Už vás omrzeli tradičné metodické dni, kde sa nedozviete nič nové? Zaujíma vás, ako zavádzať aktivizujúce a motivujúce metódy do vyučovania naprieč všetkými predmetmi na vašej škole? Metodický deň zameraný na inovatívne a interaktívne metódy zavádzané do vyučovania reflektuje na vaše potreby a prináša inšpiráciu na vaše hodiny. Okrem prípravy vlastných vzdelávacích materiálov sa budeme venovať aj medzipredmetovej spolupráci a projektovému vyučovaniu, možnostiam, vďaka ktorým sa dajú zapájať do vyučovania aj nové zážitkové metódy a hry. Neopomenieme ani reflexiu a spätnú väzbu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou pri rozvíjaní občianskych kompetencií našich žiakov.

Počas metodického dňa sa spolu s kolegami budete venovať:

  • práci s inovatívnymi didaktickými materiálmi,
  • možnostiam zážitkovej výuky aj pre učiteľov a učiteľky všetkých predmetov vyučovaných na vašej škole,
  • prepájaniu predmetov a tém,
  • významu budovania demokratickej a participatívnej klímy na vašej škole,
  • vašej spoločnej práci na spoluvytváraní jedinečnej pridanej hodnoty vašej školy.
Novinka! Účastníci tréningu získajú prístup k exkluzívnym materiálom
na e-learningovom portáli Škôl, ktoré menia svet.

Alternatíva č. 1: Online workshop

Trvanie: viacfázové v blokoch podľa individuálnej dohody

Miesto konania: platforma Zoom

Počet účastníkov: podľa veľkosti pedagogického zboru

Lektori: skúsení tréneri z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Cena: 230€

Alternatíva č. 2: Offline workshop

Trvanie: 1 deň

Miesto konania: vaša škola

Počet účastníkov: podľa veľkosti pedagogického zboru

Lektori: skúsení tréneri z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Cena: 350€

Referencie od pedagógov na ZŠ a SŠ po celom Slovensku:

„Odnášam si skúsenosť, inšpirácie, príklady, podnety pre prácu.“

„Super je to, že ste tu pre nás a otvárate občianske a spoločenské otázky.“

“Na workshop sa mi vôbec nechcelo ísť, no nakoniec som bola rada, že som ho absolvovala. Máte milé, usmievavé a profesionálne lektorky. Ďakujem za zmysluplný, precízne pripravený a príjemne strávený deň. Teším sa niekedy nabudúce!”

“Je veľmi príjemné sa takto otvorene porozprávať. Ďakujeme, že ste si na nás našli čas. Príďte aj nabudúce, bola to zábava!”

Prihláste sa

Workshop pre svoju školu môžete záväzne objednať tu:

Chcem tento workshop