratickej klímy na svojej škole.

Projekty sme vyhodnotili na druhom interaktívnom a zážitkovom tréning neformálneho vzdelávania, ktorý sa konal v Poprade. Spolu s Michaelou Lehrhauptovou (IPAO) zaujímavý obsah pripravili aj Barbora Babicová (EDUMA) a Tomáš Filip (Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach).

Ďakujeme všetkým našim hosťom za množstvo inšpirácie, ktorú si účastníci odniesli na viac ako 10 základných a stredných škôl po celom Slovensku.