• Oficiálnu príručku nájdete na tomto odkaze.
  • Vzdelávacie video o iniciatíve sa nachádza v sekcii učebné materiály európskeho virtuálneho učebného kútika, ktorá zároveň obsahuje ďalšie zaujímavé materiály spojené so vzdelávaním o EÚ. 
  • V rámci tohto kútika si tiež môžete vybrať z interaktívnych hier, ktoré vzdelávajú napríklad o environmentálnych či historických témach a zároveň sú študentom prispôsobené vekovo aj jazykovo. Link nájdete tu.
  • Rovnako dôležité ako učiť o tomto nástroji, je aj učiť deti o tom, ako môžu byť v spoločnosti aktívne už od mladého veku