Cenu európskeho občana za rok 2023 si v stredu v priestoroch Domu EÚ v Bratislave prevezmú Tomáš Kriššák za komiks Kira a Jana Feherpataky-Kuzmová za program Školy, ktoré menia svet.

Tohtoročnými slovenskými laureátmi Ceny Európskeho občana sa stali Komiks Kira autora Tomáša Kriššáka a Školy, ktoré menia svet Premium. Ocitli sa tak medzi 38 ocenenými z 25 krajín EÚ.

Slávnostnému odovzdaniu ceny bude predchádzať diskusia laureátov s vedúcim Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robertom Sermekom.

Kedy? Vo stredu 11. októbra od 17.00 hod.

Kde? V Dome Európskej únie na adrese Palisády č. 29 v Bratislave

Diskusiu aj slávnostné odovzdanie ceny bude možné sledovať naživo tu. V prípade záujmu o osobnú účasť na podujatí Vás prosíme, aby ste sa nám ozvali emailom najneskôr v utorok 10. októbra do 18.00 hod.

Tohtoroční laureáti: Komiks Kira a Školy, ktoré menia svet

Komiks Kira je dielo určené pre študentov a pedagógov, ktoré prostredníctvom ilustrovaného príbehu plyšovej opičky mapuje udalosti spojené s ruskou agresiou voči Ukrajine a prináša príbehy hrdinov bežných dní. Komiksy vyšli v náklade 6.000 kusov s podporou verejnosti cez crowdfunding, čo umožnilo ich bezplatnú distribúciu spolu s odbornými prednáškami aktivistu Tomáša Kriššáka naprieč celým Slovenskom.

Školy, ktoré menia svet, je dvojročný program osobnostného a profesionálneho rozvoja učiteľov na základných a stredných školách, ktorý prostredníctvom zavádzania zážitkových a neformálnych metód do tradičnej výučby u žiakov rozvíja sociálne a občianske zručnosti, podporuje kritické myslenie a formuje demokratické a európske hodnoty vrátane tolerancie, empatie a rešpektu voči rozmanitosti ľudí i názorov. Programom prešlo od roku 2015 viac ako 460 pedagógov z vyše 350 škôl, ktorí pracujú s viac ako 103.000 žiakmi.

Súvislosti

Európsky parlament každoročne udeľuje Cenu európskeho občana za mimoriadne úspechy alebo výnimočnú angažovanosť v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ, nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha, za príspevok k projektom, ktoré súvisia s aktuálnym Európskym rokom, či za činnosti, ktoré sú prejavom hodnôt zakotvených v Charte základných práv EÚ. Cenu získava z každého členského štátu aspoň jeden laureát, výnimočne je však možné vybrať viac než jedného laureáta za členský štát.

V predchádzajúcich rokoch cenu za Slovensko získali kniha Marca Németha Európa v kocke, Olympiáda ľudských práv, Divadlo z pasáže, fotograf Šymon Kliman, predsedníčka Ligy proti rakovine Eva Siracká, kultúrny a spoločenský zväz Csemadok, bloger Ján Benčík či online platforma Zmudri.

Užitočné odkazy

Ceny udeľované Európskym parlamentom

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

Ján JAKUBOV
Tlačový atašé
(+421) 2 5942 9695
(+421) 903 028 758
jan.jakubov@europarl.europa.eu

Ivana JANIKOVA
Tlačová atašé
(+421) 2 5942 9688
(+421) 905 215 051
ivana.janikova@europarl.europa.eu

Pozn.: Tlačová správa prevzatá od Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.