Project Description

Vďaka podpore Hanns Seidel Stiftung Slowakei (Nadácia Hannsa Seidela Slovensko) a Goethe Inštitútu v Bratislave vycestovali naše kolegyne, Jana Feherpataky-Kuzmová a Michaela Lehrhauptová, na týždennú študijnú cestu do Nemecka. Počas nej zmapovali nemecký model výchovy k demokratickému občianstvu a príležitosti, ktoré ponúka pre Slovensko, absolvovali inšpiratívne stretnutia, expertné rozhovory s kľúčovými aktérmi a zdieľali skúseností z praxe.

Za prijatie, množstvo cenných rád a inšpiráciu ďakujeme:

  • Centrála Nadácie Hannsa Seidela,
  • Federálna agentúra pre občianske vzdelávanie,
  • Inštitút Georga Eckerta pre medzinárodný výskum učebníc,
  • Bavorská štátna agentúra pre občianske vzdelávanie, 
  • Štátny inštitút pre kvalitu a výskum vzdelávania.

V IPAO sa už teraz tešíme na ďalšie spolupráce so zástupcami jednotlivých organizácií, ako aj s našimi partnermi z Nadácie Hannsa Seidela a Goetheho Inštitútu v Bratislave.