Iniciatíva za občianske vzdelávanie

To najlepšie z diskusie na tému “Pristupujeme k zodpovednosti (budúcich) občanov zodpovedne?”

2021-11-03T17:15:49+01:00

Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov, 5. októbra 2021, sme sa opäť stretli v útulných priestoroch bratislavského Kalabu, kde prebiehala online diskusia na tému “Pristupujeme k zodpovednosti (budúcich) občanov zodpovedne?”. Konala sa pod hlavičkou Iniciatívy za občianske vzdelávanie, ktorá sa spolu s jej ďalším členmi venuje skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na Slovensku. Prečítajte si, kto boli naši hostia a aké pohľady na vec do diskusie priniesli. Koho názory a zaujímavé postrehy ste si na diskusii mohli vypočuť? Naše pozvanie prijali: riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), Miroslava Hapalová, výskumníčka a [...]

To najlepšie z diskusie na tému “Pristupujeme k zodpovednosti (budúcich) občanov zodpovedne?”2021-11-03T17:15:49+01:00

Aktuálny stav občianskeho vzdelávania na Slovensku

2021-05-20T14:06:43+01:00

V IPAO veríme, že občianske vzdelávanie je komplexný nástroj, ktorý má spomedzi všetkých foriem vzdelávania najlepšiu šancu pripraviť žiakov na život v demokratickej spoločnosti. Napriek tomu je verejnosťou nedocenené a v rámci samotného vzdelávacieho systému zanedbané: vyplýva to z rozhovorov s učiteľmi a vedením škôl, žiakmi či inými aktérmi občianskeho vzdelávania. IPAO v spolupráci s Radou mládeže Slovenska ich podnety zozbieralo v sérii neformálnych diskusných workshopov a online dotazníkov. Kde sa nachádzame a kam smerujeme? Pre lepšie a individuálnejšie porozumenie pohľadu jednotlivých aktérov sme účastníkov rozdelili do [...]

Aktuálny stav občianskeho vzdelávania na Slovensku2021-05-20T14:06:43+01:00

Čo majú spoločné kolektívna múdrosť a občianske vzdelávanie?

2021-02-01T12:54:05+01:00

Poznáte bratranca Charlesa Darwina, Francisa Galtona? V roku 1907 sa na anglickom vidieku konala súťaž, v ktorej bolo cieľom čo najpresnejšie odhadnúť hmotnosť býka predávaného na trhu. Po súťaži si Galton s údivom uvedomil, že priemer celkových odhadov je nielen presnejší v porovnaní s väčšinou individuálnych úsudkov, ale aj v porovnaní s odhadmi účastníkov - expertov. Čo majú spoločné býčia hmotnosť a občianske vzdelávanie? V tomto príbehu sa ukrýva esencia kolektívnej múdrosti, v ktorú v Iniciatíve za občianske vzdelávanie veríme. Všetko začalo pred dvoma rokmi spoločnou víziou skupiny mimovládnych neziskových organizácií o kvalitnom občianskom vzdelávaní, [...]

Čo majú spoločné kolektívna múdrosť a občianske vzdelávanie?2021-02-01T12:54:05+01:00

Aktuálne: Spúšťame Iniciatívu za občianske vzdelávanie

2020-03-25T16:41:42+01:00

Rýchla aktualita: Inštitút pre aktívne občianstvo a ďalších 12 organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú občianskemu vzdelávaniu, zakladajú neformálne zoskupenie s názvom Iniciatíva za občianske vzdelávanie. Cieľom Iniciatívy je presadzovať kvalitné a zmysluplné občianske vzdelávanie, ktoré deti a mladých ľudí vedie k formovaniu vlastného názoru na základe overených faktov a učeniu sa v kontexte. Spájame sa, aby sme uskutočnili konkrétne kroky k lepšej príprave detí a mladých ľudí na občiansky život, prispeli k verejnej diskusii aj strategickému prístupu k nemu, podobne ako v iných krajinách s nedemokratickou historickou skúsenosťou. Členskými organizáciami Iniciatívy sú: - Inštitút pre aktívne občianstvo ako líder pracovnej [...]

Aktuálne: Spúšťame Iniciatívu za občianske vzdelávanie2020-03-25T16:41:42+01:00
Go to Top