Už vás omrzeli tradičné metodické dni, kde sa nedozviete nič nové? Zaujíma vás, ako zavádzať aktivizujúce a motivujúce metódy do vyučovania naprieč všetkými predmetmi na vašej škole? Metodický deň zameraný na inovatívne a interaktívne metódy zavádzané do vyučovania reflektuje na vaše potreby a prináša inšpiráciu na vaše hodiny. Okrem prípravy vlastných vzdelávacích materiálov sa budeme venovať aj medzipredmetovej spolupráci a projektovému vyučovaniu, možnostiam, vďaka ktorým sa dajú zapájať do vyučovania aj nové zážitkové metódy a hry. Neopomenieme ani reflexiu a spätnú väzbu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou pri rozvíjaní občianskych kompetencií našich žiakov.

Počas metodického dňa sa budete venovať:

  • práci s inovatívnymi didaktickými materiálmi,
  • možnostiam zážitkovej výuky aj pre učiteľov a učiteľky všetkých predmetov vyučovaných na vašej škole,
  • prepájaniu predmetov a tém,
  • významu budovania demokratickej a participatívnej klímy na vašej škole,
  • vašej spoločnej práci na spoluvytváraní vízie školy.

Trvanie: 5 hodín

Miesto konania: vaša škola

Počet účastníkov: podľa veľkosti pedagogického zboru

Lektori: skúsení tréneri a trénerky z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Cena: 330€

Referencie od pedagógov na ZŠ a SŠ po celom Slovensku:

„Odnášam si skúsenosť, inšpirácie, príklady, podnety pre prácu.“

„Super je to, že ste tu pre nás a otvárate občianske a spoločenské otázky.“

Prihláste sa

Workshop pre svoju školu môžete záväzne objednať tu:

Chcem tento tréning