Detský čin roka

marec 27, 2018 /

Detský čin roka je jedinečný projekt pre žiakov a žiačky 1. – 9. ročníka základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií na celom Slovensku, ktorý už 17 rokov motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách a prostredníctvom skutočných príbehov iných detí im dáva šancu pochopiť, čo je dobré a čo zlé. Pomocou krátkych príbehov, s ktorými pracujú na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka a literatúry a pod. tak spoznávajú jedinečné hrdinské činy svojich rovesníkov. Detské príbehy sa pritom najčastejšie týkajú tém ako sú hodnota ľudského života, zdravie a choroba, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť a i. Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke Detského činu roka.

Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou projektu a pomocou evaluácie aktuálneho ročníka prispieť k jeho ďalšiemu skvalitneniu v budúcich ročníkoch.

Mohlo by vás zaujímať