Rýchla aktualita: Inštitút pre aktívne občianstvo a ďalších 12 organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú občianskemu vzdelávaniu, zakladajú neformálne zoskupenie s názvom Iniciatíva za občianske vzdelávanie.

Cieľom Iniciatívy je presadzovať kvalitné a zmysluplné občianske vzdelávanie, ktoré deti a mladých ľudí vedie k formovaniu vlastného názoru na základe overených faktov a učeniu sa v kontexte. Spájame sa, aby sme uskutočnili konkrétne kroky k lepšej príprave detí a mladých ľudí na občiansky život, prispeli k verejnej diskusii aj strategickému prístupu k nemu, podobne ako v iných krajinách s nedemokratickou historickou skúsenosťou.

Členskými organizáciami Iniciatívy sú:
Inštitút pre aktívne občianstvo ako líder pracovnej skupiny pre formálne vzdelávanie,
– Nadácia Milana Šimečku ako líder pracovnej skupiny pre neformálne vzdelávanie,
– Slovenská debatná asociácia ako tajomník Iniciatívy,
– Človek v ohrození,
– eRko,
– Green Foundation,
– Nadácia Pontis,
– Nadácia otvorenej spoločnosti,
– Nadácia pre deti Slovenska,
– PDCS,
– VYBER SI,
– Post Bellum,
– Rada mládeže Slovenska.

Text prehlásenia Iniciatívy nájdete na tomto linku.