V reakcii na požiadavku Metropolitného inštitútu Bratislavy a Magistrátu hlavného mesta Bratislavy sme sa podieľali na participatívnom projekte s názvom Ulice pre deti, ktorý je v Bratislave a na Slovensku novinkou. Jeho dlhodobým cieľom je zvýšiť bezpečnosť ulíc tak, aby sa deti vyrastajúce v Bratislave mohli slobodne pohybovať po svojich susedstvách.

Pre 10 bratislavských základných škôl sme vytvorili a zrealizovali 10 vzdelávacích workshopov na mieru. Cieľom týchto workshopov bolo prehĺbenie vzťahu žiakov s bližším okolím svojej školy, identifikovanie ich potrieb v súvislosti s bezpečným pohybom po uliciach a podpora aktívnej participácie na formovaní budúcej podoby svojho mesta.

Prečo vznikol tento projekt?

Projekt je vyústením aktivít Metropolitného inštitútu Bratislavy spolu s Magistrátu hlavného mesta Bratislavy, ktoré sa dlhodobo snažia zlepšiť životné podmienky obyvateľom žijúcim v Bratislave a zapájať deti do tvorby mesta. Projekt Ulice pre deti tak nadviazal na tradície predchádzajúcich generácií, ktoré trávili oveľa viac času peším pohybom, hrou vonku či komunitným stretávaním so svojimi rovesníkmi.

Metropolitný inštitút Bratislavy:„Deti potrebujú pohyb a slobodu, aby boli zdravé, aktívne a nezávislé. Dnešné deti majú pritom menšiu slobodu pohybu ako ich rovesníci v minulosti. To ich oberá o prirodzené sociálne interakcie a rozvoj ich sociálnych zručností.“

Čo je dlhodobým cieľom projektu? 

Medzi dlhodobé ciele projektu patrí zlepšenie bezpečnosti ulíc v okolí škôl, zvýšenie podielu detí, ktoré chodia do školy pešo, bicyklom, verejnou hromadnou dopravou, angažovanie miestnej komunity či zmena zvykov detí aj rodičov​.

Ďakujeme za dôveru!