Ako bude vyzerať Slovensko a demokracia v roku 2040? Aké kompetencie, zručnosti a poznatky by mal mať občan v digitálnej dobe, kde je možné klamstvá šíriť rýchlo a účinne? Akú rolu v tomto zohráva formálne vzdelávanie a čo môže urobiť občianska spoločnosť? A ako by sme mali vzdelávať budúcich zodpovedných a aktívnych občanov? Nielen týmto otázkam sa venujeme spoločne s Indiana University Bloomington v projekte Občianska výchova budúcnosti.

Cieľom projektu je predovšetkým objasniť nebezpečenstvo občianskej pasivity, upozorňovať na príčiny nedostatočného občianskeho vzdelávania, spájať expertov, profesionálov a aktérov občianskeho vzdelávania na Slovensku i v zahraničí a spoločne prispievať k vízii, ktorá odráža skutočné potreby a prax v občianskom vzdelávaní. Ako napísala výkonná riaditeľka IPAO, Jana Feherpataky-Kuzmová, pre časopis Dobrá škola „[n]evychovávame totiž len budúcich matematikov, lekárov či kuchárov, ale tiež budúcich občanov. Lekármi pravdepodobne nebudú všetci, ale občanmi určite áno.

V rámci projektu sme na Slovensku privítali odborníkov na občianske vzdelávanie Arlene Benitez, riaditeľku Center for International Education, Development, and Research na Indiana University School of Education, ktorá sa akademicky venuje otázkam občianskeho, ľudskoprávneho a rodovo inkluzívneho vzdelávania a vzdelávania v konfliktnom a krízovom prostredí, a Keitha C. Bartona, ktorý sa ako univerzitný profesor zaoberá otázkami učebných osnov a metodiky občianskeho vzdelávania a prípravou budúcich pedagógov na participáciu v demokratickej spoločnosti.

Projekt prebehol v spolupráci s Indiana University Bloomington a Veľvyslanectvom USA na Slovensku.