• Európska iniciatíva občanov je výnimočným a silným nástrojom k zlepšeniu každodenného života občanov EÚ, o ktorom zároveň veľa ľudí nevie. Na prvý pohľad sa to môže zdať príliš komplikované, je to však preto, že iniciatíva ako nástroj musí mať nastavené určité oficiálne platné pravidlá tak, aby bol funkčný a spravodlivý pre všetkých.
  • Napriek tomu, že je tento proces zložitý, existuje množstvo aktérov, publikácií a webstránok, ktoré vám s jeho organizáciou pomôžu (viaceré z nich nájdete v otázke číslo 5). 
  • Nie ste v tom sami a nebudete ani prvý, kto sa do toho pustí. Existuje už väčšie množstvo iniciatív, ktoré boli úspešné a dosiahli zmenu v zákonoch na celoeurópskej úrovni (viď. otázka číslo 6).
  • Iniciatíva je zároveň dobrým príkladom toho, že cesta je niekedy cieľ. Predchádzajúci organizátori iniciatív častokrát zdôrazňujú, že ich projekt prepojil s ľuďmi a organizáciami, s ktorými by možno za iných okolností neprišli do kontaktu. Tieto siete následne dokážu spolupracovať ďalej a pomôcť vám dosiahnuť aj iné ciele ako bol ten pôvodný.
  • Ak sa však necítite na to, stať sa organizátorom projektu takýchto rozmerov, môžete stále podporiť prebiehajúce iniciatívy svojím podpisom, prípadne propagovať Európsku iniciatívu občanov vo svojom okolí. Je totiž rovnako dôležité podporovať pozitívnu zmenu a byť občiansky angažovaný vo formovaní našej spoločnej budúcnosti.