• Ako už bolo spomínané v úvode, iniciatíva by sa mala týkať záležitostí verejného záujmu. Aj túto kategóriu však ešte musíte zúžiť na konkrétne oblasti, v ktorých má Európska komisia právo na navrhnutie nového právneho predpisu. Sú to napríklad tieto: životné prostredie, poľnohospodárstvo, verejné zdravie či doprava.

          V praxi to môže vyzerať nasledovne:

  • Váš sused sa správa nehumánne k svojim domácim zvieratám. Akokoľvek závažný problém táto situácia predstavuje, nebude adresátom vášho podnetu Európska komisia. Mala by to byť napríklad Polícia Slovenskej republiky alebo Linka proti krutosti prevádzkovaná Slobodou zvierat.
  • Ak vás však trápia nevhodné podmienky na život vo veľkochovoch hospodárskych zvierat, ktoré sú problémom v celej EÚ, môžete vytvoriť iniciatívu, ktorá sa pokúsi navrhnúť riešenie tohto problému, podobne ako sa to podarilo organizátorom iniciatívy s názvom Skoncujme s klietkovým chovom.