• Príkladom úspešnej iniciatívy je Právo na vodu (Right2Water) ako základnej dostupnej verejnej služby pre všetkých. Táto iniciatíva bola zároveň prvou, ktorej sa podarilo vyzbierať viac ako 1 milión potrebných podpisov. Podarilo sa jej dosiahnuť zmenu právnych predpisov, ktorá má zabezpečiť, aby krajiny zlepšili prístup k vode pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. Takisto sa iniciatíve podarilo dosiahnuť, že Európska únia uviedla právo na vodu v Európskom pilieri sociálnych práv. Medzi ďalšie úspešné iniciatívy patrí napríklad Zákaz glyfozátu či Skoncujme s klietkovým chovom.
  • Počiatočným cieľom všetkých iniciatív je legislatívna zmena na úrovni EÚ, t.j. zmena zákonov, ktorými sa neskôr budú riadiť občania v jej členských krajinách. Nie každej prijatej iniciatíve sa to však podarí dosiahnuť. Napriek tomu sa iniciatíva považuje za úspešnú, pretože sa jej úspech môže prejaviť v iných oblastiach. Napríklad prispeje k väčšej informovanosti obyvateľov, rozprúdi verejnú debatu o danej téme či vytvorí siete nadnárodných partnerov.