V spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sme v rámci ich Národného projektu Participácia pripravili metodiku pre zavádzanie témy participácie do výučby s názvom Nie je občan ako občan. Metodika je voľným pokračovaním spoločenskej hry Nie je mesto ako mesto, ktorú navrhol a vyvinul práve úrad nsplnomocnenca a nachádza svoje uplatnenie na stredných školách, ktoré sa zapojili do realizácie participatívnych rozpočtov. Je pomôckou pre inovatívnych pedagógov, ktorí vďaka nej na svojich hodinách podporujú témy participácie a aktívneho občianstva.

„Jednotlivé aktivity prinášajú do triedy gamifikáciu ako nový trend vo vzdelávaní a využívajú zážitkové a interaktívne metódy. Spolu s kladením dôrazu na reflexiu a diskusiu, vysoko efektívne metódy uvedomenia si zažitého, ide o vynikajúcu kombináciu pre skutočný a zmysluplný rozvoj občianskych hodnôt, postojov a kompetencií mladých ľudí.“

Alexandra Hrabinová, ÚSV ROS

Metodickú príručku úrad sprístupnil aj tým pedagógom a školám, ktorí s participatívnymi rozpočtami ešte nezačali, môžete si ju bezplatne stiahnuť tu:

Stiahnite si príručku

Pre zapojených koordinátorov pripravil ÚSV ROS spoločné školenie zamerané na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách. Naša riaditeľka, Jana Feherpataky-Kuzmová, oživila toto školenie praktickým workshopom, počas ktorého predstavila účastníkom novovzniknutú metodiku a jej zážitkové prvky.

O priebehu školenia si môžete prečítať viac na našom blogu.

Ďakujeme Úradu splnomocnenca za dôveru a všetkým zapojeným školám držíme prsty pri realizácii participatívnych rozpočtov.