Ako vyzerá žiak, ktorý odchádza z vašej školy? Čo dokáže a čo nie? Aké znalosti a zručnosti potrebuje na to, aby mohol ďalej študovať alebo sa uplatniť na trhu práce? A to najdôležitejšie, aká je úloha nás ako pedagógov v tomto procese? Ako dokážete aj s kolegami jednoduchými a zábavnými krokmi ovplyvniť výchovu, vzdelávanie a rozvoj občianskych kompetencií svojich žiakov a žiačok, ale aj celkovú klímu na vašej škole? Hľadajte odpovede na tieto otázky s nami spolu s celým pedagogickým zborom priamo na vašej škole. Počas workshopu sa spolu budeme venovať profilu žiaka vašej školy, sebapoznávaniu a vašim potrebám, ako aj spojeniu týchto informácií do komplexnej vízie a profilu školy, na plnení ktorých sa budú podieľať všetci aktéri školy.

Počas workshopu sa spolu s kolegami budete venovať:

  • vytváraniu profilu žiaka vašej školy,
  • auditu pravidelných kurikulárnych a extrakurikulárnych aktivít vašej školy,
  • možnostiam zapojenia celej školskej komunity do života školy,
  • prepájaniu predmetov a tém,
  • významu budovania demokratickej a participatívnej klímy na vašej škole,
  • vašej spoločnej práci na vytváraní jedinečnej vízie vašej školy.
Novinka! Účastníci tréningu získajú prístup k exkluzívnym materiálom
na e-learningovom portáli Škôl, ktoré menia svet.

Alternatíva č. 1: Online workshop

Trvanie: viacfázové v blokoch podľa individuálnej dohody

Miesto konania: platforma Zoom

Počet účastníkov: podľa veľkosti pedagogického zboru

Lektori: skúsení tréneri z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Cena: 230€

Alternatíva č. 2: Offline workshop

Trvanie: 1 deň

Miesto konania: vaša škola

Počet účastníkov: podľa veľkosti pedagogického zboru

Lektori: skúsení tréneri z Inštitútu pre aktívne občianstvo

Cena: 350€

Referencie od pedagógov na ZŠ a SŠ po celom Slovensku:

„Viac hláv – viac rozumu! Spoločnými silami sme prišli na mnohé nové myšlienky a veci, na ktoré by som ako jednotlivec neprišla. A ešte to bola aj zábava!“

“Bližšie som kolegov spoznala v rôznych situáciách, pretože v škole na to nie je dostatok priestoru, nakoľko nie všetci sa zúčastňujú mimoškolských aktivít. Bola som nadšená, ako sme dokázali komunikovať, byť tvoriví a otvorení. Myslím, že sme sa vzájomne obohatili.”

“Školenie bolo perfektne zorganizované s presne stanovenými cieľmi a výborne zvolenými metódami. Ďakujeme, že ste nám ukázali aj rôzne možnosti práce cez ZOOM.”

“Viac sme sa ako kolektív spoznali a stmelili – každý mohol otvorene povedať svoje postrehy a názory, rozprávala som sa aj s kolegami, s ktorými sa bežne nestretávam. Odnášam si spoločné chvíle s kolegami a spoločné nápady do budúcna!”

Prihláste sa

Workshop pre svoju školu môžete záväzne objednať tu:

Chcem tento workshop