FAQs

10. Nie som fyzická osoba. Môžem sa aj v tomto prípade podieľať na organizovaní iniciatívy?

2022-10-03T13:25:02+01:00

Vo všeobecnosti v tomto prípade platí nutnosť preukázať, že váš právny subjekt bol zaregistrovaný výhradne na účely organizovania iniciatívy. Jednotlivec, ktorý tento subjekt zastupuje v organizačnom výbore, musí byť zároveň na tento účel splnomocnený. Organizačný výbor teda nakoniec vždy tvoria fyzické osoby. Ako už bolo uvedené vyššie, je to minimálne 7 ľudí, ktorí majú občianstvo v 7 rôznych členských krajinách EÚ.  Už fungujúce právnické osoby (napr. obec, firma, občianska organizácia a pod.), ktoré neboli založené za účelom organizácie Európskej iniciatívy občanov, ale - prirodzene - fungujú dlhodobo za účelom, ktorý nie je komplementárny s cieľmi Európskej iniciatívy občanov, teda [...]

10. Nie som fyzická osoba. Môžem sa aj v tomto prípade podieľať na organizovaní iniciatívy?2022-10-03T13:25:02+01:00

9. Som študent a nemám potrebné financie na rozbehnutie iniciatívy. Ako tento problém vyriešiť?

2022-10-03T13:24:13+01:00

Pri viacerých úspešných iniciatívach sa v minulosti ukázalo, že najdôležitejším faktorom úspechu nie sú peniaze, ale skôr vášeň pre dosiahnutie cieľa a dobrá stratégia. Príkladom takéhoto prípadu je študentská iniciatíva Fairosene alebo aj Ukončenie oslobodenia od dane z leteckého paliva v Európe pre domáce a vnútroeurópske lety. Organizátormi bola v tomto prípade skupina vysokoškolských študentov, ktorým sa podarilo presadiť svoju myšlienku až do balíčku Európskej komisie Fit for 55. V ňom predstavila EK plán na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030.  Stalo sa tak napriek tomu, že skupina vyzbierala len 75 000 podpisov. Študentom sa [...]

9. Som študent a nemám potrebné financie na rozbehnutie iniciatívy. Ako tento problém vyriešiť?2022-10-03T13:24:13+01:00

8. Som učiteľ a rád by som o iniciatíve informoval svojich žiakov. Kde nájdem potrebné materiály na výučbu?

2022-10-03T13:23:09+01:00

Oficiálnu príručku nájdete na tomto odkaze. Všetky informácie spojené s obsahom a významom tohto nástroja je tiež možné nájsť na oficiálnych stránkach EÚ. Vzdelávacie video o iniciatíve sa nachádza v sekcii učebné materiály európskeho virtuálneho učebného kútika, ktorá zároveň obsahuje ďalšie zaujímavé materiály spojené so vzdelávaním o EÚ.  V rámci tohto kútika si tiež môžete vybrať z interaktívnych hier, ktoré vzdelávajú napríklad o environmentálnych či historických témach a zároveň sú študentom prispôsobené vekovo aj jazykovo. Link nájdete tu. Rovnako dôležité ako učiť o tomto nástroji, je aj učiť deti o tom, ako môžu byť v spoločnosti aktívne už od mladého [...]

8. Som učiteľ a rád by som o iniciatíve informoval svojich žiakov. Kde nájdem potrebné materiály na výučbu?2022-10-03T13:23:09+01:00

7. Akých oblastí sa môže iniciatíva týkať?

2022-10-03T13:20:18+01:00

Ako už bolo spomínané v úvode, iniciatíva by sa mala týkať záležitostí verejného záujmu. Aj túto kategóriu však ešte musíte zúžiť na konkrétne oblasti, v ktorých má Európska komisia právo na navrhnutie nového právneho predpisu. Sú to napríklad tieto: životné prostredie, poľnohospodárstvo, verejné zdravie či doprava.           V praxi to môže vyzerať nasledovne: Váš sused sa správa nehumánne k svojim domácim zvieratám. Akokoľvek závažný problém táto situácia predstavuje, nebude adresátom vášho podnetu Európska komisia. Mala by to byť napríklad Polícia Slovenskej republiky alebo Linka proti krutosti prevádzkovaná Slobodou zvierat. Ak [...]

7. Akých oblastí sa môže iniciatíva týkať?2022-10-03T13:20:18+01:00

6. Existujú nejaké úspešné iniciatívy? Ak áno čo sa im vlastne podarilo dosiahnuť?

2022-10-03T13:19:37+01:00

Príkladom úspešnej iniciatívy je Právo na vodu (Right2Water) ako základnej dostupnej verejnej služby pre všetkých. Táto iniciatíva bola zároveň prvou, ktorej sa podarilo vyzbierať viac ako 1 milión potrebných podpisov. Podarilo sa jej dosiahnuť zmenu právnych predpisov, ktorá má zabezpečiť, aby krajiny zlepšili prístup k vode pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. Takisto sa iniciatíve podarilo dosiahnuť, že Európska únia uviedla právo na vodu v Európskom pilieri sociálnych práv. Medzi ďalšie úspešné iniciatívy patrí napríklad Zákaz glyfozátu či Skoncujme s klietkovým chovom. Počiatočným cieľom všetkých iniciatív je legislatívna zmena na úrovni EÚ, t.j. zmena zákonov, ktorými sa neskôr budú riadiť občania [...]

6. Existujú nejaké úspešné iniciatívy? Ak áno čo sa im vlastne podarilo dosiahnuť?2022-10-03T13:19:37+01:00

5. Na koho sa môžem obrátiť, ak potrebujem viac informácií?

2022-10-03T13:18:49+01:00

Najdôležitejšou webovou adresou, kde nájdete všetky základné informácie o tom, čo je to iniciatíva, ako funguje či aké iniciatívy sú v súčasnosti aktívne, je oficiálna stránka Európskej iniciatívy občanov spravovaná Európskou komisiou. Aj v rámci nej nájdete ešte rozsiahlejšiu sekciu Najčastejších otázok v prípade, že ste v tejto sekcii nenašli odpoveď na vašu otázku - link tu.  Ak už nejaký nápad na novú iniciatívu máte a neviete čo ďalej alebo by ste sa radi spojili s inými podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, Európska únia pre vás presne za týmto účelom spustila oficiálne fórum na zdieľanie takýchto informácií.   Európska únia tiež vytvorila [...]

5. Na koho sa môžem obrátiť, ak potrebujem viac informácií?2022-10-03T13:18:49+01:00

3. Aké podklady potrebujem k založeniu iniciatívy?

2022-10-03T13:15:46+01:00

Ako ste sa už mohli dočítať v rámci vyššie uvedenej infografiky, k registrácii iniciatívy je potrebné dodať Európskej komisii predovšetkým základné údaje, medzi ktoré patrí názov, predmet a hlavné ciele, o ktorých dosiahnutie sa iniciatíva pokúša. Ďalej sú to odkazy na zmluvy, ktoré sa spájajú s predmetom vašej iniciatívy, osobné údaje organizátorov a informácie o zdrojoch finančnej podpory, ktorá sa iniciatíve dostáva.  O ďalších nepovinných údajoch sa dočítate v stručnom návode Európskej únie s názvom Ako vypracovať a predložiť iniciatívu. 

3. Aké podklady potrebujem k založeniu iniciatívy?2022-10-03T13:15:46+01:00

2. Aké informácie musím pri podpise iniciatívy poskytnúť? 

2022-10-03T13:14:52+01:00

Povinné sú: štátna príslušnosť; meno a priezvisko. Poskytnutie ďalších údajov sa môže v členských krajinách líšiť. Viac informácií tu. Všetky tieto informácie podliehajú platnej právnej norme o ochrane osobných údajov. 

2. Aké informácie musím pri podpise iniciatívy poskytnúť? 2022-10-03T13:14:52+01:00

1. Zdá sa mi to príliš komplikované, prečo by som sa mal zapojiť?

2022-09-28T11:54:16+01:00

Európska iniciatíva občanov je výnimočným a silným nástrojom k zlepšeniu každodenného života občanov EÚ, o ktorom zároveň veľa ľudí nevie. Na prvý pohľad sa to môže zdať príliš komplikované, je to však preto, že iniciatíva ako nástroj musí mať nastavené určité oficiálne platné pravidlá tak, aby bol funkčný a spravodlivý pre všetkých. Napriek tomu, že je tento proces zložitý, existuje množstvo aktérov, publikácií a webstránok, ktoré vám s jeho organizáciou pomôžu (viaceré z nich nájdete v otázke číslo 5).  Nie ste v tom sami a nebudete ani prvý, kto sa do toho pustí. Existuje už väčšie množstvo iniciatív, ktoré [...]

1. Zdá sa mi to príliš komplikované, prečo by som sa mal zapojiť?2022-09-28T11:54:16+01:00
Go to Top